€ 7.99

Gezondheidspsychologie TP 2016-2017

Dit is een samenvatting van de slides en de lessen van gezondheidspsychologie.


Ask questions about the document or view comments (0)
Preview (4 of 88 pages)
Preview: Gezondheidspsychologie TP 2016-2017 Preview: Gezondheidspsychologie TP 2016-2017 Preview: Gezondheidspsychologie TP 2016-2017 Preview: Gezondheidspsychologie TP 2016-2017

Download all 88 pages for € 7,99

Buy this documentAdd document to cart

Gezondheidspsychologie: Samenvatting
H1: Wat is gezondheid
Leerdoelen:
Wat bedoelen we met gezondheid en hechten we allemaal dezelfde betekenis aan dit woord
Welke verschillende opvattingen bestaan er over gezondheid
o Niet iedereen kijkt naar gezondheid zoals wij dat doen
o Vb. Geneeskunde, culturen, leeftijd,
Wat is gezondheidspsychologie

1. Wat is gezondheidspsychologie
1.1 Psychologie
Psychologie: Het wetenschappelijk onderzoek naar mentale, psychosociale en biologische processen, en het
gedragsmatig functioneren
Hypothesen toetsen om tot een theorie te komen
Geldigheid van theorieen en hypothesen nagaan (vb. aarde is plat)
Tools: Systematische observatie van waarneembaar gedrag en zelfrapportage
Via empirische methoden
Vragenlijstonderzoek, interviews, psychometrische testen,

1.2 Gezondheidspsychologie
Uitgangspunt gezondheidspsychologie: Biopsychosociaal model
Gentegreerde benadering: Samenbrengen of in kaart brengen van verschillende factoren
Factoren dragen zowel bij aan ziekte als gezondheid
Factoren:
o Biologisch/fysiologisch (vb. bacterie)
o Psychologisch/gedragsmatig (vb. stress)
o Sociaal/omgevingsfactoren (vb. armoede)
Definiering gezondheidspsychologie:
Ontstaan eind jaren 70
Definitie als zelfstandige divisie binnen de American Psychological Association (APA)
Definitie naar Matarazzo:
De velddiscipline van de psychologie die zich richt op de somatische gezondheidszorg en die een
wetenschappelijke en professionele bijdrage levert tot de studie en de begeleiding van gezondheids- en
ziektegedrag en van hulpverlenend gedrag in verband met lichamelijke gezondheid en ziekte.
Belangrijke uitgangspunten:
Relatie tussen gedrag en lichamelijke gezondheid en ziekte (vs. geestelijke gezondheidszorg)
Ziekte en gezondheid wordt niet benaderd vanuit de sfeer van het abnormale psychopathologische
gedrag (vs. klinische psychologie)
Niet enkel gericht op ziekte-, ook op gezondheidsgedrag
o Preventie, diagnose, behandeling
Een zelfstandige deeldiscipline van de psychologie (vs. een medische hulpwetenschap: medische
psychologie)

1.3 Verband tussen psychologie en gezondheid
Doel gezondheidspsychologie: Inzicht krijgen in de biopsychosociale factoren (EXAMEN)
1. Instandhouden en verbeteren van de gezondheid
2. Verbeteren van de gezondheidszorg en het beleid
3. Preventie en behandeling van ziekten
4. Opsporen van risicofactoren en kwetsbaarheidsfactoren


1.4 Gezondheidspsychologie en andere terreinen
Ontstaan uit verschillende terreinen binnen de sociale wetenschappen
o Modellen en theorieen uit onder andere sociale, klinische en cognitieve psychologie, het
behaviorisme
Gecombineerd met andere wetenschappen
o Multidisciplinair team
o Gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen, geneeskunde
Verschilpunten met andere disciplines!
Medische psychologie:
Gebaseerd op het medisch model normale gezondheid herstellen
o Als we de oorzaak van de ziekte wegnemen, dan zal de persoon terug herstellen (1-1 relatie)
o Geen ruimte voor medisch onverklaarbare aandoeningen
Gezondheid en ziekte vanuit biologische basis bekeken
o GP: Een meer holistische benadering (ruimer)
Medische hulpwetenschap
o GP: Zelfstandige deeldiscipline
Psychosomatische geneeskunde (huidige):
Houdt zich bezig met gemengde psychologische, sociale en biologische verklaringen van ziekten
o Sterker gekeken naar ziekten, en weinig aandacht voor gezond gedrag
Ziekten die hier bestudeerd worden, worden vaak psychofysiologisch genoemd
Psychologische factoren zijn van invloed op ziekten
o Focus op medisch onverklaarbare aandoeningen
Gedragsgeneeskunde:
Interdisciplinair gebied
Maakt gebruik van diverse gedragswetenschappen
o Psychologie, sociologie, gezondheidsonderwijs,
Ontstond ongeveer samen met GP (1970)
Focus op de ontwikkeling en integratie van gedragsmatige en biomedische kennis, en technieken die
relevant zijn voor ziekte en gezondheid
o Gedragsmatige: Gezond/ongezond
Gedrag dat goed is voor ons willen we behouden
Gedrag dat slecht is voor ons willen we veranderen
o GP: Verder kijken dan gedrag alleen -> ruimere context + andere technieken
Toepassing van behavioristische principes op preventie, behandeling en revalidatie
Medische sociologie:
Benadert gezondheid en ziekte op basis van verschillen in sociale factoren
o Brengen de ruimere context in rekening
o Weinig aandacht voor biologische en gedragsmatige factoren
Hanteert brede benadering van het individu (vb. rol van familie, verwantschap, cultuur)

2. Veranderende perspectieven
Wat versta je onder gezondheid
Verschillende opvattingen -> modellen
o Individu, cultuur, leeftijd, sociale klasse, persoonlijke component, maatschappelijke
component,
o Verschillende opvattingen: Aanleiding tot het ontstaan van verschillende modellen
Gezondheid:
o Lichamelijk: Eten, bewegen, sporten,
o Geestelijk: Psychisch welbevinden, geluk,
OPM.: Binnen de gezondheidspsychologie verandert men om de zoveel tijd van opvatting over of lichaam en
geest al dan niet verbonden zijn. Vroeger dacht men dat er geen invloed was, maar nu is men meer en meer
aan het evolueren naar een perspectief dat ze elkaar benvloeden.


