€ 2.99

CW hoorcolleges

Samenvatting van de hoorcolleges van het vak Cel tot Weefsel


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (3 of 33 pages)
Preview: CW hoorcolleges Preview: CW hoorcolleges Preview: CW hoorcolleges

Download all 33 pages for € 2,99

Add document to cart

CW Hoorcolleges

Inleiding
Het cytoskelet bestaat uit actine filamenten, deze breken af en bouwen weer op om zo
steeds te veranderen. Vb. mirotubuli die samenkomen in het centrosoom.
ER scheid de eiwitten uit. Het RNA wordt afgelezen, terwijl deze op een porine zit, waardoor
het eiwit direct in het ER komt. Via een vesicle naar het Golgi-apparaat dat via de
microtubuli kruipt met behulp van een motoreiwit.
HC 1 zichtbaar maken van cellen en cel onderdelen
organisme orgaan weefsel cellen organellen
Cellen zijn de kleinste functionele eenheden van het leven.
Eencelligen: n cel is genoeg om een volledig levend wezen te maken; alleen geen
aanpassingsmogelijkheid.
Meercelligen: er is taakverdeling mogelijk en dus kan er specialisatie plaatsvinden.
Alle ziekten komen eerst in cellen of beschadigingen van cellen. De cel functie is noodzakelijk
voor regeneratieprocessen.
Cellen bewegen en zijn niet statisch.
Microscopie
vergroting = grotere weergave
contrast = andere grijswaarden of kleurverschillen, zorgt voor onderscheid
resolutie = de afstand waarop je twee individuele objecten nog kunt onderscheiden.
LM = 200nm
EM = 1nm
Cel
20m
organel 100-200nm
mito
1-3m

kern
10-20m
ribosoom 20nm

Lichtmicroscopie
Kan worden toegepast op levende cellen, door middel van kleuring.
- phase contrast: afgekaatst en niet afgekaatst licht
- differential interference contrast: twee lichtbundels
H&E-kleuring: Hematoxine (blauw/paars) positief geladen en hecht aan basische,
negatief geladen structuren (DNA, RNA en glycoprotenen)
Eosine (roze/rood) negatief geladen en hecht aan zure, positief geladen
structuren (eiwitten in secretie).
Coupe maken fixeren (aldehyde) bind de eiwitten samen, waardoor deze stil liggen en
gedood worden.
- inbedden in een matrix (gelatine of paraffine)
- coupe maken
- kleuren/contrasteren
Plasmamembraan is 10nm dik en LM alleen te zien bij schuine aansnede.

CW Hoorcolleges

Fluorescentie microscopie: lokalisatie van specifieke cellulaire moleculen (in kleine
structuren). De fluorochromen kunnen direct of indirect aan de moleculen koppelen.
Tegelijkertijd verschillende fluorochromen om verschillende structuren aan te tonen.
Dit is op levende cellen toepasbaar.
Hiervoor zijn fluorescerende eiwitten nodig (GFP uit de kwal).
Antigeen wordt gevormd tegen lichaamsvreemde ingespoten stof, deze haal je eruit en
incubeer je met de antilichamen die als markers gaan dienen.
GFP is een groen fluorescent eiwit, dus het gen wordt gesoleerd en gekoppeld aan een gen
dat codeert voor een eiwit dat van interesse is. (rood actine
groen - tubuline)
Elektronen microcscoop
In vacum worden elektronen op een object gebombardeerd. Dit kan alleen bij dode cellen.
- transmissie EM: flinterdun plakje waar de elektronen doorheen gaan, minder elektronen
doorgelaten geeft een donkerdere kleur. Gekleurd met elektronen
tegenhoudende kleurstoffen.
- scanning EM: een bundel elektronen wordt op n punt geplaatst, dit punt gaat langzaam
over het oppervlak en scant. De elektronen worden afgestote en komen op
de detector, meer elektronen geven lichtere vlekken. Het oppervlak wordt
bedekt door zware metalen, omdat deze elektronen verstoren.
Membraan (lipide bilaag) is 10nm, dus per halflaag 5nm. Hieraan binden de zware metalen
en dus ziet het eruit als twee losse lagen. (cytosol is donker bij EM).
EM: de antilichamen worden ook weer opgekweekt en gekoppeld, alleen nu niet gelabeld
met fluorescentie maar met goudbolletjes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HC 2 Subcellulaire opbouw
Prokaryoten: eencellige, simpel en met circulair DNA. (ziekteverwekkers).
Eukaryoten: eencellig (gist) en meercellig, met lineair DNA en complex door; organellen,
cytoskelet en kern. (planten, dieren).
Symbiose: prokaryoten binnen andere prokaryoten en vormt een eukaryoot. Het DNA krijgt
een kern (nucleaire) enveloppe doordat het membraan er omheen vormt (lipide bilaag) er zit
een dubbel membraan omheen (2 lipide bilagen) en deze staat in contact met het ER dat op
dezelfde manier gevormd is.

CW Hoorcolleges

Plasmamembraan
Plasmamembraan oppervlak = 700m2
Plasmamembraan oppervlak binnen de cel = 7000m2
- reguleert het transport van nutrienten de cel in en afvalstoffen de cel uit;
- creeert het juiste chemische milieu in de cel;
- vormt een plek voor chemische reacties die niet in een waterige omgeving kan gebeuren;
- detecteert signalen uit het extracellulaire milieu;
- gaat interacties aan met andere cellen of met de extracellulaire matrix (meercelligen).

Cytoskelet zorgt voor stevigheid, communicatie en transport.
Vacuolaire systeem kern, ER, Golgi-apparaat, endosomen en lysosomen.
Deze staan in contact met elkaar en transporteren eiwitten via vesicles.
Niet vacuolair systeem mitochondrien, peroxisomen en chloroplasten. Ze functioneren
autonoom.
Cytosol - is de vloeibare substantie van de cel, hierin zitten opgeloste stoffen en het
cytoskelet, polyribosomen en metabole enzymen.
Cytoplasma het cytosol + de organellen.
Compartimenten
Dit geeft een evolutionair voordeel (specialisatie). Het milieu van de cel/organel kan worden
aangepast op de benodigdheden, waardoor specifieke taken uitgevoerd kunnen worden.
vb. kern beschermd DNA, maar zorgt ook voor de regulatie van de
differentiatie van de cellen. Door kernporien in contact met het cytosol,
sommige coderen voor transcriptie factoren, deze bepalen welke genen er
worden afgelezen en
dus de differentiatie.

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Iris95
Iris95

Number of documents: 42

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!