€ 2.99

Hoorcolleges NZA

Samenvatting van de hoorcolleges van het vak NZA van diergeneeskunde


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (3 of 34 pages)
Preview: Hoorcolleges NZA Preview: Hoorcolleges NZA Preview: Hoorcolleges NZA

Download all 34 pages for € 2,99

Add document to cart

NZA hoorcolleges

Hoorcollege 1 Neuro-anatomie en neuro-fysiolgie
Het zenuwstelsel heeft een centraal en perifeer deel. Het centrale deel heeft 2 delen:
Binnen de schedel: de hersenen en de hersenstam. Deze verschillen per diersoort sterk in
grote en opbouw, bv. primaten veel grote hersenen. Het rund heeft vele sinussen (pin).
Erom zitten de: pia mater (binnen-zacht), arachnod (midden) en dura mater (buitenhard/stug). De kleine hersenen liggen caudaal en de bulbus olfactorius craniaal.
Binnen de wervelkolom: het ruggenmerg ligt dorsaal van de tussenwervelschijven.
Als deze schijven gaan schuiven of uitschieten kan er schade ontstaan.
Embryologie
De neurale buis wordt gevormd uit het ectoderm en vooraan
ontstaan eerst 3 hersenblazen, waarna het telencepthalon zo
blijft en het procencephalon en rhondencephalon nog weer in
verder splitsen dus krijg je 5 hersenblazen.
Telencephalon (1e hersenblaas): grote hersenen met 2
hemisferen die verbonden zijn met het corpus callosum.
De witte stof (axonen en dendrieten) zit binnen en de grijze
stof (neuronen) zit buiten.
Laesies hierin geven veranderingen in gedrag en toevallen.
Diencephalon (2e hersenblaas): epithalamus (epifyse) voor melatoninevorming, thalamus
is de schakelkern voor prikkels, hypothalamus voor de homeostase en de hypofyse voor
hormoonproductie. Ook de oogbeker wordt hieruit gevormd wat later de retina wordt.
Dit is de belangrijkste schakelkern voor de sensoriek.
Mesencephalon: middenhersenen
Metencephalon: pons en het cerebellum. Het cerebellum zorgt
voor de cordinatie van de motoriek en heeft ook een grijze
cortex en witte stof binnen. Te kleine ontwikkeling van het
cerebellum geeft een dronkenmansgang en komt voor bij
katten die een niesziekte hebben meegemaakt.
Myelencephalon: verlengde merg.
Ruggenmerg.
De giri en sulci zijn in de evolutie toegenomen voor een groter
oppervlak, zodat er meer neuronen zijn voor extra
functies.
De grote hersenen zijn steeds verder gegroeid.
De bulbus olfactorius is juist in regressie gegaan.
De pedunculi zijn de aanhechtingsvoetjes van de
hersenen op de hersenstam en in dit plaatje van de
kleine hersenen.
De hersenstam bestaat uit het mesencephalon,
metencephalon en het myelencephalon, maar dan
zonder het cerebellum.


NZA hoorcolleges

Het bevat vele kernen, waarvan de nucleus tractus solitarius een input krijgt van het
autonome zenuwstelsel en zorgt voor de overschakeling.
Hier komen de kopzenuwen uit, behalve de n. Olfactorius en de n. Opticus.
De n. Tigeminus (V) splitst uit in 3 takken:
- n. Maxillaris: deze is sensibel voor de bovenlip, neus, neusslijmvlies, harde en zachte
gehemelte en de dorsale tandenboog. Hij loopt door de infraorbitalis kanaal en wordt bij
het paard gebruikt met de praam en verdoofd bij het kiezen trekken.
- n. Mandibularis: sensibel en motorisch voor de kauwspieren. Er kan atrofie van de
masseter en de temporalis ontstaan als deze zenuw geen innervatie meer geeft.
De n. Facialis (VII) is sensibel en motorisch en splitst in 3 takken op. Hij loopt onder de
gehoorgang door en innerveert de oren, oogleden, wangen, lippen en neusvleugels.
Deze zenuw zorgt voor de aangezichtsmusculatuur en deels voor de smaakperceptie.
De Facialis ligt erg oppervlakkig en kan snel verdrukt raken door bv. het omlaten van een
halster tijdens anesthesie en bij de hond door otitis, hierdoor gaat dan bv. de lip afhangen.
Bij de luchtzak lopen vele kopzenuwen (IX, X, XII) en de arterie carotis.

