€ 7.99

Samenvatting SPP 2016-2017

Dit is een samenvatting van alle slides en lessen van het vak SPP (toegepaste psychologie, 2e jaar, 2016-2017).


Ask questions about the document or view comments (0)
Preview (4 of 112 pages)
Preview: Samenvatting SPP 2016-2017 Preview: Samenvatting SPP 2016-2017 Preview: Samenvatting SPP 2016-2017 Preview: Samenvatting SPP 2016-2017

Download all 112 pages for € 7,99

Buy this documentAdd document to cart

SPP: Samenvatting
Thema 1: Leren en studeren
H1: Verstandelijke beperking
1.1 Klinisch beeld
Zwakbegaafdheid: 1 2 standaarddeviaties onder het gemiddelde
Gausscurve
Verstandelijke beperking:
o Brede ontwikkelingsbelemmering
o Verschillende niveaus met klinisch beeld
Afhankelijk van de context (vb. Dagelijks functioneren verloopt heel goed!)
Rol van politiek bepaalt veel over hoe er gekeken wordt naar mensen met een
beperking!

1.2 Criteria
A. Internationaal: DSM-5
Indeling:

Global development delay: Algemene
ontwikkelingsachterstand meestal
t.e.m. 5 jaar

Criteria DSM-5:
A. Significante beperkingen in het intellectuele functioneren
Intelligentie functioneert 2 standaarddeviaties beneden het gemiddelde of lager
o Lichte VB:
-3SD < IQ < -2SD
IQ tussen 55 en 70
o Matige VB:
-4SD < IQ < -3SD
IQ tussen 40 en 55
o Ernstige VB:
-5SD < IQ < -4SD
IQ tussen 25 en 40
o Diepe VB:
IQ < -5SD
IQ lager dan 25
B. Significante beperkingen in de adaptieve vaardigheden
Mate waarin men beantwoordt aan de eisen van persoonlijke onafhankelijkheid en sociale
verantwoordelijkheid, rekening houdend met leeftijd en cultuur
= Sociale redzaamheid
= Sociaal aanpassingsgedrag
Adaptief: Mate waarin je kan functioneren zoals er verwacht wordt (aanpassen)
o Praktische vaardigheden (vb. ADL -> wassen, eten, )
o Conceptuele vaardigheden (vb. Taal, lezen, schrijven, )
o Sociale vaardigheden (vb. Regels, opvoeding, )

Adaptieve vaardigheden scoort 2SD beneden het gemiddelde of lager

C. Zowel de intellectuele beperkingen als de beperkingen in adaptief gedrag moeten duidelijk worden tijdens
de ontwikkelingsperiode (0-18 jaar)
Aandachtspunten:
Context van leeftijd en cultuur
Taal, socio-culturele achtergrond, andere stoornissen
Tekorten en sterktes in kaart brengen
Doel: Ondersteuningsbehoeften in kaart brengen
Opmerking:
Geen diagnose stellen als er niet aan alle criteria wordt voldaan
Geen metingen gedaan is niet wetenschappelijk!

B. Nationaal: Protocol PRODIA (+ AAMR-model van AAIDD)
PRODIA:
Een groep opgericht door het CLB die vooral waakzaam zijn in Vlaanderen
Toevoeging van 4e criterium
4 criteria:
Intelligentiecriterium
Criterium sociaal aanpassingsgedrag
Ontwikkelingscriterium
Procescriterium: De conclusie is het resultaat van procesdiagnostiek

1.3 Comorbiditeit en differentiaaldiagnostiek
Comorbiditeit: Het samen voorkomen van bepaalde stoornissen:
o Andere ontwikkelingsstoornissen zoals ASS (1%)
o Aandachtsstoornissen zoals ADHD (15,7% 37%)
o Epilepsie (25%)
o Motorische stoornissen
o Zintuiglijke stoornissen
o Psychische problemen
o Gedragsproblemen
Differentiaaldiagnostiek: Onderscheiden van
o Psychische problematiek
o ASS
o Taalontwikkelingsstoornis
o
OPM.: Details uit tekst en percentages niet kennen voor examen uit tekst!

1.4 Etiologie
Verschillende factoren spelen op verschillende momenten in!
Complex en multifactorieel
Vb. Inkomen -> slechte omgeving -> primitief leven -> lager IQ
Voorbeelden:
- Biologisch: Genen, syndroom van Down,
- Sociaal: Stimulatie omgeving,
- Gedrag: Drugs tijdens zwangerschap,
- Opvoedings- en onderwijs: Stimulatie,

1.5 Prevalentie
Ongeveer 1% van de bevolking heeft een verstandelijke beperking
Afhankelijk van leeftijd
Afhankelijk van geslacht
o Jongens > meisjes (licht verschil)
Afhankelijk van niveau van verstandelijke beperking
o 85% heeft een licht verstandelijke beperking
Afhankelijk van sociaal-economische contex
o Vaker bij lage SES (intergenerationeel probleem)
OPM.: Tekst is te uitgebreid, enkel de hoofdzaken kennen!

