€ 7.99

Samenvatting PSD 2 (2016-2017)

Dit is een samenvatting van de slides en de lessen van het vak psychodiagnostiek 2.


Ask questions about the document or view comments (0)
Preview (3 of 83 pages)
Preview: Samenvatting PSD 2 (2016-2017) Preview: Samenvatting PSD 2 (2016-2017) Preview: Samenvatting PSD 2 (2016-2017)

Download all 83 pages for € 7,99

Buy this documentAdd document to cart

Psychodiagnostiek 2
Thema 1: Uitgangspunten psychodiagnostisch procesmodel
H1: Uitgangspunten psychodiagnostisch procesmodel

1.1 Uitgangspunten: Bronnen
Hoe zijn we aan het procesmodel gekomen
Sterkte punten van andere psychodiagnostische modellen
Relatie psychodiagnostiek en begeleiding/behandeling
Beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen
Praktijkervaringen van docenten
Onderzoek naar kwaliteit van psychodiagnostiek in de praktijk
Model is gebaseerd op het wetenschappelijk denkproces

1.2 Kwaliteit in de praktijkWeinig systematiek (niet systematisch)
Te veel infoverzameling
Vaak geen bruikbare adviezen
Focus te sterk enkel op de client, maar weinig op de omgeving
Te weinig samenwerking met de client
Spaarzamer zijn

1.3 Negen uitgangspunten die de basis vormen voor het procesmodel
A. De psychodiagnosticus handelt en denkt als een scientist-practitioner
Scientist-practitioner: Wetenschappelijk gerichte praktijkwerker
Twee rollen:
o Gedragswetenschapper
o Professional in het werkveld (samenwerking)


Diagnostiek op een wetenschappelijke manier:
Aan de hand van de empirische cyclus maken we gebruik van verschillende stappen om tot besluitvorming te
komen. Op die manier kunnen we onszelf theoretisch verantwoorden en wetenschap omzetten in praktijk. We
gaan evidence based te werk, wat wil zeggen dat we instrumenten en methoden gaan gebruiken met goede
psychometrische eigenschappen die hun effectiviteit al hebben bewezen. Belangrijk is om rekening te houden
met mogelijke foutenbronnen en indien nodig op zoek te gaan naar alternatieve hypothesen. Op deze manier
kunnen we hulp op maat van de client aanbieden.

B. De psychodiagnosticus stelt de client steeds centraal
Altijd oog voor de eigenheid, het perspectief en het welzijn van de client
Interventiegericht (handelingsgericht): Wat kunnen we hieraan doen
Betrokkenheid bij probleemstelling
Samenwerken met de client

C. De psychodiagnosticus handelt en denkt interventiegericht
Hulp en advies op maat
o Juiste afstemming tussen de client en omgeving
Diagnose in functie van interventiegerichtheid
o Diagnose niet als doel
o Wat gaat er na de diagnose veranderen
o Vb. Joos en Joris in klas terwijl er maar 1 plaats over is (andere omschrijving, zelfde persoon)

D. De psychodiagnosticus handelt en denkt systematisch
Stap voor stap
Expliciteren in denken en handelen
Heldere doelen formuleren (praktijkgericht)
OPM.: In de praktijk kan het zijn dat stappen sneller gaan. Wij leren het ideaalmodel!

E. De psychodiagnosticus hanteert een transactioneel referentiekader

Transactioneel referentiekader (Bronfenbrenner):
Individu functioneert in een omgeving
Probleem afstemming: Ontstaan van klachten en problemen
Niet enkel focus op individu, maar ook omgeving meenemen! (vb. ouders, leerkracht, )
Voorbeelden:
Leerling zat in leuke klas waarin ze betrokken werd bij alle activiteiten, maar haar huidige klas doet het
tegenovergestelde. Hierdoor voelt ze haar niet meer goed en veilig op school.
Kevin had een leerkracht die weinig structuur hanteerde, maar bij een andere leerkracht die wel
structuur bracht werd er veel minder opstandig gedrag vertoond.