Het ruggenmerg heeft een grijze vlinder binnenin en de witte stof erbuiten liggen.
(roze) is de input en dus de afferente sensibele informatie en gaat naar ventraal via de
schakelneuronen, waarna het wordt doorgegeven aan de motorische neuronen (geel).
(paars) is de opstijgende baan naar de hersenen. Deze ligt dorsaal van de vlinder.
(grijs) is de pijnprikkel, deze wordt via een ventrolaterale baan naar de hersenen geleid.
De dorsale kolom bevat de opstijgende banen, waarbij die van de achterbenen in het
midden liggen en die van de voorbenen aan de buitenkant.
De laterale kolom bevat de afdalende banen (UMN), waarbij die van de achterbenen aan de
buitenkant liggen en die van de voorbenen aan de binnenkant. Bij druk op de zijkant zal dus
eerst afwijkingen in de aansturing van de achterbenen geven en pas bij hoge druk in de
voorbenen.

De Upper Motor Neuronen (UMN) zorgen voor het aansturen. Ze geven signalen door via de
afdalende banen. Dit kan via verschillende paden gaan bv. via interneuronen of direct
doorgegeven aan de Lower Motor Neuronen (LMN). De LMN zijn de perifere zenuwen die
zorgen voor het uitvoeren van de opdracht.
Naast het aansturen van het uitvoeren zorgen de UMN ook voor het inhiberen van de LMN.
Bij een beschadiging van een UMN kunnen er dus overmatige reflexen ontstaan.


NZA hoorcolleges

Hoorcollege 2 Reflexen
Een reflex is een motorische reactie op een sensibele prikkel. Deze reactie is altijd
automatisch en stereotype (dezelfde beweging).
Het zorgt voor bescherming, automatisme (lopen/staan), controle van bewegingen en
houding en homeostase door bv. bloeddrukregulering.
De dierenarts kan met deze reflexen de werking van spieren en zintuigen controleren, met
daarbij de integriteit van de neurale circuits. Het helpt met het lokaliseren van de laesie.
De reflexen worden ingedeeld:
- fysiologie: autonoom en somatisch
- kliniek: cerebrale reflexen, houdingsreacties en spinale reflexen.
Reflexbogen
Autonoom
Viscerale sensoren of zintuigen krijgen een prikkel en geven deze door aan het CZS
(ruggenmerg en hersenstam). Het signaal gaat naar de autonome motorneuronen en
sommige kopzenuwen (vagus en oculomotorius) waarna het weefsels aanstuurt, zoals het
hart, glad spierweefsel en klieren.
De motorneuronen van het autonome zenuwstelsel zijn sympatisch of parasympatisch,
waarbij de sympathische een korte preganglionaire vezel en een hele lange postganglionaire
vezel en bij parasympatisch juist andersom.
Autonome reflexen:
- Viscerale reflexen: cardiovasculaire reflex, slikreflex en de hoestreflex.
De cardiovasculaire reflex gaat via de baroreceptoren, deze nemen een hoge bloeddruk
waar en geven dit door aan de sensorische receptoren van de n. Vagus -> n. Vagus kern in
de hersenstam -> nucleus tractus solitarius -> motorkern van de n. Vagus wordt
geactiveerd -> hartslag naar beneden (parasympatisch).
Stijging van de hartslag wordt sympathisch aangestuurd en gaat dus via de grensstreng.
- Oculaire reflexen: pupilreflex en de accommodatie van de ooglens.
De pupilreflex geeft een vergroting van de pupil door de radiaire spiervezels en een
verkleining door de circulaire spiervezels. De circulaire worden parasympatisch
gennerveerd door de n. Opticumotorius (III) en de radiaire door de sympathicus.
Licht -> netvlies -> n. opticus -> colliculi rostralis -> motorkern van de n. Opticumotorus in
het middenbrein -> iris trekt samen. Er is een samentrekking aan beide zijden.
Ook als deze reflex aanwezig is kan het dier nog steeds slecht zicht hebben, omdat het
beeld pas in de visuele cortex achterin de grote hersenen gevormd wordt.
Casus: het afwijkende oog heeft een kleine pupil (miosis) en een
protrusie van het 3e ooglid.
Er is een onderbreking van de sympathische innervatie, waardoor de
parasympatische signalen de overhand krijgen en dus de pupil klein is
en de oogbol teruggetrokken wordt. De laesie van de sympathicus kan
overal zitten waar de sympathicus loopt en dat is bijna overal, maar je kan de locatie vinden
door de andere organen te bekijken die ook in dat gebied afwijkend zijn.
Horner syndroom


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Iris95
Iris95

Number of documents: 42

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!