€ 4.64

Arbeids- en Organisatiepsychologie

Samenvatting Arbeids- en Organisatiepsychologie handboek (Caers) en powerpoints. Toegepaste Psychologie Thomas More Fase 2


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (10 of 127 pages)
Preview: Arbeids- en Organisatiepsychologie Preview: Arbeids- en Organisatiepsychologie Preview: Arbeids- en Organisatiepsychologie Preview: Arbeids- en Organisatiepsychologie Preview: Arbeids- en Organisatiepsychologie Preview: Arbeids- en Organisatiepsychologie Preview: Arbeids- en Organisatiepsychologie Preview: Arbeids- en Organisatiepsychologie Preview: Arbeids- en Organisatiepsychologie Preview: Arbeids- en Organisatiepsychologie

Download all 127 pages for € 4,64

Add document to cart

Arbeids- en Organisatiepsychologie

ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE

CAERS H1
HRM: Definitie & Historiek
1. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
HRM: DEFINITIE

Specifieke vorm van managen.
Management: het bereiken van organisatorische doelstellingen op een effectieve en efficiente
manier door het plannen, organiseren, leiden en controleren van organisatorische middelen.
Met inzetten van zo weinig mogelijk middelen
Met bewust doel

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Mensen zijn steeds minder nodig, maar geen enkel bedrijf kan zichzelf in standhouden zonder
mensen (= waardevolle werknemers)
HRM is niet ALLE resources, maar de menselijke middelen

Human resources is een lange tijd human capital genoemd: om de waarde van mensen
nadrukkelijk te onderstrepen, zijn uiteraard een van de organisatorische middelen.
Human resources: medewerkers van de organisatie zijn het menselijke kapitaal van het bedrijf,
mensen als deel van een organisatie.
Management is het bereiken van organisatorische doelstellingen op een effectieve (zo veel
mogelijk winst) en efficiente (zo weinig mogelijk middelen) manier door het plannen,
organiseren, leiden en controleren van menselijke middelen, met respect voor de
wederkerige relatie tussen individu en organisatie.
(Organisatorische middelen = alles wat een bedrijf bezit: mensen, machines, grondstoffen, )

Thomas More 2016-2017


Arbeids- en Organisatiepsychologie
2 KENMERKEN VAN HRM
1. Is geen eiland contacten overal in de organisatie
Geen eiland = goed bereikbaar en bekend binnen het bedrijf.
Zo kunnen WNs bij problemen/vragen de weg vinden.
Centrale beslissingen gebeuren volgens hierarchie leidinggevenden als communicatieorgaan
HR-departement is voortrekker van
4 onderdelen:
Samenwerken met leidinggevenden

Plannen
Organiseren
Leiden *
Controleren

- strategisch
- tactisch
- operationeel
- operationeel

* De leidinggevende zullen zeker op het vlak van operationele uitvoering een

invloed hebben op hoe de WN zich in de organisatie voelt, hoe die gaat presteren
en hoe lang deze in de organisatie zal willen blijven.
HRM zorgt indirect voor voldoende HR-kennis voor optimale uitvoering,
ondersteuning en begeleiding


Plannen: hoeveel mensen hebben we nodig
Organiseren: wie krijgt er wel een auto en een telefoon en wie niet
Leiden: van een team
Controleren (Doe je je werk goed, heb je nood aan bijsturing)
2. Werkt aan strategische doelstelling mee


Goede behandeling van werknemers is een investering die tot meer prestaties en tot meer
winst kan leiden.
Werkomstandigheden = materiaal (computers, bureaus, beamers) voorzien, goed
secretariaat (aankoop van pointers etc. spaart werk bij docenten)
HRM kan beslissingen ondersteunen of tegenwerken in het belang van de werknemers.
Preventief: welzijn in de kijker
Ondersteunende, adviserende functie, maar geen beslissende (failliet = failliet)
Doel: Via werknemers winst genereren
Goede werkomstandigheden creeren
Motiveren van WN
Ontwikkelen van WN
Begeleiden van WN
Betere resultaten
Bijdragen tot bereiken van organisatorische doelen
Adviseren van management (Hoe breng ik iets over)
HR is preventief, bevorderend en zalvend


HR is buffer
Zalvend tussen management en WNers


Cf. fusies of ontslagen


HR-manager behoort vaak tot directiecomit, belang van HR wordt nog altijd groter
Behouden van concurrentiekracht

Thomas More 2016-2017


Arbeids- en Organisatiepsychologie


Continuteit van de onderneming
Door geld te verdienen, kan je je personeel betalen maar kunnen ondernemers ook
blijven bestaan
Twee benaderingen
- Positioneringsbenadering: ZIJ kijken naar concurrentie
De onderneming stelt zich de vraag welke positie zij in de markt innemen.
De organisatie zal de omgeving vanuit de eigen missie beoordelen aan de hand
van de SWOT-analyse.
Outside-in-benadering: de aanpak werkt van binnen naar buiten.
Nadeel is dat het eigen potentieel onvoldoende wordt ingeschat
- Resource-based-benadering: WIJ vanuit eigen sterkte
Inside-out-benadering: de organisatorische strategie wordt nadrukkelijk gekozen
op basis van menselijke middelen waarover de organisatie al beschikt. Ze kijken
minder naar de concurrenten en willen toch net iets anders zijn dan hen.
Kan enkel slagen indien aan 4 voorwaarden voldaan
Basisvoorwaarde: Kennen van eigen werknemers
Voorwaarde 1: HR moet waardevol zijn voor de organisatie
vb competenties die niet toepasbaar zijn, leveren geen voordeel op

