€ 7.99

Samenvatting recht (2e jaar)

Samenvatting recht van 2e jaar Toegepaste psychologie

Nota's van lessen + aanvullingen

Voorbeeld examenvragen met antwoorden


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 80 pages)
Preview: Samenvatting recht (2e jaar) Preview: Samenvatting recht (2e jaar)

Download all 80 pages for € 7,99

Add document to cart

Inhoudsopgave
DEELI:INLEIDINGTOTHETRECHTENGRONDWETTELIJKRECHT


1. OORSPRONGVANHETRECHT


VROUWEJUSTITIA
LEERDOELSTELLINGEN
1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGVANHETRECHT
1. HETRECHTOMVATEENGEHEELVANGEDRAGSREGELSENNORMEN
2. DEZEGEDRAGSREGELSENNORMENHEBBENTOTDOELHETMAATSCHAPPELIJKLEVENTEORDENEN
3. DEREGELSWORDENOPGELEGDDOORDEBEVOEGDEOVERHEIDENBEKRACHTIGDDOORDESAMENLEVING
4. DEREGELSZIJNAFDWINGBAAR
5. SAMENVATTING


2. RECHTSPSYCHOLOGIE


FORENSISCHPSYCHOLOOG


3. INDELINGENVANHETRECHT


1. NATIONAAL
2. GRENSOVERSCHRIJDENDRECHT


11

4. FUNCTIESVANHETRECHT

11

5. BRONNENVANHETRECHT

12

1. WETGEVING(RUIMEZIN)
1. INLEIDING
2. VERHOUDINGENRECHTSBRONNEN
3. INTERNATIONALEVERDRAGENENBESLISSINGENVANSUPRANATIONALEORGANISATIES
4. GRONDWET
5. WET(STRIKTEZIN)
6. DECRETEN
7. ORDONNANTIES
8. KONINKLIJKBESLUIT(KB)
9. MINISTERIEELBESLUIT
10.BESLUITVANGEMEENSCHAPS-ENGEWESTREGERINGEN
11.PROVINCIAALENGEMEENTELIJKREGLEMENT
2. RECHTSPRAAK
3. RECHTSLEER
4. GEWOONTERECHT

12
12
14
14
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17

6. DESTRAFRECHTSPIRAMIDE


18


DEELII:STRAF-ENSTRAFPROCESRECHT

21

1. INLEIDING

21

1. STRAFRECHT
2. MATERIEELENFORMEELSTRAFRECHT
3. OORZAKENCRIMINALITEIT
1. PERSOONVANDEDADER
2. WISSELWERKINGDADER-SOCIALEOMGEVING
3. SITUATIONELEKENMERKEN
4. MAATSCHAPPELIJKEKENMERKEN

21
22
22
23
23
24
25

2. HETLEGALITEITSBEGINSEL

26

1. WAT
2. BRONNENVANHETSTRAFRECHT
3. DEINTERPRETATIEVANHETSTRAFRECHT

26
26
27

3. HETMISDRIJF

28

1.
2.
3.
4.

28
29
30
31

WAT
BESTANDDELENVANEENMISDRIJF
RECHTVAARDIGINGSGRONDEN
SCHULDUITINGSGRONDEN

4. DESTRAFRECHTSPIRAMIDE

32

1.
2.
3.
4.

32
33
37
37

DEPOLITIE
HETPARKET
DERECHTBANKENENDEHOVEN
DESTRAFUITVOERING

DEELIII:JEUGDRECHT

41

1. INLEIDINGJEUGDRECHT:WAT&DOEL

41

2. HISTORIEK

41

1.
2.
3.
4.

41
41
42
42

VROEGERESITUATIE(VOOR1912)
TIJDSGEEST:INDUSTRILETIJDPERK
DEEERSTEWETOPDEKINDERBESCHERMING(WETVAN15MEI1912)
DEWETOPDEJEUGDBESCHERMING(WETVAN8APRIL1965)

3. VANBESCHERMINGNAARBIJSTAND

42

1. DECRETENBIJZONDEREJEUGDBIJSTAND(4APRIL1990)
2. REGELGEVINGBIJZONDEREJEUGDBIJSTAND
3. KRACHTLIJNENBIJZONDEREJEUGDBIJSTAND

42
43
43

4. VANBIJSTANDNAARSANCTIONEREN

44

1. HERSTELGERICHTJEUGDSANCTIERECHT
2. HETINTERNATIONAALVERDRAGINZAKEDERECHTENVANHETKIND
3. SOORTENRECHTEN

44
44
45


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 7,99

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
kellydenar
kellydenar

Number of documents: 15

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Algemene psychologie Basis Algemene psychologie, basis Algemene psychologie, specialisatie Arbeids- & Organisatiepsychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Arbeidsrecht Bedrijfsbeheer Bedrijfsbeheer in de social profit en de nonprofit Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Capita Selecta volwassenen Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders psychologische Counseling Denkkaders Pyschologische Counseling Eetstoornissen, Depressie, Angst, KOPP, Klinische Ontwikkelingspsychologie Expeditie TP Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie HRM Human Resource Management intra-familiaal geweld Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO II MPO1 MPO2 Neuropsychologie Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 Practicum 2: A&O Practicum KLP psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP psychofarmacologie Psychofarmacology Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren Psychosociale rehabilitatie recht Recht 2e jaar Religie, zingeving, levensbeschouwing Revalidatiepsychologie RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II toegepaste psychologie specialisatie TP Werkt!

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!