€ 3.49

De diagnostische cyclus - een praktijkleer

De diagnostische cyclus - een praktijkleer

Samenvatting van het boek de diagnostische cyclus, hoofdstuk 2 tot en met 11 en aantekeningen van aansluitende werkcolleges


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 37 pages)
Preview: De diagnostische cyclus - een praktijkleer Preview: De diagnostische cyclus - een praktijkleer

Download all 37 pages for € 3,49

Add document to cart

Samenvatting
De Diagnostische cyclus Een praktijkleer
E.E.J. De Bruyn, A.J.J.M. Ruijssenaars, N.K. Pameijer & E.J.M. Van Aarle
Maart 2017

Hoofdstuk 2: Uitgangspunten
Wetenschappelijke diagnostiek: het menselijk probleemoplossend omgaan met
persoonlijkheids- en gedragsproblemen ondersteunen met wetenschappelijk-empirische
kennis.
- Kennis als breed worden opgevat: het geheel van wetmatige verbanden,
verklaringsschemas, theorieen, methoden en instrumenten dat in de
gedragswetenschap wordt gehanteerd.
- Empirische benadering: veronderstellingen over de werkelijkheid aan de feiten
(resultaten van onderzoek) worden getoetst op een wijze die in principe ook door
andere onderzoekers herhaalbaar is.
o De diagnosticus die bereid is zijn uitspraak aan weddenschap af te sluiten,
bedrijft empirisch-wetenschappelijke diagnostiek


De diagnosticus is wetenschappelijker naarmate hij:
o Explicieter werkt met theorieen en de verschillende theorieniveau duidelijker
met elkaar in verband brengt;
o Er zich bewust rekenschap van geeft in welke gevallen hij wel en in welke
gevallen hij niet voor een bepaalde theorie kiest;
o Duidelijker de denkstappen vastlegt die geleid hebben tot het advies;
o Onderzoek doet naar de waarde van theorieen voor de problemen waar ze
betrekking op hebben en naar het effect van ingrepen;
o De resultaten van het eigen werk uitwisselt met collegas


Een diagnosticus doet:
o Onderzoek naar de wijze waarop mensen met kansen en waarschijnlijkheden
omgaan
o Onderzoek naar vuistregels en heuristieken die mensen doorgaans geneigd
zijn te volgen
o Onderzoek naar de kwaliteit van professionele diagnostiek

Heuristiek: wetenschappelijke strategie om problemen systematisch op te lossen en dingen
methodisch te ontdekken
- het blootleggen van cognitieve vuistregels en heuristieken: zoekstrategieen die tot
oplossingen kunnen leiden
- Beschikbaarheidsheuristiek: kans op het optreden van een verschijnsel hoger
inschatten naar mate zij minder moeite voorbeelden van het verschijnsel voor de
geest kunnen halen
o Voorbeeld: stel dat een diagnosticus wel voorbeelden van kinderen met
algemeen ontwikkelingsproblematieken kan geven, maar niet beschikt over
voorbeelden van kinderen met een gecombineerde motoriekspraakproblematiek. Alleen al omwille van dit verschil in kennis zal deze
diagnosticus bij twijfel de kans lopen de eerste mogelijkheid te overschatten
en de tweede te onderschatten
Prescriptieve diagnostiek = leer van de diagnostiek
- Voorschrijven in plaats van beschrijven: het volgen van de voorschriften van het doen
van onderzoek
- Fundering van spelregels gezocht wordt in het analyseren en blootleggen van de
grondkenmerken van het professionele diagnostisch proces
o Prescriptieve studies houden zich steeds bezig met de vraag hoe de
diagnosticus het best het diagnostisch proces vorm kan geven
- Normatieve diagnostiek: activiteiten die gericht zijn op het funderen, ontwikkelen en
evalueren van regels, voorschriften en procedures voor diagnostisch onderzoek

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,49

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
savannah
savannah

Number of documents: 4

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!