€ 7.99

Samenvatting recht (2e jaar)

Samenvatting recht van 2e jaar Toegepaste psychologie

Nota's van lessen + aanvullingen

Voorbeeld examenvragen met antwoorden


Ask questions about the document or view comments (0)
Preview (2 of 80 pages)
Preview: Samenvatting recht (2e jaar) Preview: Samenvatting recht (2e jaar)

Download all 80 pages for € 7,99

Buy this documentAdd document to cart

Inhoudsopgave
DEELI:INLEIDINGTOTHETRECHTENGRONDWETTELIJKRECHT


1. OORSPRONGVANHETRECHT


VROUWEJUSTITIA
LEERDOELSTELLINGEN
1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGVANHETRECHT
1. HETRECHTOMVATEENGEHEELVANGEDRAGSREGELSENNORMEN
2. DEZEGEDRAGSREGELSENNORMENHEBBENTOTDOELHETMAATSCHAPPELIJKLEVENTEORDENEN
3. DEREGELSWORDENOPGELEGDDOORDEBEVOEGDEOVERHEIDENBEKRACHTIGDDOORDESAMENLEVING
4. DEREGELSZIJNAFDWINGBAAR
5. SAMENVATTING


2. RECHTSPSYCHOLOGIE


FORENSISCHPSYCHOLOOG


3. INDELINGENVANHETRECHT


1. NATIONAAL
2. GRENSOVERSCHRIJDENDRECHT


11

4. FUNCTIESVANHETRECHT

11

5. BRONNENVANHETRECHT

12

1. WETGEVING(RUIMEZIN)
1. INLEIDING
2. VERHOUDINGENRECHTSBRONNEN
3. INTERNATIONALEVERDRAGENENBESLISSINGENVANSUPRANATIONALEORGANISATIES
4. GRONDWET
5. WET(STRIKTEZIN)
6. DECRETEN
7. ORDONNANTIES
8. KONINKLIJKBESLUIT(KB)
9. MINISTERIEELBESLUIT
10.BESLUITVANGEMEENSCHAPS-ENGEWESTREGERINGEN
11.PROVINCIAALENGEMEENTELIJKREGLEMENT
2. RECHTSPRAAK
3. RECHTSLEER
4. GEWOONTERECHT

12
12
14
14
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17

6. DESTRAFRECHTSPIRAMIDE


18


DEELII:STRAF-ENSTRAFPROCESRECHT

21

1. INLEIDING

21

1. STRAFRECHT
2. MATERIEELENFORMEELSTRAFRECHT
3. OORZAKENCRIMINALITEIT
1. PERSOONVANDEDADER
2. WISSELWERKINGDADER-SOCIALEOMGEVING
3. SITUATIONELEKENMERKEN
4. MAATSCHAPPELIJKEKENMERKEN

21
22
22
23
23
24
25

2. HETLEGALITEITSBEGINSEL

26

1. WAT
2. BRONNENVANHETSTRAFRECHT
3. DEINTERPRETATIEVANHETSTRAFRECHT

26
26
27

3. HETMISDRIJF

28

1.
2.
3.
4.

28
29
30
31

WAT
BESTANDDELENVANEENMISDRIJF
RECHTVAARDIGINGSGRONDEN
SCHULDUITINGSGRONDEN

4. DESTRAFRECHTSPIRAMIDE

32

1.
2.
3.
4.

32
33
37
37

DEPOLITIE
HETPARKET
DERECHTBANKENENDEHOVEN
DESTRAFUITVOERING

DEELIII:JEUGDRECHT

41

1. INLEIDINGJEUGDRECHT:WAT&DOEL

41

2. HISTORIEK

41

1.
2.
3.
4.

41
41
42
42

VROEGERESITUATIE(VOOR1912)
TIJDSGEEST:INDUSTRILETIJDPERK
DEEERSTEWETOPDEKINDERBESCHERMING(WETVAN15MEI1912)
DEWETOPDEJEUGDBESCHERMING(WETVAN8APRIL1965)

3. VANBESCHERMINGNAARBIJSTAND

42

1. DECRETENBIJZONDEREJEUGDBIJSTAND(4APRIL1990)
2. REGELGEVINGBIJZONDEREJEUGDBIJSTAND
3. KRACHTLIJNENBIJZONDEREJEUGDBIJSTAND

42
43
43

4. VANBIJSTANDNAARSANCTIONEREN

44

1. HERSTELGERICHTJEUGDSANCTIERECHT
2. HETINTERNATIONAALVERDRAGINZAKEDERECHTENVANHETKIND
3. SOORTENRECHTEN

44
44
45


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 7,99

Buy this documentAdd document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
kellydenar
kellydenar

Number of documents: 9

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders Pyschologische Counseling Forensic Psychologie Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie Gezondheidspsychologie 2016-2017 Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO II MPO1 MPO2 Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2015-2016 Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 PSD 2 psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 Psychodiagnostiek 1 (PSD 1) psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren recht Recht 2e jaar Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) Religie, zingeving, levensbeschouwing RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II TP Werkt!

Log in via Facebook
Log in via e-mail
New password
Subscribe via Facebook
Subscribe via e-mail
Aanmelden via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

[Inviter] gives you € 2.50 to purchase summaries

At Knoowy you buy and sell the best studies documents directly from students.
Upload at least one item, please help other students and get € 2.50 credit.

Register now and claim your credit