€ 3.99

Hoorcolleges HBS

samenvatting van de hoorcolleges van het vak HBS van diergeneeskunde


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 14 pages)
Preview: Hoorcolleges HBS Preview: Hoorcolleges HBS

Download all 14 pages for € 3,99

Add document to cart

HBS Hoorcolleges

Hoorcollege 1 - Embryonale ontwikkeling en de functionele bouw
De lever ontwikkeld zich uit een
uitstulping van de oerdarm, waarbij het
craniale deel de lever vormt en het
caudale deel de galblaas.
Het septum transversum stulpt in en
vormt het middenrif. Hier groeit de
lever tegenaan en hierin groeit het
leverdivertrikel.

Sinusoden zijn gangen in de lever waar het bloed doorheen loopt. Deze ontstaan uit de
vv. vitellinae die vormen uit de dooierzak ->
leversinusoden
deel van de v. cava caudalis
deze zorgen allen voor de bloedafvoer
poortader
van de buikorganen
ductus venosus
De vena umbillicalis blijft alleen links over en vervoert zuurstof vanuit de placenta. De ductus
venosus is embryonaal aanwezig om het zuurstofrijke bloed direct in de vena cava caudalis,
zodat het niet in de lever komt. Als deze aanwezig blijft heb je een portosystemische shunt.
De lever ligt in het intrathoracale deel van het abdomen tegen het diafragma.
Het ligt achter de ribwand en kan bijna niet gepalpeerd worden.
Per diersoort is het aantal lobben en de ligging van de lever anders.
Het rund heeft de minste lobben.
Tegen de lever ligt de maag en de rechter leverlob heeft een instulping, omdat
hier de rechter nier in ligt.
Met een rntgenfoto is goed te zien of de lever vergroot of verkleind is.
Ook is een vergrote lever (hepatomegalie) te voelen net achter de ribboog.
Bij een verkleinde lever staat de gasbel in de maag meer rechtop.
De lever is bevestigd met ligamenten. Hij ligt onder de maag en wordt daarom vanaf dorsaal
vastgehouden door het omentum minus (14) (ventraal mesogastrium) en ventraal door het
ligamentum falciforme (13) dat aan de ventrale buikwand bevestigd is. Verder zit het vast
aan het diafragma met het ligamentum coronaria (13) en het ligamentum triangulare
sinistra (12) (aan de crura).
Het falciforme ligament heeft een rond ligament erin, dit is een overblijfsel van de vena
umbicaudalis en zit links.
Er is een parenterale zijde, deze is die onder het diafragma en een viscerale zijde die tegen
de buikorganen aan ligt.


HBS Hoorcolleges

1. lobulus sinistra lateralis
2. lobulus sinistra medialis
3. lobus quadratus, rechts met de galblaas
4. lobulus dextra medialis
5. lobulus dextra lateralis
6. processus caudatus, heeft een deuk voor de rechter nier
7. processus papillaris
8. v. cava caudalis
9. v. portae
10. a. hepatica
11. galblaas
Het varken heeft een bindweefseldooradering om de lobuli liggen.
Galblaas
Paard, rat en duif hebben geen galblaas, maar verwijding van de galgangen voor opslag. Het
gal wordt uitgescheiden in de darm via de ductus choledochus. Gal legt een weg af:
hepatocyt -> galcanaliculi -> galductuli -> interlobulaire ductus -> ductus hepaticus en ductus
cysticus -> ductus choledochus -> papilla duodeni major (loost de gal).
Bloedvoorziening van de lever
De leverpoort (hilus), hier gaan de vena porta en arteria hepatica de lever in en de
galgangen komen hier de lever uit. De v. porta heeft afval van het MDK dat gezuiverd en
ontgift wordt en dan via de v. hepatica de lever weer verlaat. Het wordt afgegeven aan de
vena cava caudalis.
80 % komt van de vena porta (zuurstofarm) en 20% van de a. hepatica die beide
binnenkomen via leverpoort. Ze vertakken in interlobulaire arteriolen en venulen. Via de
leversinusoden (langs de hepatocyten) naar interlobulaire centraal vene. De centraal venen
voeren af naar vena hepatica -> vena cava caudalis.


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Iris95
Iris95

Number of documents: 42

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!