€ 5.99

Psychodiagnostiek 1 (PSD 1)

Dit is een samenvatting van het vak psychodiagnostiek 1 (slides + lessen)


Ask questions about the document or view comments (0)
Preview (3 of 46 pages)
Preview: Psychodiagnostiek 1 (PSD 1) Preview: Psychodiagnostiek 1 (PSD 1) Preview: Psychodiagnostiek 1 (PSD 1)

Download all 46 pages for € 5,99

Buy this documentAdd document to cart

Te kennen a.d.h.v. leerdoelen: Slides, notas en teksten
Examen: 70% MPC, 30% Open vragen

Psychodiagnostiek: Samenvatting
Psychodiagnosticus: Proces van analyseren van een psychosociale vraagstelling vanuit een wetenschappelijk
onderbouwd referentiekader.
Verzamelen van informatie en herformuleren van toetsbare hypothese
Geschikte methoden kiezen
Interpreteren van diagnostische gegevens om psychologisch advies te kunnen verlenen

1. Belang van psychodiagnostiek
Praktijk: Bewust zijn van fouten en weten dat er sommige aspecten ook bij jezelf liggen. Wat zijn mogelijke
foutenbronnen (Vb. kind op bus ADHD Slechte mama)
Vb.: Kind op de bus ADHD Slechte mama
Vb.: Wat komt het meest voor in Amerika (1ste woord wordt vaker gekozen emotioneel beladen)
Impliciet: Mensen die alledaags aan psychodiagnostiek doen en oorzaken zoeken achter iets
Expliciet: Psychologisch consulent op een wetenschappelijke benadering

1.1 Alledaags impliciet diagnosticeren
= Toekennen van oorzaken van verschijnselen of gedragingen (attributietheorie)
Iedereen doet het, elke dag, vooral bij afwijkingen van een verwacht patroon
o Wat zou jij doen
o Sociaal experiment: Beoordeling van gedrag op basis van uiterlijk
Tijdschriften als entertainment
o Vb. Flair test: Herkenning mogelijk, maar er zit geen theorie achter
Televisie en documentaires: Extremer (on)gewenst gedrag

1.2 Problemen met impliciete diagnostiek
Ongewapend oordeel: Oordeel is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde theorieen

1.2.1 Omgaan met kansen en waarschijnlijkheden
Mensen zijn slecht in het schatten, afwegen en herzien van kansen
Vb.: Welke type woorden zijn het meest frequent in het Engels (*)
o Woorden die beginnen met een r of woorden met r als derde letter
o Meeste mensen vinden het eerste waarschijnlijker dan het tweede omdat mensen sneller
woorden kunnen vinden die beginnen met een r
Vb.: Mijn vriend is professor, hij schrijft graag gedichten, is verlegen en klein. Waar werkzaam (**)
o Chinese literatuur of psychologie
o Meeste mensen denken dat het om hoogleraar Chinese literatuur gaat, terwijl de kans
hiervoor een pak kleiner is dan voor psychologie.

1.2.2 Oorzaak: Volgen van vuistregels en richtlijnen
Heuristiek: Vuistregel om sneller tot de oplossing van een probleem te komen (vaak impliciet of onbewust)
Informele en intutieve oplossingsstrategieen
Hoe meer ervaring met een taak, hoe beter de ontwikkeling van heuristieken
Strategieen die we leren gebruiken in specifieke situaties die niet altijd een oplossing garanderen
o Tegenstelling: Algoritmen werken overal
Vaak oorzaak van foutenbron:
Beschikbaarheidsheuristiek (vb. Mijn ouders slaan me regelmatig, dit is toch normaal)
= Op basis van beschikbaarheid in je eigen geheugen ga je iets kiezen (*)
Representativiteitsheuristiek (vb. Ik kan niet opereren, dit is mijn zoon zegt de chirurg Man)
= Op basis van beschrijving iets koppelen (**)

Te kennen a.d.h.v. leerdoelen: Slides, notas en teksten
Examen: 70% MPC, 30% Open vragen

A. Experiment: Hoe statistisch redeneren mensen
Bart is 34 jaar, intelligent maar weinig creatief. Hij is dwangmatig en maakt een saaie indruk. Hij was altijd sterk
in wiskunde, maar zwak in taal. Wat is het minst waarschijnlijk P(accountant & hardrocker) P(hardrocker)
(a) Bart is accountant
(b) Bart speelt in een hardrockband (Dit wordt vaakst gekozen!)
(c) Bart is een accountant die in een hardrockband speelt

