€ 3.99

GIO deel 2

Geïntegreerde Individuele Opdracht (GIO) DEEL 2: Schriftelijk verslag. MPO 1 Thomas More Fase 1


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 6 pages)
Preview: GIO deel 2 Preview: GIO deel 2

Download all 6 pages for € 3,99

Add document to cart

INHOUDSOPGAVE
1. Inleiding ..................................................................................................... 1
2. Methode ..................................................................................................... 1
3. Resultaten .................................................................................................. 1
3.1 Oorzaken van voortijdig schoolverlaten ..................................................... 1
3.1.1 Factoren op gezinsniveau ........................................................... 2
3.1.2 Factoren op leerling niveau ......................................................... 2
3.2 Betrokkenheid en uitval .......................................................................... 3
4. Discussie .................................................................................................... 4
5. Referentielijst ............................................................................................. 5

1.

INLEIDING

Vroegtijdige schoolverlaters zijn jongeren die de schoolbanken verlaten zonder een
diploma secundair onderwijs of enige andere kwalificatie (Lamote, Van Den Noortgate, &
Van Damme, 2013). Dit leidt tot nadelige gevolgen voor zowel de jongere als de
samenleving. De onoverzichtelijke, toenemende literatuur van vroegtijdig schoolverlaten
(vsv) geeft veel clichs en stereotypen weer en dus wordt een verkeerd beeld geschetst,
mede door de sociale en economische doelstellingen van vele landen (Thyssen, De Witte,
Groot, & van den Brink, 2011). In dit verslag wordt de mate van invloed van de
leerlinggebonden kenmerken en familiale factoren nagegaan.


METHODE

Voor de literatuurstudie zijn wetenschappelijke bronnen bestudeert die in
overeenstemming zijn met de onderzoekshypothese. Voor het bekomen van deze
bronnen is er beroep gedaan op de databank Limo. De zoekopdrachten couses of school
dropout, jongeren vroegtijdig verlaten secundair en High school dropouts social
context self-perceptions leverden respectievelijk 97, 6 en 9 aantal hits op. De
zoekopdrachten voortijdig schoolverlaten en vroegtijdig schoolverlaten, waarbij de
zoekopdracht beperkt werd tot fysieke exemplaren aanwezig op Thomas More hoge
school campus Sanderus leverden respectievelijk 9 en 4 hits op. De selectie werd
beoordeeld op bruikbaarheid; leerlinggebonden kenmerken, familiale factoren of een
combinatie van beiden moesten in de bron weerlegd worden in relatie met vroegtijdig
schoolverlaten in het secundaire. Hiervoor is eerst gekeken naar het abstract of de
inleiding. Indien nodig werd meer informatie uit de bron gehaald om relevantie na te
gaan. Bronnen waarbij andere oorzaken voor schooluitval aan bod kwamen werden ook
opgenomen in de studie voor een beter en uitgebreider beeld over het fenomeen. Tot slot
zijn enkel Engelstalige en Nederlandstalige artikels opgenomen in dit onderzoek. De
selectie leverde 8 bronnen op (6 wetenschappelijke tijdschriftartikelen en 2 hoofdstukken
uit handboeken). Alle relevante informatie uit deze bronnen werd met elkaar vergeleken
en gentegreerd in een verslag dat zich resulteert in volgend paragraaf.


RESULTATEN

3.1 Oorzaken van voortijdig schoolverlaten
In het langdurig proces waarbij de jongere zich in toenemende mate uit de school
terugtrekt spelen zowel individuele als institutionele factoren een rol (Burman, Lamote,
Hannes, & Van Damme, 2013). Onder institutionele factoren worden de kenmerken van
familie, school of bredere omgeving van leerlingen verstaan die de individuele
kenmerken benvloeden. Deze paragraaf biedt een verklaring voor een grotere kans op
vsv, waarbij de familiale- en leerling gerelateerde factoren centraal staan.


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Ti Ma
Ti Ma

Number of documents: 13

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Algemene psychologie Basis Algemene psychologie, basis Algemene psychologie, specialisatie Arbeids- & Organisatiepsychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Arbeidsrecht Bedrijfsbeheer Bedrijfsbeheer in de social profit en de nonprofit Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Capita Selecta volwassenen Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders psychologische Counseling Denkkaders Pyschologische Counseling Eetstoornissen, Depressie, Angst, KOPP, Klinische Ontwikkelingspsychologie Expeditie TP Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie HRM Human Resource Management intra-familiaal geweld Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO II MPO1 MPO2 Neuropsychologie Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 Practicum 2: A&O Practicum KLP psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP psychofarmacologie Psychofarmacology Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren Psychosociale rehabilitatie recht Recht 2e jaar Religie, zingeving, levensbeschouwing Revalidatiepsychologie RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II toegepaste psychologie specialisatie TP Werkt!

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!