€ 4.99

Samenvatting Brein en Gedrag van ALLES! colleges + boek + veel duidelijke plaatjes.

Samenvatting Brein en Gedrag van ALLES! colleges + boek + veel duidelijke plaatjes.

Heb je geen tijd om het boek nog te lezen
No probleem. Ik heb alles gelezen en alle belangrijke dingen samengevoegd met de colleges.
Duidelijke extra plaatjes er bij gedaan zodat het allemaal net iets beter is dan alleen tekst.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (5 of 113 pages)
Preview: Samenvatting Brein en Gedrag van ALLES! colleges + boek + veel duidelijke plaatjes. Preview: Samenvatting Brein en Gedrag van ALLES! colleges + boek + veel duidelijke plaatjes. Preview: Samenvatting Brein en Gedrag van ALLES! colleges + boek + veel duidelijke plaatjes. Preview: Samenvatting Brein en Gedrag van ALLES! colleges + boek + veel duidelijke plaatjes. Preview: Samenvatting Brein en Gedrag van ALLES! colleges + boek + veel duidelijke plaatjes.

Download all 113 pages for € 4,99

Add document to cart

Hoofdstuk 1 What are the origins of brain and behavior
Het gaat vooral om de RELATIE tussen hersenen en gedrag.
Zenuwstelsel : Centraal vs Perifeer

Ze zien er beige uit omdat ze buiten het lichaam in een vloeistof bewaard moeten worden, vaak
alcohol.
Binnen witte stof, grijze stof er om heen hersenschors.
Het Cerebrum heeft bijna twee identieke zijden
Hemisferen
Het is verantwoordelijk voor bijna al ons bewust gedrag.
Het mondt uit in de brainstem die je naar onder ziet
lopen. De brainstem is verantwoordelijk voor ons
onbewust gedrag.
Het cerebellum in het rechter plaatje is gespecialiseerd
in leren en cordinatie skills.

Indeling zenuwstelsel
Centraal zenuwstelsel = hersenen en ruggenmerg.
Perifeer zenuwstelsel = alles er omheen, het systeem dat de hersenen en het ruggenmerg
verbind met de rest van het lichaam.
Perifere zenuwstelsel bestaat uit:
Somatisch stelsel: vast aan botten en spieren sensorische informatie naar hersenen. Maar ook
motorische instructies uitgaand van de hersenen die beweging veroorzaken.
Autonome stelsel: interne organen, geen controle over. rest and digest

Neurale informatie stroom
Afferent = naar centrale zenuwstelsel (inkomende informatie)
Efferent = van centrale zenuwstelsel af (uitgaande informatie)
Voorbeeld: wanneer je op een tak gaat staan de sensorische signalen van jouw lichaam naar je
hersenen zijn afferent. Efferente signalen vanuit de hersenen triggeren een motorisch respons: je tilt
je voet op.

Wat is gedrag
Patronen in de tijd Eibl-Ebesfeldt met zijn boek The Biology of Behavior in 1970.
Embodied language: Hypothese dat de bewegingen die we maken en de bewegingen die we
waarnemen bij anderen centraal staan bij communiceren met anderen.
Bewegingen, spraak, houding, blozen.
Vormen gedachten ook gedrag
Simpelere definitie: elke vorm van beweging in een levend organisme dat observeerbarmeetbaar is.
Gedrag bestaat uit aangeleerd en aangeboren gedrag.

Hersenen en gedrag
Hersenen en gedrag zijn gerelateerd.
Maar hoe dan precies Dit gaat over het mind-body probleem:
- Dualistische versus monistische stelsels
- Spiritualistische versus materialistische stelsels.
Heeft ook te maken met persoonlijke stellingname en levensovertuiging.

Aristoteles en Mentalisme
De Psyche zou verantwoordelijk zijn voor gedrag. Dat dachten ze al 2000 jaar geleden. Ook
Aristoteles dacht dit. Alle intellectuele functies van iemand geproduceerd worden door iemands
psyche.
De Psyche was verantwoordelijk voor bewustzijn, percepties en emoties.
Psyche werd mind.
Mentalisme: de positie dat iemands mind verantwoordelijk is voor zijnhaar gedrag.

Descartes en Dualisme
Geest en lichaam zijn twee aparte substanties.
De pijnappelklier zou de plek zijn waar geest en lichaam zouden interacteren Mind-Body
problem. Maar Descartes kon hier geen bewijs voor vinden en zei dat God hiervoor
verantwoordelijk is.
We weten nu dat dit niet waar is en dat de pijnappelklier een andere rol speelt.

Darwin en Materialisme
Volgens deze theorie zou gedrag volledig uitgelegd kunnen worden door de functies van het brein
en het zenuwstelsel zonder te verwijzen naar een immateriele geest.
Natural selection: hoe nieuwe soorten ontstaan uit andere en hoe bestaande soorten
veranderen over tijd.

Evolutie
De aarde is ongeveer 4.5 biljoen jaar geleden ontstaan en het eerste leven ongeveer een biljoen jaar
later.
250 miljoen jaar geleden zijn de eerste hersenen ontstaan.
Fylogenetische ontwikkeling
Ontwikkeling van hogere diersoorten uit lagere diersoorten.
Fylum = soort, genetisch = oorsprong
Stammen wij van de apen af

Ontogenetische ontwikkeling
Ontwikkeling van de individuele mens uit zaadcel en eicel.
Heeft ook te maken met het ouder worden van de mens.
Nature vs nurture.
Stammen wij van de apen af Nee gemeenschappelijke voorouder Australopithecus-australo =
zuidelijk; pithekos = aap.
Deze mensaap liep rechtop.
Recent is er zon zuidelijke aap gevonden genaamd Lucy, ze was 1 meter lang.
Er is geen verklaring voor het ontstaan van de aarde.
Een verklaring is een beschrijving van een onderliggend niveau.
Maar je kan het wel beschrijven.
Het is maar ongeveer 5 miljoen jaar geleden dat de mens is ontstaan. Dus eigenlijk is de mens erg
jong.
Maar de hersensystemen zijn wel oud.

