€ 1.54

Werkcolleges Respiratie

samenvatting van de werkcolleges van het vak respiratie van diergeneeskunde


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 26 pages)
Preview: Werkcolleges Respiratie Preview: Werkcolleges Respiratie

Download all 26 pages for € 1,54

Add document to cart

Werkcollege 1 - Long mechanica, ventilatie
Partiele drukken
Wet van Dalton: som van alle partiele drukken van de gassen in een mengsel gelijk is aan de totale
druk van het gasmengsel.
De druk in de atmosfeer is 760 mmHg en het zuurstofpercentage 21%, bij 0% luchtvochtigheid.
Partiele druk van waterdamp in ingeademde lucht is 47 mmHg bij luchtvochtigheid van 100%.
De totale druk blijft 1 atmosfeer.
760 mmHg 47 mmHg = 713 mmHg x 21% = 149,73 mmHg PO2
149,73 mmHg komt overeen met ongeveer 20 kPa
Partiele druk van een gas = Patm x % gas in de atmosfeer.
Patm = druk in atmosfeer.
Partiele druk van een gas in vochtige lucht = (Patm PH2O) x % gas
Druk en volume van een gas
De stroming van lucht in de luchtwegen lijkt op de stroming van bloed in het circulatoire systeem.
(Flow P/R). Het verschil is dat lucht bestaat uit een samendrukbaar mengsel van verschillende
gassen en verandering van het volume van de thorax (borstkas) zorgt voor het ontstaan van
drukgradienten.
De ideale gaswet: PV = nRT
- P de druk in Pa (N/m2)
- V het volume in m3
- n de hoeveelheid gas in mol
- R de gasconstante (8,3145 J/mol x K)
- T de absolute temperatuur in K
b) Hoe zijn druk en volume van een gas aan elkaar gerelateerd in de longen van een homeotherm
dier In het menselijk lichaam kunnen we aannemen dat het de hoeveelheid gas in mol en de
temperatuur constant zijn. Als je de constanten uit bovenstaande formule verwijderd, kun je deze
als volgt herschrijven: V=1/P
c) Hoe verandert dus de druk als alleen het volume van een gas vermindert Hoe noemen we deze
wet Dan neemt de druk toe. Wet van Boyle: P1V1 = P2V2 3
d) Waardoor kan lucht zich van de atmosfeer naar de longen verplaatsen Als de druk van het gas in
de longen minder is dan de druk in de omgeving.
Compliantie, elasticiteit en drukken in de long
Het respiratieapparaat opgebouwd uit: de tracheo-bronchiale boom voor het transport van lucht en
distaal van de bronchioli, voor gasuitwisseling. De druk voor inspiratie wordt geleverd door de
ademhalingsspieren (diafragma en de externe intercostaalspieren). De compliantie (volume/druk)
bepaalt hoever longen, luchtwegen en thorax uitgerekt kunnen worden. Compliantie (C) = V/P
bv. hoe stugger de veer, hoe meer kracht (druk) nodig is om deze uit te rekken en hoe lager dus de
compliantie.
Actieve inspiratie: een druk (kracht) om de longen en thorax te vervormen tegen de elasticiteit en
stugheid van het weefsel in en een druk om de luchtwegweerstand te overwinnen.
De druk voor expiratie wordt geleverd door de elasticiteit van de longen (druk/flow), dus normaal
gesproken geheel passief.
Wanneer de elasticiteit van de longen gaat afnemen, zal de expiratie niet passief kunnen verlopen
en is er een te abdominale ademhaling.


De compliantie hangt af van de grootte van de long, de eigenschappen van het longweefsel en de
oppervlakte spanning in de alveoli (aanwezigheid van surfactant). Beschadiging van de elastische
weefsels in de longen of het ontbreken van surfactant kan leiden tot een verhoogde compliantie.
3 longdrukken bij normale ademhaling:
Palv (alveolaire druk): negatief bij inademing en positief bij uitademing.
Ppl (Interpleuraaldruk): negatieve druk tussen de pleura bladen (pleura visceralis en pleura
parietalis). Door recoil van de longen en de uitwaartse kracht van de thoraxwand en de additionele
Palv (bij inspiratie negatief en maakt dan de Ppl meer negatief, bij expiratie positief en maakt dan
Ppl minder negatief).
Trans-long druk PL: de druk over de alveolaire wand (Palv - Ppl). Door de krimp (recoil) van de
longen. Aan het einde van de inademing en het einde van de uitademing is de alveolaire druk nul en
op die momenten is de interpleuraal druk gelijk aan je translongdruk.
PL soms weergegeven als Ptp (tp = transpulmonary) en Ppl als Pip (ip = interpleural).
PL is afhankelijk van de compliantie en bepaalt het volume van de long.
Palv is afhankelijk van de luchtwegweerstand en bepaalt de luchtstroom (flow). Flow (V) = VL/Min.
Palv = VL/min x R. R = luchtwegweerstand.
Ppl bestaat uit een statische (PL) die samen met de compliantie het volume van de long bepaalt en
een dynamische (Palv) die samen met weerstand de flow (V) bepaalt. Ppl = (-PL) + Palv.
Het longvolume is nooit nul liter, omdat er altijd een residuaal volume (RV) over blijft.
Factoren die de luchtwegweerstand benvloeden: Poiseuille: R= 8L/r4
De belangrijkste factor is de diameter (r), omdat de rest meestal constant is.
Sympathisch: bronchodilatatie dus toename r en afname R;
parasympathisch: bronchoconstrictie dus afname r en toename R.
Ventilatie neemt met 1,5 toen en de luchtwegweerstand verandert niet, maximale Palv in rust -4 cm
-4*1,5 = -6.
Surfactant en oppervlaktespanning
Surfactant wordt geproduceerd door type II alveolaire cellen en vermindert de oppervlaktespanning
van de vloeistof in de alveoli, waardoor de alveoli makkelijker met lucht vullen en voorkomt het
samenvallen van de alveoli na de expiratie.
LaPlace: P = 2T/r. (P druk binnenin de alveolus, T oppervlaktespanning en r diameter van de alveolus)
Bij een kind wat doodgeboren is, hebben de longen zich niet ontplooid (dus volledig samengevallen)
en is er een kleine hoeveelheid vocht aanwezig in de alveoli.
Alveolaire ventilatie
FI CO2 = fractie CO2 in inspiratie lucht
FE CO2 = fractie CO2 in expiratie gas
FA CO2 = fractie CO2 in de alveoli
VE = totale ventilatie ml/min
VA = alveolaire ventilatie ml/min
VD = dode ruimte ventilatie ml/min
De berekening van de dode ruimte ventilatie VD = VE - VA
De CO2-afvoer (CO2-produktie = VCO2) is: VCO2 = VE * (FECO2 - FICO2) = VA * (FA CO2 FI CO2).
Het constant houden van de CO2-concentratie in de alveolaire ruimte is belangrijk, omdat de CO2concentratie in arterieel bloed gelijk is aan de alveolaire concentratie. De arteriele CO2 de pH het
bloed: CO2 + H2O >> H2CO3 >> HCO3 - + H+ en deze constant (7,35-7,45) blijven voor enzymen.


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 1,54

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Iris95
Iris95

Number of documents: 42

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!