€ 3.49

Maatschappijleer PO over veiligheid en bescherming in de samenleving

Maatschappijleer PO over veiligheid en bescherming in de samenleving

Maatschappijleer PO over veiligheid en bescherming in de samenleving
9 blz, met een enquête om te onderzoeken hoe inwoners van nederland denken over veiligheid.
PO in een verslag vorm voor het vak maatschappijleer


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (3 of 9 pages)
Preview: Maatschappijleer PO over veiligheid en bescherming in de samenleving Preview: Maatschappijleer PO over veiligheid en bescherming in de samenleving Preview: Maatschappijleer PO over veiligheid en bescherming in de samenleving

Download all 9 pages for € 3,49

Add document to cart

Naam:

Inhoud:
Inleiding
Wat is je veilig en beschermd voelen
Verandering in veiligheid en bescherming door de jaren heen.
Wat vinden de politieke partijen ervan
Hebben allochtonen te maken met ons veiligheidsgevoel en in
welke mate
Wat heeft Nederland te maken met de Europese veiligheid en
welke rol speelt Nederland hierin
Veiligheid en bescherming anno nu.
Enquete en conclusies
Reflectie
Bronnenlijst

Inleiding:
Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat veiligheid best wel veel mee speelt in onze samenleving,
zonder dat wij hier veel van merken. De aanslagen van ISIS, zoals die in Parijs en Berlijn, hebben een
heleboel chaos en angst met zich mee gebracht daarom zijn wij Nederlanders om meer veiligheid
gaan vragen. Eigenlijk zijn we om het veiligheidsgevoel gaan vragen. 100% veiligheid is nooit te
garanderen. Wij Nederlanders willen ons veilig en beschermd voelen tegen zo een aanslag die ook in
Nederland kan voorkomen. Wij vroegen ons af vroegen hoe die veiligheid nou in Nederland werkt en
waarom hiervoor gekozen is. Wij wilden graag antwoord op de vraag hoe zit het met de Veiligheid en
bescherming in de samenleving. Daarom zijn wij gaan uitzoeken in welke mate veiligheid mee speelt,
hoe dit gebeurt, waarom wij er niet veel van meekrijgen, hoe het zit met het politieke aspect, hoe de
EU hier in meespeelt en natuurlijk wat wij als de inwoners van Nederland ervan vinden. Aan het
einde van het verslag zal de desbetreffende enquete met de conclusie staan. Door dit verslag zijn wij
veel nieuwe dingen te weten gekomen en hopen dat u na het lezen van ons verslag ook een heleboel
nieuwe dingen heeft geleerd of een andere kijk op de veiligheid en bescherming in onze samenleving
krijgt.

Wat is je veilig en beschermd voelen
Je veilig voelen is dat er geen mogelijke oorzaken, gevaarlijke situaties zijn waardoor je je onveilig zou
kunnen voelen. Je veilig voelen is een relatief begrip. Waar de een zich wel veilig voelt, ziet een ander
mogelijke gevaren waardoor die zich niet veilig voelt.
Om veiligheid te waarborgen bestaat er regelgeving. Zo mag een bedrijf die gevaarlijke materialen
verkoopt bijvoorbeeld niet in een woonbuurt gevestigd zijn. Gebouwen moeten voldoen aan
brandveiligheidseisen etc.
Ook kan de plaats of buurt waarin je woont je veiligheid bepalen. In de ene stad is meer criminaliteit
dan in de andere stad. Elke stad heeft andere culturen waardoor je je eerder veilig kan voelen of
juist niet. Het aantal mensen dat zich wel eens onveilig voelt is dalende. Dit nam tussen 2005 en nu
met 26 procent af.

Verandering in veiligheid en bescherming door de jaren heen.
De veiligheid is Nederland is door de jaren heen erg veel veranderd, dit komt natuurlijk doordat
mensen meer kennis krijgen van hoe beschermen wij nou de inwoners van Nederland, er meer
veiligheids instellingen bij zijn gekomen ook doordat de samenleving veranderd zijn er andere
maatregelen nodig om Nederland veilig te houden.
Een paar van deze veranderingen zijn gekomen door:
9/11, na deze dag is de douane een stuk strenger geworden, hierdoor is het moeilijker om Nederland
in en uit te gaan met het vliegtuig. Ook kun je een heleboel niet meer het vliegtuig in meenemen, dit
alles is om de veiligheid in het land en in de lucht te garanderen.
De aanslag op Koninginnedag 30 april 2009 te Apeldoorn zorgde ervoor dat de politie en de
stadswacht vaker en met meer tegelijk worden ingezet voor patrouille waardoor er sneller politie
aanwezig is en het probleem meteen opgelost kan worden of helemaal verkomen wordt.
Maar laten we even ver terug gaan in de tijd naar het jaar 1953 toen op 31 januari de dijken
doorbraken en grote delen van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant onder water kwamen te
staan.
Het aantal doden bedroeg 1836 in Nederland, 307 in het Verenigd Koninkrijk, 224 op zee en 28 in
Belgie, niet alleen doden in Nederland dus. In de dagen hierop volgde een grote reddingsactie
waarbij ook militaire hulp uit landen zoals Frankrijk,Amerika, Engeland, Belgie en Duitsland is
gekomen. Er moest wat veranderd worden want zo een ramp kon niet weer gebeuren.
Het Deltaplan werd geboren, dit plan houdt in dat de Nederlandse kustlijn met ongeveer 700
kilometer verkort werd door het aanleggen van gesloten en doorlaatbare dammen tussen de ZuidHollandse en Zeeuwse eilanden. Op die manier hoefden slechts de dijken ten westen van het land
verstevigd en verhoogd te worden en konden ze landinwaarts ongeschonden blijven. Tot de dag van
vandaag worden de dijken, dammen etc. gecontroleerd door de Waterschappen en de Rijksoverheid.
Kortom, het lijkt wel of er eerst iets ergs moet gebeuren om veranderingen in onze veiligheid en
bescherming te laten komen, dit is niet de beste manier maar zo kom je er wel achter wat er
veranderd moet worden om een veilig Nederland te garanderen.

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,49

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
ZombieReader
ZombieReader

Number of documents: 25

Recommended documents
Aanbevolen studiehulp
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!