€ 3.09

Hoorcolleges SE

Samenvatting van hoorcollege 2 tot 22 van SE (Stofwisseling en Endocrinologie) van diergeneeskunde


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (3 of 50 pages)
Preview: Hoorcolleges SE Preview: Hoorcolleges SE Preview: Hoorcolleges SE

Download all 50 pages for € 3,09

Add document to cart

SE hoorcolleges

Hoorcollege 1 Metabologica
Katabolisme is het afbreken van de voedingstoffen die je binnenkrijgt. Door te oxideren
worden er elektronen uit gehaald die dan via de H+ gradient transporteert over de
mitochondrien gaat en zet ADP + Pi om in ATP met de energie van de protonengradient.
voeding

anabolisme

katabolisme

NADPH
NADH

ATP

eindproducten + CO2
Reacties verlopen spontaan bij een negatieve G.
De thermodynamica geeft alleen aan dat de reactie kan verlopen, maar niet hoelang dit
duurt. Er moet energie zijn om over de drempel/activeringsenergie heen te komen. Enzymen
zorgen voor een verlaging van deze drempel. De reactie moet in de cel gekoppeld zijn.
Elektronen binden aan het zuurstof dat water wordt en kan worden uitgescheiden.
Anabolisme is het opbouwen van bv. eiwitten die uit het katabole pad komen, dus niet
direct uit de voeding. Hiervoor zijn energie en weer andere enzymen nodig dan bij
katabolisme, omdat het via andere paden gebeurt en niet via de omkering van katabolisme
paden. De elektronen voor deze reacties komen uit NADPH.
De gluconeogenese bouwt glucose op in de lever en gebruikt daarvoor:
- eiwitten uit spieren
- lactaat uit erytrocyten
- glycerol
- propionaat bij herkauwers
Hierdoor kan er glucose worden gemaakt zonder dat er voeding is opgenomen en als het
glycogeen al is afgebroken.
2 lactaat -> 1 glucose
Pyruvaatkinase is irreversibel en dus moet er omheen gegaan worden. De lactaat wordt
pyruvaat en deze gaat in de mitochondrie en wordt oxaloacteaat met pyruvaat carboxylase,
als malaat naar buiten en dan weer oxaloacetaat die wel het pad terug kan wandelen tot
PEP. Dit kost 3ATP en er moet 2 keer de cyclus doorlopen worden om naar glucose te
kunnen. Dus totaal kost 6ATP. Je kunt dus geen gluconeogenese doen als de lever niet
tegelijkertijd een -oxidatie doorloopt, omdat er anders te weinig ATP is.


SE hoorcolleges

Hoorcollege 2 Het koolhydraatmetabolisme

Na een maaltijd zorgt insuline ervoor dat de glucose uit het bloed wordt opgeslagen als vet.
Tijdens vasten zorgt glucagon ervoor dat vet wordt afgebroken en wordt glycogeen omgezet
in glucose. Het vet moet worden afgebroken om de gluconeogenese te laten verlopen.
Bij een hoge bloed-glucose-concentratie is er glucosetransport door de celmembraan door
translocatie en activering van GLUT-4 door insuline.
GLUT-4 = glucosetransporter op vet- en spiercellen, zodat glucose over het hydrofobe
plasmamembraan kan. Het zit in een vesicle in de cel, de insulinereceptor bindt insuline en
de blaasjes worden naar de wand gestuurd, waardoor GLUT-4 nu wel glucose kan
transporteren. Als insuline is afgebroken gaat de GLUT-4 weer in een vesicle in de cel zitten.
Er is dus een versnelling van het glucose-transport door de celmembranen door translocatie
en activering van GLUT-4 onder invloed van insuline.
GLUT-4 is dus niet gevoelig voor de glucoseconcentratie maar afhankelijk van de insuline
concentratie, zodat er geen glucose kan worden opgenomen in een vasten periode.
Spier- en vetcellen mogen alleen opnemen als er een overschot is.
Insuline uit -cellen van de pancreas wordt uitgescheiden als er glucose binnen komt.
Er wordt ATP gevormd dat het K+-kanaal dicht zet. Het Ca2+-kanaal opent onder invloed van
het membraanpotentiaal. Er is een stijging van het intracellulaire Ca2+ en de vesicles met
insuline versmelten met het membraan, waardoor de insuline vrijkomt.
De -cel heeft dus ook een GLUT voor de glucosetransport, alleen is deze niet afhankelijk van
insuline. GLUT-2 heeft dan ook een lage Km (affiniteit), waardoor er pas glucoseopname is
bij een hoge bloed-glucose-concentratie.
Km = concentratie waarbij de half maximale snelheid bereikt
is.


SE hoorcolleges

Glycogeen is een klein vertakt eiwit met 1,4-linkage glucoses in de core. Een branching
enzyme pakt een deel weg en zet het op de 1,6-plaats, waardoor er een vertakking ontstaat.
UTP is een broertje van ATP en bindt aan glucose-1-fosfaat tot UDP-glucose.
Door deze vertakking:
- wordt glycogeen beter oplosbaar
- krijgt het meer eindstandige glucoseresiduen en dus een verhoogde afbraak snelheid
Glycogeenfosforylase breekt een glucose-1-fosfaat eraf, maar dit kan hij niet als dit te dicht
bij de vertakking zit, waardoor er een debranching enzym nodig is (transferase). Deze haalt
de laatste tak eraf en zet deze achter de hoofdketen, maar laat daarbij een glucose achter
die dan door -1,6-glucosidase gehydroliseerd wordt en er een glucose vrij komt.
De lever dient als opslag voor glycogeen om andere organen van glucose te kunnen
voorzien. In de lever zit glucose-6-fosfatase, waardoor de glycogeen kan worden afgebroken
tot glucose en deze glucose in het bloed terecht kan komen. Spieren hebben dit enzym niet,
waardoor zij geen glucose vrij kunnen maken en dus alleen glycogeen voor eigengebruik
hebben. De lever zelf gebruikt glycogeen niet als brandstof.
De lever wordt tot afbraak van glycogeen omgezet door het hormoon glucagon en de spier
door adrenaline en calcium-ionen. Beide zorgen voor een conformatieverandering in de
receptor en zet adenylaatcyclase aan dat ATP omzet in cAMP.
Fosforylase kinase zorgt voor de fosforylatie van glycogeen van de ongefosforyleerde b staat
naar de a staat. Zelf wordt het geactiveerd door fosforylatie door PKA en Ca 2+ binding. De
delta-subunit van fosforylase is de calcium sensor calmodulin. Als beide mechanismen
werken is de activiteit maximaal, bij alleen Ca maar half actief.

Dus glycogeen opbouw door glycogeensynthase en de afbraak door glycogeenfosforylase.
Glycogeenfosforylase maakt glucose-6-fosfaat die door glucose-6-fosfatase wordt omgezet
in glucose om uit te scheiden.


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,09

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Iris95
Iris95

Number of documents: 42

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!