€ 2.86

Samenvatting fiscaliteit

Samenvatting van het boek Belastingrecht. H 2t/m 8 + H13.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 24 pages)
Preview: Samenvatting fiscaliteit Preview: Samenvatting fiscaliteit

Download all 24 pages for € 2,86

Add document to cart

Samenvatting fiscaliteit

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 2 Loonbelasting


Hoofdstuk 3 raamwerk Wet IB


Hoofdstuk 4 Box 1: winst uit onderneming


Hoofdstuk 5 box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning


Hoofdstuk 6 Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang


Hoofdstuk 7 Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen


Hoofdstuk 8 Persoonsgebonden aftrek


Hoofdstuk 13 Formeel belastingrecht


Hoofdstuk 1 Algemene inleiding
1.1 doel van belastingheffing
De overheid heeft de volgende mogelijkheden om haar uitgaven te dekken:
1. Belastingdienst
2. retributies
3. sociale premies
4. overige inkomsten
Belastingen zijn verplichte bijdragen van burgers, zonder dat daar een specifieke
tegenprestatie tegenover staat.
Retributies zijn vergoedingen die een burger moet betalen omdat hij bepaalde diensten
van de overheid afneemt. Voorbeelden zijn: paspoort, rijbewijs, bouwvergunning.
Sociale premies zijn onder te verdelen in:
- premie volksverzekeringen: worden geheven om uitkeringen te kunnen betalen.
- premie werknemersverzekeringen: komen ten laste van de werkgever en worden door
de Belastingdienst gend via de aangifte loonheffingen.
Overige inkomsten zo als inkomsten uit de verkoop van gas.
1.2 Plaats van het belastingrecht
Het belastingrecht is onderdeel van het publiekrecht. Het publiekrecht regelt de
verhouding tussen de overheid en haar burgers. Andere onderdelen van het publiekrecht
zijn: staatsrecht, bestuursrecht en strafrecht.
Bij het privaatrecht gaat het om de verhouding tussen burgers onderling.
De materiele rechten belastingwetten gaan in op de wijze waarop moet worden bepaald
hoeveel belasting er verschuldigd is. Bij het formele belastingrecht gaat het om de wijze
waarop de belasting moet worden gend.
1.3 soorten belastingen
Soorten belastingen:
- wetgeving voor centrale overheid en lagere overheden
- directe en indirecte belastingen
- tijdstip- en tijdvakbelastingen
- aanslag- en aangiftebelastingen
- subjectieve en objectieve belastingen
Wetgeving voor centrale overheid en lagere overheden
Inkomstenbelasting en omzetbelasting zijn heffingen die door de centrale overheid
worden opgelegd. Maar een provincie of gemeente mag ook belasting heffen.
Directe en indirecte belastingen
Bij directe belasting wordt de belasting geheven bij degene die de belasting in zijn
portemonnee moet voelen (loonbelasting). Bij indirecte belasting zal degene bij wie de
belasting wordt geheven, zijn betaling doorbelasten aan een ander (omzetbelasting).
Tijdstip- en tijdvakbelastingen
Er is vak tijdvakbelasting sprake wanneer het over een heel kalenderjaar gaat
(inkomstenbelasting). Bij tijdstipbelasting wordt er belasting geheven op een bepaald
moment (overdrachtsbelasting).
Aanslag- en aangiftebelastingen
Het onderscheid heeft betrekking op het moment waarop de verschuldigde belasting
moet worden voldaan. Bij een aanslagbelasting dient de belastingplichtige zijn aangifte in
bij de Belastingdienst, die de aangifte verwerkt en een belastingaanslag oplegt. Nadat de
belastingplichtige de aanslag heeft ontvangen moet hij betalen (inkomstenbelasting). Bij
aangiftebelasting moet de verschuldigde betalen op het moment dat hij de aangifte
indient.


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,86

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
sen19
sen19

Number of documents: 9

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!