1.6 Diagnostiek (zie practicum SPP)

1.7 Begeleiding
A. Algemeen
Doel

Hoe


Een goede kwaliteit van het leven voor mensen met een verstandelijke beperking
AAMR-model van ondersteuning (Buntinx, 2003)
AAMR: American Association of Mental Retardation (te stigmatiserend!)
AAIDD: American Association on Intellectual and Developmental Disability (nieuwe
naam)
Begeleiding (Zoom, 2013)

B. AAMR-model van ondersteuning (Buntinx, 2003)
Als we kijken naar mensen met een verstandelijke beperking, moeten we kijken naar het functioneren van een
persoon. Er zijn 5 gebieden die het functioneren bepalen en gemedieerd worden door ondersteuning.
Ondersteuning bepaalt veel en moet worden aangepast aan de persoon
Probleem: Teveel of te weinig ondersteuning!

AAMR-model is een functioneel en interactioneel
ondersteuningsmodel
Functioneren centraal
Interactie tussen competenties (persoon)
en verwachtingen (omgeving)
Positieve invloed van ondersteuning

C. Begeleiding (Zoom, 2013)
Begeleiding aan kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid
LVB + ZB: IQ50-85
1. Werkzame factoren
Welke factoren zorgen ervoor dat iets wel werkt bij kinderen
Spelen een rol in de haalbaarheid en effectiviteit van een interventie
1) Uitgebreide diagnostiek
Grote diversiteit in niveau cognitief functioneren en adaptief gedrag (+ comorbiditeit)
Formuleren concrete ondersteuningsbehoeften
o Zinvol want je zet op de juiste punten in
o Goede begeleiding starten
Testen is niet gelijk aan diagnostiek (vb. gesprek, observatie, )
2) Afstemmen van de communicatie
Moeite met
o Taalgebruik en taalbegrip
o Informatieverwerking door beperkt werkgeheugen
Vereenvoudig je taalgebruik, ga na of de jeugdige het begrijpt en gebruik visuele ondersteuning
o Tijd geven om te antwoorden (orientatiereactie verwerken reactie geven)
o Vb. Nieuwe trui -> te snel vragen stellen
3) Concreet maken van oefenstof
Gebruik voorbeelden die herkenbaar zijn
Maak de leerstof zichtbaar
Leren door ervaren (vb. kastanjes tellen)
4) Structureren en vereenvoudigen zodat werkgeheugen niet overbelast wordt
Vb. In klas mooi alles opdelen (vb. veiligheid, begrip, )
5) Netwerk en generalisatie vergroten en verstevigen
Psycho-educatie aan de omgeving waardoor deze genformeerd en betrokken wordt
o Omgeving: Ouders, brussen, school,
o Altijd eerste stap in de begeleiding!
o Vb. Oma met huiswerk laten helpen
Sociale netwerk jongeren vergroten en verstevigen
Vasthouden en generaliseren van geleerde
o Situatie generaliseren
o Vb. Danku leren zeggen door rollenspel in te oefenen
6) Veilige en positieve leeromgeving
Motiveren en zelfvertrouwen vergroten
o Bekrachtigen, rustig blijven, aanmoedigen,
Aanleren aan ouders, leerkrachten,
o Vb. Video hulpverlening om aan ouders en begeleiders zichtbaar te maken wanneer
communicatie en interventies positief en negatief verlopen
OPM.: Altijd beginnen met de omgeving aan te passen alvorens te werken met het kind!
2. Werkzame interventies (evidence based)
Welke interventies werken wel bij kinderen
o Interventies: Bevatten werkzame factoren!
Gebaseerd op best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid
1) Psychosociale interventies
Emotieregulatie, sociale vaardigheden,

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 7,99

Buy this documentAdd document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
LiesbethV
LiesbethV

Number of documents: 9

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders Pyschologische Counseling Forensic Psychologie Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie Gezondheidspsychologie 2016-2017 Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO II MPO1 MPO2 Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2015-2016 Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 PSD 2 psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 Psychodiagnostiek 1 (PSD 1) psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren recht Recht 2e jaar Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) Religie, zingeving, levensbeschouwing RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II TP Werkt!

Log in via Facebook
Log in via e-mail
New password
Subscribe via Facebook
Subscribe via e-mail
Aanmelden via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

[Inviter] gives you € 2.50 to purchase summaries

At Knoowy you buy and sell the best studies documents directly from students.
Upload at least one item, please help other students and get € 2.50 credit.

Register now and claim your credit