€ 1.99

Maatschappijleer Hoofdstuk 4: Pluriforme samenleving

Dit is een samenvatting van hoofdstuk 4 van de pluriforme samenleving.
*PAS OP* Hij mist paragraaf 3 en 7


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (1 of 6 pages)
Preview: Maatschappijleer Hoofdstuk 4: Pluriforme samenleving

Download all 6 pages for € 1,99

Add document to cart

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 4: Pluriforme samenleving
Paragraaf 1
Cultuur= Alle waarden, normen en andere aangeleerde kenmerken die de leden van een
groep of samenleving met elkaar gemeen hebben en dus als vanzelfsprekend.
De vraag of je gedrag meer bepaald word door aangeboren of door aangeleerde
eigenschappen staat centraal in het nature-nurturedebat. Mensen aan de nature kant
vinden dat het vooral de aangeboren eigenschappen zijn en de mensen aan de nurture
kant juist de aangeleerde eigenschappen zijn. Waarschijnlijk hebben ze beide gelijk.
Normen en waarden zijn belangrijke cultuurkenmerken. Andere cultuurkenmerken zijn
kennis, gewoonten, kunst, sport, symbolen en feestdagen. In Nederland leven veel
cultuurgroepen naast en met elkaar. Een cultuurgroep wordt gevormd door mensen met
een gemeenschappelijke cultuur. Bijvoorbeeld Ajaxsupporters, Jehovas, heteros,
milieuactivisten. Ook buitenlanders of mensen uit een andere streek hebben een eigen
cultuur. Vanwege de vele verschillen in afkomst noemen we Nederland ook wel
multicultureel.
Allochtoon= Iemand die zelf of van wie ten minste 1 van de ouders in het buitenland
geboren is.
Autochtoon= Iemand die wonen in het land waar zij net als hun ouders zijn geboren en
opgegroeid.
Alle verschillende cultuurgroepen samen is een pluriforme samenleving.
In de Nederlandse pluriforme samenleving:
Bestaat een grote culturele diversiteit= dat er veel verschillende cutluurgroepen bestaan.
Leven de verschillende cultuurgroepen deels naast en deels met elkaar
Vormen gemeenschappelijke cultuurkenmerken samen de dominante Nederlandse
cultuur.
De basis voor de pluriformiteit ligt verankerd in de grondwet.
Dominante cultuur= Alles kenmerken die geaccepteerd worden door de meeste mensen
binnen een samenleving.
Nederlanders staan bijvoorbeeld bekend vanwege hun grote mate van tolerantie.
Subcultuur= Wanneer binnen een groep bepaalde waarden, normen en andere
cultuurkenmerken afwijken van de dominante cultuur.
Tegencultuur= Groepen mensen die zich duidelijk verzetten tegen (delen van) de
dominante cultuur of daar zelfs een bedreiging voor vormen.
Soms worden dingen uit een tegencultuur een stuk van de dominante cultuur, dan is het
geen tegencultuur meer.
Antiglobalisten= Een tegencultuur die zich verzetten tegen de overheersende rol van het
westerse kapitalisme in de wereld en willen dat de welvaart eerlijker verdeeld wordt over
de wereldbevolking.
Sommige kenmerken van onze cultuur veranderen niet. Toch zijn culturen voortduren in
ontwikkeling. Dat komt onder anderen doordat mensen met een andere culturele
achtergrond in ons land komen wonen of door emancipatiebewegingen. Cultuur is
dynamisch. Culturen verschillen niet alleen in de loop van de tijd, maar ook per plaats en
per groep.

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 1,99

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Suzanne Kruyswijk
Suzanne Kruyswijk

Number of documents: 56

Recommended documents
Aanbevolen studiehulp
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!