€ 2.99

SPSS Statistiek

Samenvatting van het vak SPSS - Statistiek. Voor deze samenvatting zijn de aantekeningen, syllabus en de powerpoints gebruikt. Ik heb in deze samenvatting extra veel voorbeelden gebruikt, zodat het overzichtelijker wordt.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (3 of 14 pages)
Preview: SPSS Statistiek Preview: SPSS Statistiek Preview: SPSS Statistiek

Download all 14 pages for € 2,99

Add document to cart

SPSS
Kwantitatief vs. Kwalitatief onderzoek
Kwalitatief
Indicatief
Kleinschalig
Beschrijvende date
Open vragen
Subjectieve wijze van onderzoek
Diepte interviews, groepsdiscussies,
participerende observaties

Kwantitatief
Representatief
Grootschalig
Numerieke data
Gesloten vragen
Objectieve wijze van onderzoek
Enquetes, gestructureerde observaties

Meetniveaus: NOIR

Typen numerieke variabelen (1.7)
Numerieke variabelen kunnen ook worden verdeeld in discreet of continu
Discrete variabele:


Kan een aftelbaar aantal numerieke waarden op een schaal aannemen
Geen waarde tussen twee successieve waarden bij bijvoorbeeld aantal televisies in een
huishouden.
Het is dus een rond getal zoals 2/5/7. Het is geen komma getal

Continue variabele:


Kan ik theorie elke waarde aannemen (soms binnen een beperkt gebied)
Altijd waarden mogelijk tussen twee successieve waarden (hangt af van nauwkeurigheid
meetinstrument) bijvoorbeeld leeftijd, gewicht etc.
Het kan dus een komma getal zijn zoals 2,3/5,6 etc.

Gegevensmatrix: een voorbeeld (2.2)

Tel het aantal cases voor elke waarde van de variabele


Geslacht: 42x mannen, 38 vrouwen, 1x missing. Er mist bij het
geslacht 1 value dat betekend dat: respondenten N= 80
Cijfer: 0x1,1x2,2x3, ., 4x10, 6x missing. Er missen 6 cijfers/value
dat betekend: respondenten N = 75
Dit is de absolute frequentie ->

Relatieve frequentie
Relatieve frequentie = frequenties als een proportie of percentage van het totaal aantal geldige
antwoorden (N)
Voorbeeld 1 geslacht:


Absolute frequenties: 42 mannen, 38 vrouwen, 1 missing (N=80)
Missing values moeten worden uitgesloten!
Relatieve frequentie:
Proportie
Percentage
Mannen
42/80 = 0,525
42/80 x 100% = 52,5%
Vrouwen
38/80 = 0,475
28/80 x 100% = 47,5%

Voorbeeld 2 cijfer:

De absolute frequentie is bijvoorbeeld 30 mannen, 30 vrouwen (N=60) De relatieve frequentie is dan
0,50 mannen (proportie) en 50% mannen (percentage).

Cumulatieve frequentie
Cumuleren: opstapelen/combineren
De cumulatieve frequentie van de waarde
X is gelijk aan de som van de frequenties
van de waarden tot en met X!

Gegevens groeperen in klassen
Soms zijn er te veel verschillende waarden om een inzichtelijk
overzicht te geven, in het bijzonder bij metrische gegevens (scale)
Oplossing: Groeperen van een range waarden in klassen/categorieen.


Pas op met het gebruik van < of <=
Hoe kies je de klassen
Klassenbreedte = Bovengrens ondergrens
Klasse middenpunt: (ondergrens + bovengrens) / 2

Frequentiedichtheid
Welke klasse heeft de hoogste fequentie


Je moet de frequentie relateren aan de klassenbreedte, door de frequentiedichtheid te
gebruiken!
o Frequentiedichtheid: absolute frequentie / klassenbreedte

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Jaimy Tuls
Jaimy Tuls

Number of documents: 24

Recommended documents
Aanbevolen studiehulp
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!