2.1 Modellen van gezondheid
Biomedisch ziektemodel:
o Objectieve feiten
o Directe, causale relatie (oorzaak-gevolg)
o Kritiek: Geen ruimte voor persoonlijke variatie (individuele factoren) of culturele invloeden
Biopsychosociale ziektemodel:
o Achterliggende organische oorzaken
o Unieke, individuele reactie
Verschillende opvattingen leiden tot verschillende modellen die elk met hun verschillende blik naar
gezondheid kijken. Gezondheidspsychologie kijkt vanuit het biopsychosociaal model!

2.2 Gedrag en gezondheid

A. De belangrijkste doodsoorzaken over de jaren heen:
Doodsoorzaken:
Vroeger: Mensen stierven veel door infectieziektes (vb. longontsteking, griep, )
Nu: Mensen sterven veel door chronische ziektes (vb. hartaandoeningen, )
Gevolg: Het perspectief op gezondheid verandert omdat we met andere zaken te maken krijgen!
Waarom zijn we geevolueerd van infectieziektes (IF) naar chronische ziektes (CZ)
Betere hygiene
Meer medicijnen (vb. antibiotica)
Proper water
Gevolg:
1. Het perspectief op gezondheid is veranderd waardoor we gedwongen zijn om ook naar andere ziektes
en gedragingen te kijken. De kennis evolueert waardoor het perspectief mee evolueert.
2. Aandacht voor psychosociale factoren en gedrag (preventie en behandeling)

B. Werk en gezondheid
Vroeger: Ziekte = arbeidsongeschikt
Nu: Inzicht in perspectieven waar men vroeger niet bij stilstond
o Wat is de invloed van werk op gezondheid
o Vb. Burnout
Omgekeerde beweging: Ziekte kan zorgen voor arbeidsongeschiktheid, maar arbeid kan tegenwoordig ook
zorgen voor ziekte!


C. Gedwongen andere kijk op gezondheid
Toenemende vergrijzing die gepaard gaat met lichamelijke aandoeningen (vb. dementie)
Patienten worden mondiger en raadplegen google
Er bestaat niet voor alles een medicijn, waardoor mensen meer en meer op zoek gaan naar
alternatieve geneesmiddelen zonder wetenschappelijke evidentie

3. Perspectieven op gezondheid
3.1 Lekentheorieen: Wat is gezondheid
A. Bauman
Ernstige zieken:
Een overwegend gevoel van welzijn
De afwezigheid van symptomen (vb. geen pijn, last, moe zijn, )
Handelingen waartoe een persoon in staat is (vb. 5 km. joggen)
Gezonden:
Gezondheidsgedrag stellen (vb. sporten, bewegen, gezond eten, )

B. Krause & Jay
Gezondheid in functie van de leeftijd:
Gezondheidsproblemen:
o Hoe ouder de mensen zijn, hoe meer gezondheidsproblemen ze zullen benoemen
o Vb. Pijnlijke rug, stroeve botten,
Gezondheidsgedrag:
o Jongeren gaan meer gezondheidsgedrag benoemen
o Vb. Gezond eten, bewegen,
Referentiekader: Naar wat ga je refereren
Afhankelijk met wie je jezelf gaat vergelijken
Vb. Leeftijdsgenoten, gezonde vrienden,
OPM.: Ouderen kijken vaak naar jongeren om zichzelf mee te vergelijken!

C. Health & Lifestyle (n = 9000, Blaxter)
Er werd een hele grote enquete afgenomen bij 9000 mensen

Het perspectief op gezondheid kan veranderen ! (individu, leeftijd, maatschappij, cultuur, )

D. Subjectieve beoordeling van gezondheid
Subjectieve beoordeling:
Via vergelijking met anderen (referentiegroep)
o Leeftijd, beroep, betere of slechtere gezondheid,
Gezondheid is een relatieve staat van zijn
o Relatief: In relatie tot diegene waarmee je de vergelijking maakt


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 7,99

Buy this documentAdd document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
LiesbethV
LiesbethV

Number of documents: 9

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders Pyschologische Counseling Forensic Psychologie Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie Gezondheidspsychologie 2016-2017 Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO II MPO1 MPO2 Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2015-2016 Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 PSD 2 psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 Psychodiagnostiek 1 (PSD 1) psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren recht Recht 2e jaar Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) Religie, zingeving, levensbeschouwing RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II TP Werkt!

Log in via Facebook
Log in via e-mail
New password
Subscribe via Facebook
Subscribe via e-mail
Aanmelden via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

[Inviter] gives you € 2.50 to purchase summaries

At Knoowy you buy and sell the best studies documents directly from students.
Upload at least one item, please help other students and get € 2.50 credit.

Register now and claim your credit