€ 2.39

Faillissementsrecht basis samenvatting

Faillissementsrecht basis samenvatting

Samenvatting faillissementsrecht van het boek burgerlijk recht - Lydia Janssen. H37 tm H41.

- Faillissementsrecht
- Rechtshandelingen vóór en tijdens het faillissement
- Rangorde van schuldeisers
- Surseance van betaling
- Schuldsanering natuurlijke personen


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 21 pages)
Preview: Faillissementsrecht basis samenvatting Preview: Faillissementsrecht basis samenvatting

Download all 21 pages for € 2,39

Add document to cart

Faillissementsrecht en procesrecht
Aantekeningen
Executoriaal beslag: als de schuldenaar weigert te betalen (na een gerechtelijke
procedure), kan de deurwaarder met een executoriale titel (grosse/vonnis) overgaan tot
executoriaal beslag. Dit beslag kan voor verkoop van goederen zorgen.
Conservatoir beslag: hier worden bepaalde goederen als het ware veilig gesteld totdat
de rechter d.m.v. een vonnis een definitieve uitspraak heeft gedaan.
> conservatoir beslag kan later ook executoriaal beslag worden
Maritaal beslag: is een (vorm van) conservatoir beslag. Het beslag kan worden gelegd
door een echtgenoot/deelgenoot in een gemeenschap van goederen. Een maritaal beslag
moet voorkomen dat goederen, die behoren tot de gemeenschap van goederen tussen
(voormalige) echtgenoten of geregistreerde partners, worden weggemaakt.
Conservatoir beslag:
- beslag op 1 persoon
- beslag d.m.v. KG
- als er beslag op iets is gelegd, ben je wel eigenaar maar niet beschikkingsbevoegd.
vb: auto kan je wel verkopen maar niet leveren
> boek 3 BW > art. 84! Leveren > nakoming contract
Faillissement is ook beslag > bodembeslag
- totaal beslag op het gehele vermogen
- curator aangesteld na uitspraak faillissement
doel vd curator: schuldeisers betalen (afbetalen)
Crediteur = schuldeiser
Debiteur = schuldenaar
Roerende zaak = verplaatsbare zaak
Onroerende zaak = de grond en alles wat zich daarin of daarop bevindt, niet
verplaatsbaar
Rechtspersoon = is een organisatie die als juridische eenheid (rechtssubject) opereert en
eigen rechten en verplichtingen heeft die los staan van de rechten en verplichtingen van
de eigenaar of bestuurder.
Natuurlijke persoon = Een natuurlijk persoon is een persoon zoals jij en ik. Een natuurlijk
persoon kan (mits 18 jaar of ouder) zelfstandig bezittingen of schulden aangaan. Een
eenmanszaak en een V.O.F. (zoals de groenteboer of slager) lijken rechtsvormen, maar
zijn ook natuurlijk persoon.


Hoofdstuk 37 Faillissementsrecht
Als een schuldenaar zijn schulden niet betaalt, kunnen zijn schuldeisers hem door de
rechtbank failliet laten verklaren.
De procedure voor een faillietverklaring en de gevolgen daarvan worden geregeld in een
speciale wet, de Faillissementswet (Fw).
Schuldenaar:
Schuldeiser:
Failliet:
Faillissement:

iemand die geld schuldig is aan iemand anders
persoon waaraan iemand anders geld schuldig is en dit opeist
de persoon die door de rechtbank failliet wordt verklaard
beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van alle schuldeisers

Voorwaarden voor een faillietverklaring
Faillissement is een beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van
alle schuld-eisers. Als de rechtbank het faillissement heeft uigesproken, rust er
onmiddellijk beslag op de bezittingen van de schuldenaar, zodat hij er niet meer aan kan
komen. Deze bezittingen worden verkocht en de verkoopopbrengst wordt zo eerlijk
mogelijk verdeeld onder de schuldeisers.
Een faillissement is een middel om de vorderingen van de schuldeisers te betalen uit de
bezittingen van de schuldenaar. Het faillissement is op de gezamenlijke schuldeisers
gericht. De opbrengt van de bezittingen van de schuldenaar moeten eerlijk onder alle
schuldeisers worden verdeeld.
Faillissement van vennootschappen en rechtspersonen
Naast natuurlijke personen, kunnen ook onderstaand failliet worden verklaard.
1) Openbare personenvennootschappen
al dan niet met rechtspersoonlijkheid, betekent automatisch ook het faillissement
van de vennoten persoonlijk, omdat de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn
voor de schulden van de personenvennootschap.
commanditaire vennootschap
Die failliet wordt verklaard, gaan alleen de besturende vennoten automatisch ook
persoonlijk failliet, de stille vennoten niet.
2) Rechtspersonen
Een rechtspersoon leidt in het recht een eigen zelfstandig leven. Het faillissement
(voor bijv. bv, nv, stichting of vereniging) heeft geen directe gevolgen voor het
privvermogen van de bestuurders van de rechtspersoon. Zij gaan niet
automatisch failliet als de rechtspersoon failliet gaat.
Hier meer in deel 3 burgerlijk recht boek

De failliet: de persoon die door de rechtbank failliet wordt verklaard. Je wordt pas de
failliet genoemd na de failliet verklaring. Daarvoor ben je schuldenaar / debiteur. Als de
failliet in gemeenschap van goederen is getrouwd, betekent zijn faillissement ook het faillissement
van zijn echtgenoot (of geregistreerde partner).


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,39

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
LeerSamenEdie
LeerSamenEdie

Number of documents: 6

Recommended documents
Aanbevolen studiehulp
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!