F. De psychodiagnosticus werkt constructief samen met de client en andere betrokkenen
Client:
Rol is toegenomen de afgelopen jaren. Clienten hebben meer kennis en kunnen zich beter voorbereiden
waardoor ze mondiger overkomen. Daarom is het als diagnosticus interessant om te horen achter de
ziektetheorie van de client door te vragen: Wat denk je zelf.


Opmerkingen:
Ook jonge kinderen dienen meer betrokken te worden in het diagnostisch proces
Kind dat niet wordt betrokken in het proces zorgt ervoor dat je minder slaagkans hebt bij interventies
o Vb. Kind met leesprobleem dat weinig motivatie heeft naar een logopedist sturen waar het
extra moet gaan leren lezen
Andere betrokkenen: Ouders, leerkracht,

G. De psychodiagnosticus handelt en denkt fair en cultuurbewust
Zorgzame en kwaliteitsvolle diagnostiek aanbieden voor mensen met een andere cultuur, een
beperking,
o Rekening houden met diagnostiek (vb. normen op juiste manier gebruiken)
o Eerlijk en fair conclusies trekken
Leren om dynamisch te testen
o Volgens het boekje zijn de conclusies soms niet correct
o Vb. Taalinvloed kan ervoor zorgen dat er verkeerde conclusies worden gemaakt en iemand
bestempeld kan worden als verstandelijke beperking

H. De psychodiagnosticus benut en versterkt de positieve aspecten van de client en zijn omgeving
Focus: Klachten en problemen (vicieuze cirkel)
Diagnosticus: Leren om ook te focussen op positieve aspecten
o Client en omgeving
o Perspectief: Er zijn toch nog dingen die wel goed lopen
o Empowerment: Meer kracht en energie om iets aan te pakken
o Vb. Adequaat ouderschap, contacten, financiele zekerheid, intelligentie, prestaties,
Zicht op slaagkansen van bepaalde interventies

I. Het handelen van de psychodiagnosticus is steeds in lijn met de deontologische code, wettelijke
richtlijnen en ethische normen en waarden
Aanmelding:
Wettelijke richtlijnen, deontologische aspecten,
Is de aanmelding ontvankelijk
Ethische normen en waarden:
Respect voor client, verantwoordelijkheid, integriteit, competentie, belang vertrouwensrelatie,
Ethisch, maar niet wettelijk!

1.4 Voordelen procesmodel
Doel: Meer kwaliteit aanbieden
Systematisch iets op dezelfde manier uitoefenen waardoor er minder kans op fouten zijn
Interventies op maat
Foutenbronnen minimaliseren
Transparantie naar client
Onderscheid tussen denken en handelen waardoor je een duidelijke houvast hebt binnen elke fase van
de diagnostiek
Transactioneel denkkader: Afstemming tussen de client en omgeving (Fair Eerlijk)
Empirische cyclus: Conclusies zijn meer wetenschappelijk onderbouwd

1.5 Na dit hoofdstuk ben je in staat om
De negen uitgangspunten van het psychodiagnostisch procesmodel in eigen woorden uit te leggen en
te herkennen in een praktijkcasus
De bronnen aan te geven waarop de uitgangspunten van het procesmodel zijn gebaseerd
Concreet toe te lichten waarom een psychodiagnosticus moet denken en handelen als een scientistpractitioner
Uit te leggen wat een transactioneel referentiekader inhoudt met een uitgewerkt voorbeeld


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 7,99

Buy this documentAdd document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
LiesbethV
LiesbethV

Number of documents: 9

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders Pyschologische Counseling Forensic Psychologie Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie Gezondheidspsychologie 2016-2017 Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO II MPO1 MPO2 Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2015-2016 Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 PSD 2 psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 Psychodiagnostiek 1 (PSD 1) psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren recht Recht 2e jaar Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) Religie, zingeving, levensbeschouwing RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II TP Werkt!

Log in via Facebook
Log in via e-mail
New password
Subscribe via Facebook
Subscribe via e-mail
Aanmelden via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

[Inviter] gives you € 2.50 to purchase summaries

At Knoowy you buy and sell the best studies documents directly from students.
Upload at least one item, please help other students and get € 2.50 credit.

Register now and claim your credit