Voorwaarde 2: Middelen zijn schaars en dus niet voor alle ondernemingen
beschikbaar
Voorwaarde 3: Middelen mogen niet makkelijk imiteerbaar zijn
Voorwaarde 4: Menselijke middelen mogen niet makkelijk vervangbaar zijn

HRM zoekt naar positie van het bedrijf op het continum.
- WIJ = vanuit eigen prestaties en mensen bv. Apple
- ZIJ = hoe kunnen wij het beter doen dan de andere bedrijven bv. Aldi en Lidl
(concurrentie)
Positie

Resource-based

Zij-benadering

Wij-benadering
Vb: Apple: wij zijn goed genoeg
dus mensen gaan bij ons blijven werken,
wij moeten anderen niet kopieren

Bedrijven switchen weleens op dit continum.

Thomas More 2016-2017


Arbeids- en Organisatiepsychologie
4 ROLLEN VAN HRM
MODEL VAN ULRICH
STRATEGISCHE FOCUS
Strategische partner

Veranderingsagent

Strategische HRM
(plannen)

Tactische HRM
(organiseren)

FOCUS OP PROCESSEN

FOCUS OP MENSEN

Administratieve partner

Kampioen van de werknemers

Operationele HRM
(controleren)

Operationele HRM
(leiden)

OPERATIONELE FOCUS

1. Strategische partner (plannen)
Niet alleen cijfers op papier hebben een invloed, maar ook de menselijke aspecten
worden belicht. Door niet alleen te focussen op de zachte aspecten, maar mee de taal van
de business te spreken en te focussen op de strategische vraag.

Voorbeeld: fusies
Wat worden we AH Delhaize Iets tussenin Compleet nieuw
Plannen van de menselijke middelen
Implicaties op werkomgeving, op tewerkstelling, op personeel

Strategische partner = plannen van plannen
Veranderingsagent = uitvoeren van plannen

2. Veranderingsagent (organiseren)
Moet nadenken over welke initiatieven genomen dienen te worden om de gekozen
organisatorische en strategische doelen te kunnen bereiken.


Uitvoeren van strategische beslissingen
Rekruteren en selecteren van specifieke profielen
Opleidingsnoden in kaart brengen
Werkomstandigheden
Organiseren van de menselijke middelen

Thomas More 2016-2017


Arbeids- en Organisatiepsychologie
3. Kampioen van de werknemers (leiden en controleren)
Het oog hebben voor de individuele behoeften en doelstellingen van de werknemers die
de organisatorische doelen mee zullen helpen bereiken.

Zichtbare HRM: taak van leidinggevende
Leiden en controleren van menselijke middelen
- Motiveren
- Jobtevredenheid
- Communicatie
Kennen van eigen werknemers
- Cf. interne selectie:
Vaak van iedere WN een fiche bijhouden met daarop hun sterktes en zwaktes.
Bv. een nieuwe vacature openzetten voor managers en daar iemand van de WN uit

selecteren.


Focus op dagelijkse werking en concrete verrichtingen van de organisatie
Focus op individuele behoeften van de WN (+ motiveren)
! Leidinggevenden spelen belangrijke rol omwille van kennis over werknemers

4. Administratieve partner (controleren)
Het documenteren van de noden van de WNs a.d.h.v. onder meer functionerings en
evaluatiegesprekken, het oplijsten van trainingsmogelijkheden, maar ook andere taken als het
uitbetalen van lonen, het berekenen van de vakantiegelden, verlofstelsels,
Ook eventueel outsourcen = uitbesteden
aan een andere onderneming voor administratie,
vakantiedagen, goedkoper dan het allemaal zelf te moeten doen.


Lonen, vakantiedagen, ziekte, thuiswerk wat is allemaal nodig
Aanwerving en ontslag
Functionerings-, plannings- en evaluatiegesprekken
Controleren van ontwikkelingen (en bijsturen indien nodig)
Eventueel outsourcen

KORT:
Plannen
Plannen en sturen van personeelsstromen
Organiseren
Functieomschrijving, - analyse en waardering
Werving en selectie
Leiden
Socialisatie van nieuwe WN
Motiveren en sturen van WN
Leiding geven
Controleren
Bevorderen van inzetbaarheid van WN
WN evalueren en helpen ontwikkelen
Uitstroom managen

Thomas More 2016-2017

HRM


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 4,64

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Ti Ma
Ti Ma

Number of documents: 13

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

Religie, Zingeving & levensbeschouwing A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Algemene psychologie Basis Algemene psychologie, basis Algemene psychologie, specialisatie Arbeids- & Organisatiepsychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Arbeidsrecht Bedrijfsbeheer Bedrijfsbeheer in de social profit en de nonprofit Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Capita Selecta volwassenen Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders psychologische Counseling Denkkaders Pyschologische Counseling Eetstoornissen, Depressie, Angst, KOPP, Klinische Ontwikkelingspsychologie Expeditie TP Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie Gezondheidswetenschappen HRM HRM Basics Human Resource Management intra-familiaal geweld Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO 2 MPO II MPO1 MPO2 Neuropsychologie Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 Practicum 2: A&O Practicum KLP psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP psychofarmacologie Psychofarmacology Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren Psychosociale rehabilitatie recht Recht 2e jaar Religie, Zingeving en Levensbeschouwing Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) Religie, zingeving, levensbeschouwing Revalidatiepsychologie RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II toegepaste psychologie specialisatie TP Werkt!

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!