€ 2.99

NIMA A - Het Marketingconcept en -proces

Studie: Commerciele Economie
Deel: Nima A: Externe Omgeving
Hoofdstuk: 1 "Het marketingconcept en -proces.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 7 pages)
Preview: NIMA A - Het Marketingconcept en -proces Preview: NIMA A - Het Marketingconcept en -proces

Download all 7 pages for € 2,99

Add document to cart

HOOFDSTUK 1: HET MARKETINGCONCEPT EN PROCES

Marketing:

Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te
bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen.

Marketing is een jong vak dat nog volop in ontwikkeling is.

Marketing is multidisciplinair:
Economie:

Zo min mogelijke offers brengen om een zo groot mogelijke profijt te
krijgen.

Sociologie:

Het verklaren van de gedragingen van de individu en de groepen
mensen.

Psychologie:

Het verklaren van de gedragingen van de individuele mens.

Ethiek:

Het beoordelen van de morele waarden van de activiteiten.

Esthetiek:

Het ontwerpen van een vormgeving van een product dat het meest
aantrekkelijk wordt geacht door de aanstaande koper.

Logistiek:

Het bestuderen van de goederenstroom van producent naar
consument

Marketing komt in verschillende betekenissen voor:
Marketing als visie:

De managementfilosofie die een organisatie als
uitgangspunt kiest. Ook wel marketingconcept genoemd.

Marketing als het totaal van activiteiten:

Gericht op de regulering van de in- en
uitgaande goederen- of
dienstenstroom.

Marketing als functionele eenheid in een organisatie: Marketing als probleemgebied:

Het samenhangend geheel van
problemen dat onderwerp van studie
is binnen marketing.

Marketing als veld van wetenschappelijk onderzoek: -

Het begrip marketing bestaat uit 2 delen:


Het Marketingconcept
De Marketingactiviteiten

Marketingconcept:

De wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de marktbenadering. Dit
concept gaat ervan uit dat ruiltransacties het best tot stand komen door de
behoeften van de afnemers als uitgangspunt te nemen bij de activiteiten
van de organisatie.
Het gaat hierbij om de activiteiten van een organisatie, niet van een
onderneming. Dus niet alleen bij commerciele bedrijven, maar ook bij nietcommerciele ondernemingen organisaties en instellingen.

Needs:

Aangeboren behoeften > Eten, Drinken & Onderdak / Behoeftee aan

Wants:

De cultuur waarin men leeft vorm de wijze waarop behoeften tot uitdrukking
komen.

Marketing Myopia:

Organisaties die verblind zijn door de voortreffelijkheide van het (de) eigen
product(en). Zij hebben dan onvoldoende aandacths voor de markt en in het
bijzonder de wensen van de afnemers.

Marketingproces:

Een cyclus waarin de stappen worden aangegeven die een onderneming
dient uit te voeren om potentiele afnemers op te sporen, aan te trekken en
te behouden.

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,99

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Rick Meinders
Rick Meinders

Number of documents: 1

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!