€ 3.99

Policy Evaluation Summary

De samenvatting van het vak policy evaluation is gedeelte in het Nederlands / Engels.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (3 of 16 pages)
Preview: Policy Evaluation Summary Preview: Policy Evaluation Summary Preview: Policy Evaluation Summary

Download all 16 pages for € 3,99

Add document to cart

Samenvatting Beleidsevaluatie Week 4.1
Deze samenvatting is opgesteld aan de hand van de punten die zijn behandeld in de sheets.
Deze punten zijn uitgewerkt door middel van de literatuur.
Policy process
Het policyprocess is een proces om te komen tot een policy. Binnen dit proces vallen een
aantal evaluatiemethodes. Het beleidsproces is hieronder weergegeven met de evaluaties
erin geplaatst.
Policy
Evaluation
Process
Preparation
Ex-post (pre-test) . Measuring based on past performances.
Ex-ante predict and weigh (un-)intended effects of policy alternatives.
Decision
making
Execution
In-media-res Evaluation during execution; test effects in relation to
process.
Process evaluation Evalueren van het proces zelf.
Pilotstudie Invoeren van een klein deel van het beleid om te
experimenteren.
Evaluation
Ex-post (post-test) Test (un-)intended policy effects.
Vragen tijdens een evaluatie
Bij het uitvoeren van een evaluatie worden de volgende vragen gesteld:
What is the policy contents Probleem is niet relevant, oplossing wel;
What effects are aimed at (Wat moest worden bereikt)
Which are/arent realised
What causes this (modus operandi = a particular way of doing something);
What recommendation can be give (Wat gaan we nu verder doen).
Voor- en nadelen beide vormen
Zowel de ex-ante als de ex-post evaluatie hebben voor- en nadelen. Deze zijn in de tabel
hieronder weergeven.
Ex-ante Evaluation
Ex-post Evaluation
Advantages:
Disadvantages:
Made before policy decision;
Made after policy decision;
Reaching compromises
Hardly threatening.
Threatening
Nadelen:
Voordelen:
Much guessing
No guessing;
All policy effects have consequences
Rival explanations.
Nadelen:
Nadelen:
Selffulfilling / denying
No side or (long) term effects
No change in preferences
No change in goals
To early for decision.
To late for decision.
Two approaches when it comes to uitvoeren van evulations. Dit zijn de zogenaamde
Classical approach en de advisory approach. Deze twee vormen worden op de volgende
pagina toegelicht.


De klassieke benadering (standaardbenadering)
De classical approach maakt voornamelijk gebruik van het klassieke experimenteel model
(classical experimental model). Dit betekend dat er een voormeting wordt gedaan, een
nameting wordt uitgevoerd, een onderzoeksgroep (experimental group) wordt
geanalyseerd en daarnaast een controlegroep (control group) wordt opgesteld. Hierbij
wordt voornamelijk kwantitatief (statistisch) (predominantly quantitative) onderzoek gedaan
naar verschillende oorzaak-gevolgrelaties (targeted at cause and effects). Daarnaast is het
gericht op officiele doelen & instrumenten (aimed at official goals & instruments),
waardoor geen neven- en termijneffecten in het onderzoek worden meegenomen.
Hiernaast is te zien dat er een stijgende lijn is, maar het is
onduidelijk dat dit komt door de beleidsmaatregel
(policies measure) of door andere effecten. Daarvoor is
de controlegroep nodig. Voormeting vindt plaats voor de
interventie en de nameting vindt plaats na de interventie.
Intervention = becoming involved.
Advisory approach
De adviesbenadering is vooral op de gebruiker gericht (User orientated) (hij/zij moet er iets
mee kunnen). Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van kwalitatieve methodes
(qualitative methods such as Delphi-method & scenarios). Tijdens dit onderzoek wordt
er ook onderzoek gedaan naar neven- en termijneffecten. De uitvoerder van de evaluatie
geeft in dit geval ook advies (evaluator gives advise).
Similarties between these two approaches
Beide zijn het discussies omtrent effectevaluaties, maar de uitgebreidheid hangt af van de
gehanteerde benadering (discussion on effect evaluation; extensiveness). De meest
uitgebreide vorm is de opdrachtgever die een advies wil (adviesbenadering). De kern (core
in all cases) van beide onderzoeken is in alle gevallen het bepalen van het nut (determine
policy impact, utility = being useful) van het beleid op grond van een aantal criteria
(based on criteria). Het doel is in beide gevallen het kiezen van een beleid met optimaal nut
(de beste keuze), (GOAL: policy decisions with optimal utility, best choice)
Omvattend model


Samenvatting Beleidsevaluatie Week 4.2
To solve the problem analytically, first conceptualising the problem: describing the problem and
gathering alternatives that could possibly solve the problem.
Who is involved in this problem (actors) + what do they want (their objectives) + which
measures (alternatives) can the different actors take
Than the analytical process. More precise.
The analytical methods are: problem statement, actor objectives analysis (goal tree), system
description (causal diagram) and problem diagram.
Probleemstelling (problem definition/statement) you have desired and undesired situations at
the basis of a problem. Gap: difference between desired and undesired situations and should
be bridged by the actor.
Een goede probleemstelling is kernachtig (core of the problem, concise = must be short and clear)
en bevat het hart van het probleem. Dit zit hem in twee onderdelen, namelijk:
The wish (what is aimed at, wished for situation);
Het dilemma (why is it not easy to achieve) Bottleneck in present situation!

Dilemma: downside of the desired situation (an effect that the actor doesnt like).
Avoiding alternatives in the problem statement is essential to a thorough analysis.
The art is to choose an alternative (solution) that everybody supports with the help of an
analysis that was made with all parties involved.
You dont have to agree on what you want to accomplish (the goal) as long as you can agree on
what you are going to do (the means).


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Boyd
Boyd

Number of documents: 25

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!