€ 3.99

Bewegen en (op) muziek. Dansen 2LO CALO

Samenvatting van de reader bewegen en muziek van de calo uit leerjaar 2. Duidelijke en overzichtelijke samenvatting. Ik heb veel gebruik gemaakt van tabellen waardoor het leren makkelijker gaat. Net als mijn andere samenvattingen heeft deze geholpen bij het behalen van mijn tentamen en studiepunten.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 10 pages)
Preview: Bewegen en (op) muziek. Dansen 2LO CALO Preview: Bewegen en (op) muziek. Dansen 2LO CALO

Download all 10 pages for € 3,99

Add document to cart

Dansen 2LO
Hoofdstuk 1
Paragraaf 1.1
Tempo (hoofdrol)
- Bewegen in het juiste tempo: het bewegen op de maat van de muziek
- Onderkennen en reviseren van:
a) Een vast tempo
b) tempoveranderingen
Tijd
- Bewegen op het juiste moment
- Onderkennen van:
a) Het begin/einde van een muziekstuk
b) Verschillende delen binnen een muziekstuk
c) Accenten in de muziek
Richting
- Bewegen in de juiste richting
- Onderkennen en realiseren van: (richtingsveranderingen)
a) Een zelf gekozen richting, de richting is vrij
b) Een vaste, gegeven richting
Voorbeelden:
Bewegingsprobleem (bv. Stappen in de maat) gaat beter
Bewegingsprobleem (bv. In de kring stappen) verduidelijken
TT-probleem interessanter worden (bv. parcour)
TT-probleem boeiend blijven (bv. Niet saai door richtingsverandering)

Paragraaf 1.2
Betekenisgebied: Een verzameling bewegingsactiviteiten met overeenkomstige
problematiek.
Stap 1: Activiteit gebieden -> Stap 2: betekenisgebieden -> Stap 3: bewegingsproblemen
Bewegingsprobleem: 1 van de 3 aspecten niet problematiseren ontstaat probleem.
Betekenisgebied
Bewegingsprobleem
Het doorlopen van muzikale zinnen Het onderweg zijn voor een bepaalde tijd, geen vastgelegen
richting
Het doorlopen van figuren
Het met elkaar afleggen van een figuur volgens vaste richting

Het maken van motieven

Op bepaalde momenten bepaalde verdelingen en
richtingsveranderingen maken

Betekenisgebied
Het doorlopen van muzikale zinnen
Het doorlopen van figuren
Het maken van motieven
Betekenisgebied
Het doorlopen van muzikale zinnen
Het doorlopen van figuren
Het maken van motieven

Tijd

Tempo

Richting

Voorbeelden
Pippi; pinon pinon; 8tel-stap-8tel-stap-klap
Vierhoekenloop, spiraalloop
Galopmotief met halve bocht;
bouwstenendans; streetdancemotief;
kindervolk dansje

Paragraaf 1.3
Leerdoelen b&m in bo (basisonderwijs)
1. Het bewegen in het juiste tempo
2. Het bewegen op het juiste moment
3. Het bewegen in de juiste richting

Het onderkennen van tempo van de muziek
en hier een bewegingsantwoord op geven
Het onderkennen van verschillende delen in
de muziek en antwoord hierop geven.
Het realiseren van vaste, gegeven richting
en richtingsveranderingen

Paragraaf 1.4
Geledingen: Onderdelen die ingedeeld zijn uit bewegingsactiviteiten. Ze delen de
activiteit in een aantal (4-6) stukjes op, die na elkaar plaatsvinden (tijdvolgordelijk!!)
Voorbeelden geledingen:
Klaarstaan (meetellen)
Starten op het goede moment, juiste tempo en richting
Vervolg in juiste tempo, tijd en richting
Stoppen op het juiste moment
Observeren van b&m
- De activiteit: wat wordt er gedaan
- Aanleiding: wat gaat er mis
- Doelstelling: wat willen we bereiken
- Geleidingen: welke geleidingen zien we in de activiteit
- Wijze van deelnemen
- Conclusie Ingrijpen

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!