B. Andere statistische fouten
Vliegen is gevaarlijker dan autorijden OF lijst van 19 beroemde vrouwen en 20 gewone mannen

C. Verklaring
Mensen gebruiken beschikbaarheidsheuristieken en representativiteitsheuristieken
Hoe gemakkelijker voorbeelden van een fenomeen binnenschieten, des te frequenter is dat fenomeen

1.2.3 Wat is de kwaliteit van de verrichte psychodiagnostiek
A. Confirmation bias
Enkel informatie zoeken die hypothese gaat bevestigen, niet meer kritisch zijn. (vb. casus Rik ADHD)

B. Foutenbronnen uit praktijk


Geen systematische en consistente werkwijze
Confirmation bias: Informatie zoeken die idee bevestigen
Te snel advies formuleren: Voor de hand liggende diagnoses over het hoofd zien
Gebrek aan betrouwbaarheid en validiteit
Onvoldoende afstemming op hulpvraag
Besluitvorming onvoldoende gebaseerd op beschikbare gegevens (subjectiviteit i.p.v. objectiviteit)
Onvoldoende duidelijkheid voor collegas en clienten teveel vakjargon in communicatie
Eigen persoon als foutenbron
Onvoldoende samenwerking met client en zijn omgeving

C. Impliciete diagnostiek in psychodiagnostiek
Fouten en vertekeningen mogelijk in elke fase van de psychodiagnostische besluitvorming. De invloed van
foutenbronnen kan verminderd worden door gebruik van een duidelijk psychodiagnostisch procesmodel.

1.3 Expliciete psychodiagnostiek als oplossing Psychodiagnostisch procesmodel
= Wetenschappelijk verantwoorde vormgeving van het proces door valide en betrouwbare producten

Te kennen a.d.h.v. leerdoelen: Slides, notas en teksten
Examen: 70% MPC, 30% Open vragen

Verschillende hypothesen toetsen en weerleggen tot we weten wat er aan de hand is en we een goed beeld
hebben om een advies te verlenen.
Is het verschil significant
Samenvatting: Wat betekent expliciete psychodiagnostiek
Explicieter werken met (gevalideerde) theorieen
Bewust rekenschap geven van de keuze van bepaalde theorie
Praktijkkennis gebaseerd op gesystematiseerde praktijkervaringen
Duidelijk de denkstappen vastleggen die geleid hebben tot het advies
Onderzoek doen naar de waarde van theorieen en de effecten van interventies
Resultaten uitwisselen met collegas

1.4 Conclusie
Alledaags impliciet diagnosticeren is niet hetzelfde als expliciet diagnosticeren!
Expliciet diagnosticeren:
o Wetenschappelijk opgeleide psychodiagnostici
o Schatten, afwegen en herzien van kansen
o Psychodiagnostisch procesmodel (empirische cyclus)

2. Geschiedenis van de psychodiagnostiek (Focus: tests)
2.1 Historische context
Evolutie: Ontstaan eind 19e E
o Historische context; samenleving Sterke bevolkingsgroei, industrialisatie,
o Wetenschappelijke psychologie
Geschiedenis diagnostiek = geschiedenis testen
o Individuele verschillen in intelligentie en persoonlijkheid
o Testen voor selectie & testen voor plaatsing
o Vanuit praktisch probleem
Test is verleden tijd, nu inspelen op procesmatige aanpak van diagnostiek en niet enkel de focus op tests

2.1.1 Historische voorlopers
Rat race (afvallingskoers): Toegangsproeven
o Selectieprocedures in Chinese keizerrijk
Ambtenaren selecteren door gedragsmatige metingen
o Selectie van de Gideonbende (het Oude Testament)
Soldaten selecteren op basis van en gedragsmatige metingen
o Hedendaags (vb. overheid, bedrijfsleven, )
Typologieen: o.a. Hippocrates, Plato,

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 5,99

Buy this documentAdd document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
LiesbethV
LiesbethV

Number of documents: 9

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders Pyschologische Counseling Forensic Psychologie Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie Gezondheidspsychologie 2016-2017 Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO II MPO1 MPO2 Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2015-2016 Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 PSD 2 psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 Psychodiagnostiek 1 (PSD 1) psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren recht Recht 2e jaar Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) Religie, zingeving, levensbeschouwing RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II TP Werkt!

Log in via Facebook
Log in via e-mail
New password
Subscribe via Facebook
Subscribe via e-mail
Aanmelden via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

[Inviter] gives you € 2.50 to purchase summaries

At Knoowy you buy and sell the best studies documents directly from students.
Upload at least one item, please help other students and get € 2.50 credit.

Register now and claim your credit