Taxonomie van het leven
Wij behoren tot het koninkrijk der dieren animalia animals.
Binnen de dieren gewervelde dieren.
Binnen die gewervelde dieren mammels zoogdieren
Orde van de primaten mensapen
Familie van de mensachtigen
Geslacht is mens
Onze soort is de homo sapiens de wetende mens.
Ons zenuwstelsel is dus niet in een keer ontstaan maar geleidelijk aan van soort tot soort.
Cladogram is een soort taxonomie maar met takjes weergegeven.

Beknopte geschiedenis van de mens
Mensen en chimpansees hebben een gemeenschappelijke voorouder, 5-10 miljoen jaar geleden.
1 procent DNA verschilt.
Hominidae (mensachtigen):
- Ca 5 miljoen jaar geleden ontstaan.
- Primaten die rechtop lopen
- Alle mensachtigen stammen hiervan af
- Ook uitgestorven soorten stammen hiervan af

Enkele bekende voorouders
Zuidelijke aap Australophitecus
Ca. 4 miljoen jaar geleden ontstaan in Afrika.
Hersengrootte 400cm3
Ong 13 a 14 van wat wij hebben.
Bijv: Lucy

Handige mens Homo Habilis
Ca 2.5 1.5 miljoen jaar geleden, Afrika
Grotere hersenhoud 800cm3
Gebruikte simpel stenen gereedschap
At ook dierlijk voedsel.

Rechtopstaande mens Homo Erectus
Ca 1.5 miljoen jaar geleden
Grotere herseninhoud 900-1200cm3
Beter gereedschap dan homo habilis
Migreerde naar Europa (Neanderthalers) en Azie

Wetende mens Homo sapiens
120000 geleden ontstaan in Afrika
100000 geleden naar Europa gemigreerd (ZW Frankrijk)
Heeft misschien neanderthalers uitgemoord
Grottenkunst oudste zijn 30000 jaar oud.
Herseninhoud 1500cm2
Uniek voor de mens is cultuur, muziek, kunst.

Wat is er zo speciaal aan de menselijke hersenen
De schedelinhoud werd steeds groter. Nu ongeveer (1500cm3)
Als je er tenminste een rekentruc mee uithaalt. Want olifant heeft grotere hersenen.
Encephalisatie quotient
Betekent in het hoofd. Encephal hersenen of hoofd
(EQ) = hersengewicht / verwacht hersengewicht
Op de lijn zou betekenen dat je
hersenen overeenkomen met je
lichaamsgewicht. Boven de lijn
betekent dat je grotere hersenen hebt
voor jouw lichaamsgewicht.
De mens ligt er dus duidelijk boven,
samen met een dolfijn die ook erg slim
lijkt te zijn voor zijn lichaamsgewicht.

In 5 miljoen jaar tijd is ons hersengewicht verdrievoudigd:
Australopithecus (EQ 2.5) -> Homo sapiens (EQ 7.0)

Hoe komt dat
- Leefwijze:

hersenkoeling:


neotenie:

bv. fruit zoeken (moeilijk)
nodig vanwege hoog metabolisme
2% gewicht, 25% zuurstof, 70% glucose
rijpingsvertraging
ouderen behouden kinderkenmerken (groot hoofd)

Is een groter brein ook een beter brein (binnen soort)
Nee. Einstein had gemiddeld hersengewicht.
Mannen 10% meer hersengewicht dan vrouwen, maar niet intelligenter.
Het gaat misschien meer om verbindingen.
Veel gedrag is niet aangeboren maar wordt cultureel bepaald.
Maar waarom is het hersengewicht toegenomen Hier zijn verschillende verklaringen voor.
1. Drastische klimaatveranderingen achtten complexer gedrag to fit in complexere
hersenen.
2. Het brein zou makkelijker warmte los kunnen laten als het groter zou zijn. Radiator
Hypothesis (Dean Falk)
Brein koeling is heel belangrijk omdat je brein 2% van je lichaamsgewicht is maar het 25%
van je zuurstof verbruikt en 70% van alle glucose dat binnenkomt.
Door dit hoge verbruik is er een grote kans op oververhitting van de hersenen.
3. De primaten hebben voorkeur (overleven makkelijker ) voor het hebben van een complex
zenuwstelsel waar mensen vanaf stammen.
- Groepgrootte is gecorreleerd met hersengrootte.
- Voedselverzameling: jagers complexer brein nodig dan grazers.
Maar waarom is het dat bijvoorbeeld fruiteters een groter brein hebben Het is niet alleen
dat fruit suiker bevat dat het brein nodig heeft als energiebron. Maar het zoeken naar fruit is
moeilijker dan gras eten. Je moet weten waar het fruit is en hoe je het kan pakken. Ook goed
zicht is belangrijk.
4. Neoteny: Het proces waarbij volwassen worden is vertraagd en daardoor houdt de
volwassene kenmerken van een kind groot hoofd.
Bekend in de dierenwereld.

Afkortingen
TBI = Traumatic Brain Injury
PVS = Peristent Vegative State = kastplantje, kan niet op jezelf leven of communiceren.
MCS = Minimally Conscious State = je kan wat klein gedrag vertonen maar verderest helemaal
onbewust.
DBS = Deep Brain Stimulation = elektroden aanbrengen in de hersenen om te kijken wat voor effect
het heeft op de hersenen en het gedrag.

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 4,99

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Senna de Leeuw
Senna de Leeuw

Number of documents: 2

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!