€ 5.19

Samenvatting KPSDII

Samanvatting van leerstof van Paul Verhaegen van het jaar 2016-2017. Lesnota's, schema's, boek inbegrepen. Hij werkt niet met ppt
KPSDII= klinische psychodiagnostiek II


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 131 pages)
Preview: Samenvatting KPSDII Preview: Samenvatting KPSDII

Download all 131 pages for € 5,19

Add document to cart

Klinische psychodiagnostiek II
Inleiding:
Ideale diagnostiek op 3 niveaus:


Categoriale diagnostiek:
o DSM
o Hier kunnen we heel de wereld in onder brengen = overkoepelend niveau
Structurele diagnostiek:
o diagnose tussen client en de diagnosticus: verhouding tussen subject en anderen met
betrekking tot een tekort. => structuur
o Een structuur met twee termen is geen structuur dus we hebben een derde term nodig,
namelijk de verhouding tussen subject en een ander met betrekking tot een tekort
(datgene wat ontbreekt). In vergelijking met de categoriale diagnostiek is de structurele
diagnostiek zeer
beperkt tot drie grote structuren. De neurose (*), psychose en perversie. Doorheen de

niveau
Particuliere diagnostiek:
o heeft te maken met diegene die je voor je hebt => heeft betrekking tot 1 persoon (= de
client)

De categoriale diagnostiek is geldig voor iedereen terwijl de particuliere diagnostiek niet inruilbaar
mag zijn, je moet aan de diagnostiek onmiddellijk de personen kunnen onderscheiden.
(*) De neurose wordt gekenmerkt door het feit dat ze de psychische realiteit boven de feitelijke stelt
en op de gedachten even serieus reageert als normale mensen alleen op realiteiten.

Centrale idee rond diagnostiek
Zowel normaliteit als pathologie komt tot stand in verhouding tussen subject en de
andere!
2 implicaties voor de kliniek:
o 1) Diagnostiek is gebaseerd op een verhouding:
o Dominante visie momenteel = medische (pathologie zit in het individu)
Ik als therapeut heb daar niets mee te maken, ik sta daarbuiten als een
soort objectieve waarnemer, ik moet alleen proberen de ziekte.diagose
detecteren in de patent.Maar klopt niet => want pathologie/diagnose is
gebaseerd op een verhouding tussen uzelf en de client

o 2) Behandeling is gebaseerd op een verhouding:
Gebaseerd op een therapeutische relatie: bepaald de effectiviteit voor +/80%


De vorm van de pathologie is voor een 15 20% effectief (om de
behandeling te bepalen)
Perfect coherent geheel => verhouding komt steeds terug en is dus een centaal
gegeven

In het tweee deel van het handboek, gaat he over de ontwikkeling van een NORMALE
verhouding. De eerste hoofdstukken gaan over indeititeitsontwikkeing waarin er 3
hoofdstukken besutdeerd worden. => achtergrond theorie


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 5,19

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
hvdrmeul
hvdrmeul

Number of documents: 5

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!