€ 2.99

Begrippenlijst Fresh betoog

Moet jij het betoog fresh nog maken. Gebruik dan de begrippenlijst met uitleg en voorbeelden.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 21 pages)
Preview: Begrippenlijst Fresh betoog Preview: Begrippenlijst Fresh betoog

Download all 21 pages for € 2,99

Add document to cart

Bijlage 2 Woordenlijst behorende bij de werkcolleges n de hoorcolleges
Invulversie t.b.v. student
Aanvullingen in rood verwerkt op 20 dec 2014. Aanvullingen in groen op 26 mei
Woord

Betekenis in eigen woorden

Moraal

Behorend
bij college
WC 2.1

Voorbeeld

Waarden

WC 2.1

Wat jij zelf belangrijk/waardevol
vindt. Een uitleg van de norm.

Eerlijkheid, respect

Normen

WC 2.1

Opstaan voor ouderen.

Waardenhierarchie

WC 2.1

Concrete richtlijnen voor het
handelen. Geschreven of
ongeschreven. Sterk cultureel
bepaald.
Een rangorde van persoonlijke
waarden die voor jou als persoon
belangrijk zijn.

Ethisch of moreel
dilemma

WC 2.1

Ethisch perspectief

WC 2.1

Ethische vraag

WC 2.1

Deugd

WC 2.1
WC 4.3 en
4.4

Probleem waarbij je je uit 2 of
meer alternatieven moet kiezen,
die beide te maken hebben
waarden en normen. Beide
opties hebben voor en nadelen.
Je moet handelen.
Ethiek is een filosofische
stroming die zich bezighoudt met
de of iets goed of kwaad is. Kan
een handeling als goed of kwaad
bestempeld worden
Vragen die betrekking hebben op
goed en kwaad. Deze vragen
beginnen vaak met mag of moet
Goede eigenschap die de
handelswijze van de mens
bepaald.

Vooronderstellingen

WC 2.3

Aannames, je gaat al vanuit

Filosofisch
perspectief

WC 2.3

Publieke moraal

HC 2.1

Smalle moraal

HC 2.1

Brede moraal

HC 2.1

Niet-schaden
principe

HC 2.1

Denkwijze vanuit de filosofie
verwonderen over de wereld.
Waarom gaan dingen zoals ze
gaan.
Moraal die je onder de mensen
brengt. Normen en waarden
uiten in de samenleving.
Sociale normen in de
samenleving waar iedereen zich
aan moet houden.
Je persoonlijke waarden en
normen.
Zorgen dat je geen schade
toebrengt (respect).

Gaat over waarden en normen,
wat is waardevol in het leven.

Mag ik abortus plegen

Normatief
mensbeeld en
feitelijk mensbeeld

HC 2.1
WC 2.4

Hoe een mens behoort te zijn en
hoe het zich behoort te gedragen
(ideaal mensbeeld).
Hoe de mens feitelijk,
daadwerkelijk is.
Iedereen zorgt voor zichzelf
Neo nieuw
Liberalisme vrijheid

(Neo-)liberalisme

HC 2.1 en
2.6

Sociale disciplinering

HC 2.2

Onder de duim houden, tot nut
maken van de maatschappij.

Middeleeuwen

HC 2.2

(500-1500) Luther. Ideaal van
werkzaam en gehoorzaamheid
(kerk en adel).

Renaissance

HC 2.2

Verlichting

HC 2.2

Periode van opbloei van kunst en
wetenschap in de 15e en 16e
eeuw. Erasmus. Ideaal van
scholing, begin individualisme.
Men mag zelfstandig nadenken
en eigen keuzes maken over
onder geloof.

Humanisme

HC 2.2

Zelfontplooiing, ontwikkeling,
autonomie, streven naar een
goed, mooi en vrij leven.

Rationalisme

HC 2.2

Denkrichting die uit gaat van het
menselijk verstand.

Romantiek

HC 2.2

Reformatie

HC 2.2

Moraliseringdeugdzaamheid

HC 2.2

Tegenhanger van de verlichting.
Subjectieve ervaring als
uitgangspunt. Emotie in plaats
van verstand.
Een beweging die dingen wilde
veranderen in de RoomsKatholieke kerk. Deze mensen
handden een protestants geloof.
Maarten Luther kreeg veel
aanhangers. Deze geloofde niet
meer zo in de Paus. (1600-1900)
Anderen vertellen wat juist
gedrag is.

Secularisatie

HC 2.2
WC 2.5

Juridisch perspectief

WC 2.4
HC 2.4

Jurisprudentie

HC 2.4

Het losmaken van de kerk,
scheiden van de kerk. Het
proces waarbij het
maatschappelijke leven zich
steeds meer ontwikkelt van de
kerk en het geloof.

Filosofie, wetenschap en
toepassing van recht. Het geheel
van uitspraken van rechters.

Ideaal van de mens der
dingen i.p.v God.

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,99

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
cstap
cstap

Number of documents: 1

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!