€ 2.99

Ziekteleer NZA

Samenvatting van het ziekteleerboek van het vak NZA van diergeneeskunde


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 69 pages)
Preview: Ziekteleer NZA Preview: Ziekteleer NZA

Download all 69 pages for € 2,99

Add document to cart

Ziekteleer NZA

Hoofdstuk 13 - Zenuwstelsel
13.2 - Neurologische verschijnselen
8 lokalisaties waar een laesie kan zitten: cerebrum (grote hersenen), diencephalon (tussenhersenen,
dus thalamus en hypothalamus), hersenstam met kopzenuwen, cerebellum (kleine hersenen),
vestibulair systeem, ruggenmerg, perifere zenuwen en neuromusculaire overgang.

13.2.2 - Verschijnselen bij aandoeningen van het cerebrum en het diencephalon
Functiestoornissen van de grote hersenen (cerebrum) geeft veranderd gedrag of verminderd
bewustzijn. Verschillende niveaus van verminderd bewustzijn:
Somnolentie: slaperigheid, iets verlaagde bewustzijnstoestand.
Sopor: (diepe) slaap waaruit de patient met lichte prikkels is te wekken.
Stupor: bewegingloosheid waaruit de patient alleen met sterke prikkels te wekken is.
Coma: diepe bewusteloosheid, waaruit de patient niet is te wekken. Uitval van alle reflexen,
behalve de corneareflex.
Vormen van abnormaal gedrag zijn:
Dwangbewegen: voortdurend herhalen van zinloze bewegingen of houdingen; zoals dwanglopen,
cirkelen, dringen, loze kauwbewegingen, likken en bijten.
Dementie: het niet meer vertonen van aangeleerd gedrag en verminderd vermogen om gedrag
aan te leren. Dus ongerijmd, irrelevant of gedesorienteerd handelen (afwezig, wezenloos).
Hysterie: excitatie en motorische hyperactiviteit, komt zelden voor.
Andere verschijnselen zijn blindheid met een intacte pupilreflex (schorsblindheid) en verminderde
bewuste proprioceptie (verminderde houdingsreacties).
Asymmetrie van de verschijnselen door een eenzijdige, focale laesie van destructieve aard, zoals een
tumor, bloeding en ontsteking.
Aandoeningen van het diencephalon leiden tot veranderingen in eet-, drink- en slaappatronen.

13.2.3 - Verschijnselen bij aandoeningen van de hersenstam en de kopzenuwen
De hersenstam wordt verdeeld in drie gebieden, van voor naar achter:
1. Het mesencephalon (middenhersenen) met in dit gebied de kernen van de kopzenuwen III en IV.
2. Het metencephalon (achterhersenen: cerebellumsteel en pons) met de kern van de kopzenuw V.
3. Het myelencephalon (medulla oblongata, verlengde merg) met kernen van kopzenuwen VI t/m XI.
De 12 kopzenuwen: Op ons oude tuin terras aaide Frida voor geld vele aardige heren
n. olfactorius (I), n. opticus (II), n. oculomotorius (III), n. trochlearis (IV), n. trigeminus (V), n. abducens
(VI), n facialis (VII), n. vestibulocochlearis (VIII), n. glossopharyngeus (IX), n. vagus (X), n. accessorius
(XI) en de n. hypoglossus (XII).
Het bewustzijn wordt gehandhaafd door de cerebrale cortex en de formatio reticularis in de
hersenstam. Aantasting van de formatio reticularis of de verbinding tussen de hersenstam en de
cortex kan leiden tot ernstig verminderd bewustzijn.
Een laesie in de hersenstam kan afwijkende adempatronen en centrale vestibulaire ataxie geven.
Schade kan ipsilateraal motorische en/of sensorische uitval van kopzenuwen geven.
In het mesencephalon geeft dit mydriasis (grote pupil) door aantasting van het parasympathische
deel van de oculomotoriuskern (kopzenuw III). Beschadiging van de n. trochlearis (IV) geeft
dorsomediale of ventrolaterale strabismus (scheelzien).
Prognose: hersenstamaandoeningen hebben een slechte prognose.


Ziekteleer NZA
In het metencephalon liggen de kernen van de n. trigeminus (V). Laesies kunnen gevoelloosheid van
het gezicht en atrofie van de kauwspieren tot gevolg hebben.
Schade aan het myelencephalon:
- kern van de n. abducens (VI) -> treedt een mediale strabismus op.
- kern van de n. facialis (VII) -> gedeeltelijke of gehele facialisparalyse: verlamming van de mimische
musculatuur, afhangend bovenooglid, afhangend oor, afwezigheid van de dreig- en ooglidreflex en
het volproppen van de wangzak. Bij het parasympathische deel van de kern valt de traanproductie
uit, met als gevolg keratoconjunctivitis sicca.
- vestibulaire kernen (kopzenuw VIII) -> centrale vestibulaire ataxie.
- nucleus ambiguus leidt tot uitvalsverschijnselen van de kopzenuwen IX, X en XI.

Bulbaire paralyse
De kernen van het slik- en hoestmechanisme (IX en X) in het verlengde merg en de medulla
oblongata (bullus medulla) aangetast, waarbij aantasting zich kan uitbreiden naar naastliggende
kernen en banen van de kopzenuwen V, VI en VII of XI en XII.
Verschijnselen: verslikken, speekselen, proppen maken en het uit de bek laten hangen van de tong.
Oorzaken: loodintoxicatie, thiamine deficientie, Listeria-infectie (vaak eenzijdig), botulisme en bij de
ziekte van Aujeszky en bij een schedelbasisfractuur met hematoomvorming.
Labrador retriever met een verlamming van de n. trigeminus (kopzenuw V).
De kernen liggen in het metencephalon en laesies kunnen atrofie van de
kauwspieren tot gevolg hebben.
Bij aantasting van de kernen van kopzenuwen treed naast uitval depressie en
proprioceptieve storingen optreden.

13.2.4 - Verschijnselen bij aandoeningen van het cerebellum
Cerebellum (kleine hersenen) zorgt voor de fijnregeling van de snelheid, kracht en bereik van
spierbewegingen. Disfunctie geeft ongecordineerde bewegingen (ataxie) van de kop, romp en
ledematen. Het begin van de beweging is vertraagd en de uitvoering van de beweging is overdreven.
Hyper- of dysmetrie: bewegingen zijn overtrokken, schieten het doel voorbij en de correctie is ook
overdreven. Ze staan met de voorbenen iets uit elkaar.
Oorzaken: bij kalveren met congenitale infectie met het bovine diarreevirus (BVD), geeft cerebellaire
hypoplasie. Bij veulens van het Arabisch volbloed als aangeboren cerebellaire atrofie.
Verschijnselen: tremoren van hoofd en hals, die verergeren bij het begin van doelbewuste
bewegingen (intentietremoren). Verdwijnen van de dreigreflex bij een intacte visus en normale
functie van de n. facialis. Cerebellaire disfunctie kan gepaard gaan met atactische oogbolbewegingen.

13.2.5 - Verschijnselen bij aandoeningen van het vestibulair systeem
De receptoren uit het evenwichtsorgaan (labyrint) registreren zwaartekracht en beweging en
signalen worden verwerkt in de vestibulaire kernen en benvloeden de balans, cordinatie van de
oogspieren en het braakcentrum.
- perifeer deel (buiten de schedelholte): het labyrint in het binnenoor en de n. vestibularis (VIII).
- centraal deel (binnen de schedelholte): vestibulaire kernen in de hersenstam.
Prognose: zeer gunstig.


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Iris95
Iris95

Number of documents: 42

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!