€ 4.89

Samenvatting Management & Organisatie

Samenvatting Management & Organisatie

Samenvatting Management & Organisatie, hoofdstuk 1 t/m 7. Digitale leeromgeving Edumundo. Uitgebreid met visuele voorbeelden (matrixen, figuren, etc.).
Jaar 2, blok 3. Hogeschool Leiden.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 25 pages)
Preview: Samenvatting Management & Organisatie Preview: Samenvatting Management & Organisatie

Download all 25 pages for € 4,89

Add document to cart

Samenvatting M&O hoofdstuk 1,2,3,4,5,6 & 7

Samenvatting M&O hoofdstuk 1,2,3,4,5,6 & 7
Hoofdstuk 1, introductie
1. Omgeving: kansen en bedreigingen.
2. Strategie: missie, onderscheidende
strategieen en klantdoelstellingen.
3. Structuur en cultuur: formele en
informele inrichting van organisaties.
4. Leiding geven en motiveren.
5. Beheersen.
Organisatie: een doel realiserend
samenwerkingsverband waarin belanghebbende
partijen samenwerken om een
gemeenschappelijk doel te bereiken, maar ook
om (ieder voor zich) een eigen doelstelling te
realiseren.

Cyclus van de organisatiekunde
Organisatiedoelstellingen:


Klantdoelstellingen. soort klant, tevredenheid & marktaandeel.
Productdoelstellingen. aantal producten en verschillende varieteiten per
productsoort.
Maatschappelijke doelstellingen gebied van milieu, energie en werkgelegenheid.
Medewerkersdoelstellingen tevredenheid, verzuim, veiligheid.
Financiele doelstellingen omzet, winst en kosten.

Allemaal effectief (hoog scoren) en efficient (met weinig middelen) behalen!
Stakeholders: interne en externe belanghebbende binnen een organisatie.
Intern: medewerkers en managers.
Extern: buiten de organisatie die invloed hebben op het beleid van de organisatie. Bv.
aandeelhouders
4 kernpunten die de organisatiewereld op zijn kop hebben gegooid:
1. Rationele benadering.
2. Standaardisatie (systematische selectie en training medewerkers met duidelijk
voorgeschreven handelingen).
3. Prestatiebeloning.
4. Duidelijke scheiding tussen bijv. management en medewerkers.
In de eeuwwisseling steeds meer industriele organisaties en overheden die doelmatiger en
bureaucratischer georganiseerd zijn: = Scientific Management. Jaren 30.


Alle werkzaamheden nauwkeurig vastgelegd.
Duidelijke afgebakende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Sterk hierarchische structuur.
Weinig ruimte voor persoonlijk initiatief.

Samenvatting M&O hoofdstuk 1,2,3,4,5,6 & 7
Het aannemen van nieuwe medewerkers en promotie vindt plaats o.b.v. objectieve
criteria.
Sterke centrale controle op de uitgevoerde werkzaamheden.

Human Relations (Mayo): beter presteren door meer aandacht.

Het deel uitmaken van een groep.
Controle hebben over het eigen werk.
Het krijgen van persoonlijke aandacht.
Samenwerken.

Mc Gregor. Revisionisme: zowel mens als organisatie staan centraal. Jaren 50.
Opensysteemmodel: Organisaties maken zelf ook deel uit van een groter systeem (de omgeving).
- Hier bestaat geen ideale structuur maar bepaald de omgeving deze. (Veel concurrentie
andere structuur, bijv. minder marketing afdelingen etc.).
Blake & Mouton. Total Quality Management = Meten is weten! blijven onderzoeken of er
verbetering is. Jaren 80.
Juran zegt: kwaliteit moet worden bekeken vanuit de ogen van de klant.
Grosby: zero defects concept, bedrijven moeten streven naar 0 fouten, omdat herstellen van
fouten een zeer dure aangelegenheid is.
Deming: kwaliteitscirkel van Demin. 4 activiteiten die op alle vlakken van de organisatie van
toepassing zijn. beter kwaliteit. Hierdoor blijft kwaliteitsverbetering onder de aandacht. Jaren
80.
Senge: organisaties moeten voortdurend haar kennis en vaardigheden ontwikkelen om
succesvol te blijven. Jaren 90.
Mintzberg: organisatiestructuren opgebouwd uit 5 hoofdonderdelen (mindsets) en dat
afhankelijk van welk onderdeel van de organisatie als het belangrijks wordt gezien, dit ook de
aard van de organisatie benvloed. 2000.
Soorten managers:
Topmanagement: strategische besluitvorming.
Middenmanagement: tactische besluitvorming. lange termijnbeleid naar tactisch jaar- en
kwartaalplannen. Cordinatie!
Operationeel management: operationele besluitvorming. Motiveren en bijsturen van mensen
op de werkvloer.
Managementrollen van Mintzberg 3 hoofdcategorieen van rollen voor managers:
1. Interpersoonlijke rollen: manager vooral activiteiten tussen de mensen. (boegbeeld,
leider en netwerker).
2. Informationele rollen: zoeken en delen van informatie binnen en buiten de organisatie.
3. Besluitvormende rollen: daadwerkelijk besluiten maken.


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 4,89

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
larsruigrok98
larsruigrok98

Number of documents: 11

Recommended documents
Aanbevolen studiehulp
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!