€ 4.99

Samenvatting KLOP Ugent

Samenvatting waarbij nota's, ppt's, extra gegevens gecombineerd zijn in een doorlopend document = Had zelf een 15/20 door deze samenvatting! Ideaal om te leren voor het meerkeuze als het open gedeelte


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 108 pages)
Preview: Samenvatting KLOP Ugent Preview: Samenvatting KLOP Ugent

Download all 108 pages for € 4,99

Add document to cart

KLINISCHE ONTWIKKELINGSPYSCHOLOGIE
ONTWIKKELING EN PSYCHOPATHOLOGIE
CONCEPTUALISATIE OPP EN KLOP
OPP = Ontwikkelingspsychopathologie
o Developmental psychopathology: A general approach to understanding relations between development and
its maladaptive deviations
o Verband tussen de ontwikkeling en de afwijking van de ontwikkeling
o Ontstaan concept en verloop
Achenbach: bedacht het concept (zie ook definitie)
Rutter en Germezy: maakte de eerste publicatie hiervan
Cichetti: het eerste tijdschrift
ste
Lewis en Miller : 1 handboe
Cichetti en Cohen: het meest omvankelijkste handboek
Een jong begrip
o Doordat denken over problemen vroeger niet kon.
o Kinderen jonden niet zo nadenken als volwassenen, daarom besteedde men er geen aandacht aan.
Er was ook geen adequaat instrumentatrium : doordat er geen aandacht voor was, was er ook
geen goed middel oor onderzoek met kinderen
o De studies hiernaar waren tijdsintensief: bv. Follow-up studies= veel tijd en geld
Beschrijven, verklaren en voorspellen van afwijkende gedragingen en processen door de tijd heen (~ bestuderen
van afwijkende ontwikkeling) = definitie
o Afwijkende ontwikkeling beschrijven, verklaren en voorspellen.
KLOP: klinische ontwikkelingspsychologie
o Gaat een stap verder
Preventie + Diagnostiek + Interventie
Gecombineerd met OPP
= KLOP
o Op grond van OPP komen tot voorkomen en behandelen van psychische problemen bij kinderen
o OPP is onderzoeksdomein van KLOP
o Gaat de kloof tussen theorie en praktijk Kleiner proberen maken
KlOP/ OPP Klinische psychologie
o Klinische psychologie
Stootnissen in het hier en nu
o OPP
OPP = vanuit ontwikkelingsperspectief
OPP = ook interesse in kinderen met risico die geen stoornis ontwikkelen of terug in normale
ontwikkeling komen

OPP = genteresseerd in beschermende factoren (veerkracht)
Klop/OPP ontwikkelingspsychologie
o Ontwikkelings: bestuderen van normale ontwikkeling (longitudinaal onderzoek)
o OPP
Wat wijkt af van de normale ontwikkeling


VOORBEELD ONDERZOEK
Doel: wat zijn de gevolgen van angst bij de moeder tijdens de zwangerschap voor de nakomeling
o Onderzoekers: Van den Bergh (< KUL)
o Start 1986-1987
o 86 zwangere vrouwen (18-30 jaar, eerste baby)
o Bestuderen en opvolgen van moeder, kind, moederkindinteractie
o 4 grote fasen: Follow-up!

Eerste 7 levensmaanden
8-9 jarige leeftijd

14-15 jarige leeftijd
17-jarige leeftijd
Multi-methodisch
o vragenlijsten (bv. STAI, CBCL)
o observatie gedrag (bv. foetus via ultrasound)
o ontwikkelingsschalen
o Cognitieve taken
o EEG,
Meerdere informanten
o Belangrijk!
o Meer objectiviteit en minder gekleurde antwoorden.
Resultaten:
o Angst bij moeder effect op foetaal en neonataal gedrag (actief, prikkelbaar, huilen, krampen,)
o Geen verschil op sommige vlakken (neurologische conditie bij geboorte, voedingsgedrag, mentale en
motorische ontwikkeling)
o T2: angst voorspellend voor psychopathologie (ADHD, stemmingsstoornissen,)
o T3: angst voorspellend voor gebrek aan responsinhibitie
o T4: angst voorspellen voor gebrek aan cognitieve controle
1 riscofactor is niet gelijk aan deterministisch bepalend voor de ontwikkeling van het kind

OPP= VERKLAREN
3 casussen depressie:
o Genetisch: M
o Gepest: L
o Afwijzing: S
Zelfde symptomen, maar een andere ontwikkeling
Verklaren= de oorzaak is belangrijk voor een verder verloop
Welke verklarende processen en mechanismen zijn verantwoordelijk voor oorsprong, toename, afname,
instandhouding van probleemgedrag
o Verschillende verklaringsniveaus!
Genetische basis/belasting (kwetsbaarheid, geen zekerheid)
Neuronen= herssenontwikkeling
Gedag/ cognities. Emotisch
Omgeving speelt ook een belangrijke rol
School
Ouders/gezin
My / cultuur
o Media
o Moeilijk om op deze factor in te spelen = grootschalig


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 4,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
hvdrmeul
hvdrmeul

Number of documents: 5

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!