€ 5.99

Samenvatting Persoonlijkheidspsychologie (2015-2016)

Dit is een samenvatting van het vak persoonlijkheidspsychologie waarbij ik zowel de slides, het boek en de lessen heb gebruikt.


Ask questions about the document or view comments (0)
Preview (3 of 83 pages)
Preview: Samenvatting Persoonlijkheidspsychologie (2015-2016) Preview: Samenvatting Persoonlijkheidspsychologie (2015-2016) Preview: Samenvatting Persoonlijkheidspsychologie (2015-2016)

Download all 83 pages for € 5,99

Buy this documentAdd document to cart

20 MPC, 2 open vragen

Persoonlijkheidspsychologie: Samenvatting
H1: Inleiding: Persoonlijkheidspsychologie
= Begrijpen van individuele verschillen tussen mensen
Impliciete persoonlijkheidstheorieen (~stereotypen) Moeilijk te weerleggen!
o Intutief
o Selectieve waarneming (slechts klein stukje van de informatie)
o Vaak evaluatief
Wetenschappelijke persoonlijkheidstheorieen Wat is de onderliggende trek
o Beschrijven van menselijke kenmerken
o Persoonlijkheid als psychologisch construct
Niet direct observeerbaar
Determinant van gedrag (gedragsmatig formuleren)

1. Definitie van persoonlijkheid
Persoonlijkheid is de verzameling van psychologische trekken en mechanismen binnen een individu, die
georganiseerd en relatief stabiel zijn, en die de interacties met en de aanpassingen aan de intrapsychische,
fysieke en sociale omgeving benvloeden.

1.1 Verzameling van psychologische trekken
Trekken: Eigenschappen die verschillen tussen mensen beschrijven
Gemiddelde neigingen (average tendencies)
o Observatie van een eigenschap is niet voldoende om te zeggen dat een persoon zo is
Hoeveel Structuur Oorsprong Correlaties/gevolgen
Beschrijven, verklaren en voorspellen van gedrag
Illustratie: Hoe komt een onderliggende trek tot uiting (vb. taart bakken)

1.2 Mechanismen: Cognitieve processen van informatieverwerking
Input
(omgeving)
GEVAAR

Beslissingsregels
(ALS-DAN)
ALS MOEDIG DAN VECHTEN
ALS LAF DAN LOPEN

Output
(gedrag)
GEVAAR AANPAKKEN
GAAN LOPEN

1.3 Binnen een individu, georganiseerd en relatief stabiel
Persoonlijkheid = Intern
Georganiseerd: Geen willekeurige verzameling van elementen, maar een coherent samenhangend
geheel Structuur
Relatief stabiel en consistent over situaties heen
o Relatief: Niet altijd te zien
o State trait
Vb. Angst als een trek over verschillende situaties heen of angst als een toestand in
een bepaalde situatie
Trait activitation theory
Proces waarbij individuen hun trekken uiten, wanneer ze geconfronteerd worden met trekrelevante
situationele cues.
Model oorspronkelijk ontwikkeld binnen arbeids- en organisatiecontext
Trekken zijn latente tendensen die ons gedrag in een bepaalde richting sturen
o Latent: Bestaand, maar niet zichtbaar
Trekken worden geuit in het concrete gedrag op trek-relevante cues uit de omgeving
Intrinsieke tevredenheid als gevolg van expressie van een trek

20 MPC, 2 open vragen

Een onderliggende trek wordt niet in elke situatie geuit.
Een latente trek komt tot uiting wanneer die getriggerd
of uitgelokt wordt door trekrelevante situationele cues.
Dit geeft aanleiding tot concreet gedrag, dat men
nadien kan evalueren. De uiting van deze trekken kan
leiden tot intrinsieke of extrinsieke beloningen.
Vb. Om te weten of iemand agressief is bij een
risicotaxatie, kan je deze in een competitieve omgeving
plaatsen.
Vb. Hoge score op ergernis, wanneer je getriggerd
wordt door een trekrelevante situationele trigger.

1.4 Interacties en aanpassingen
Interacties tussen persoon en omgeving zijn complex!
o Perceptie: Bepaald door persoonlijkheid
(vb. achterdochtig naar iemand op straat als het donker is)
o Selectie: Zelf kiezen van omgeving
(vb. extravert: fuiven, caf, )
o Uitlokking: Reacties uitlokken
(vb. verschil tussen actief, rustig en kwetsbaar kind activiteiten)
o Manipulatie: Gelijkaardige reacties bij mensen rondom uitlokken
(vb. groepswerk: structuur scheppen als je zelf ordelijk bent)
Adaptief functioneren: Flexibel omgaan met stress, uitdagingen en problemen die we tegenkomen
terwijl we onze levensdoelen proberen te realiseren

1.5 Intrapsychische, fysieke en sociale omgeving
De omgeving stelt ons voortdurend voor uitdagingen
o Fysieke omgeving (vb. fysiek gevaar)
o Sociale omgeving (vb. vrienden, collegas, )
o Intrapsychische omgeving (vb. herinneringen, dromen, verlangens, )

2. Drie analyseniveaus: Iedereen is op een bepaalde manier
Zoals alle anderen
(de mens)
Zoals sommige anderen
(groepsverschillen)
Zoals niemand anders
(unieke trekken)

Analyseniveau
Human nature (universeel)

Voorbeelden
- Behoefte ergens bij te horen

Individuele en groepsverschillen

- Variaties in behoefte ergens bij te horen
- Verschillen tussen mannen en vrouwen
- Iemands unieke, typerende manier van
boos worden

Individuele uniciteit

3. Idiografisch vs. nomothetisch
Idiografisch (kwalitatief)
Nadruk op uniciteit van het individu, elk
persoon is uniek, 1 persoon beschrijven


Doel: Diep begrip van individu, geen
algemene uitsprekenMethode: Case-study, psychobiografie,
dagboeken, interviews,
+: Diep begrip van individu
- : Moeilijk te generaliserenNomothetisch (kwantitatief)
Focus op gelijkenissen tussen groepen
Individuen uniek in de combinatie van
universele trekken
Doel: Basisstructuur van persoonlijkheid
identificeren en minimum aantal trekken om
persoonlijkheid universeel te beschrijven
Methode: Grote groep mensen bevragen
aan de hand van zelfrapportage
+: Algemene principes Predictie
- : Oppervlakkige kennis over 1 persoon

20 MPC, 2 open vragen

4. Theorie en onderzoek
Grote persoonlijkheidstheorieen Human nature (vb. Freud)
Hedendaags onderzoek Individuele en groepsverschillen
o Minder op niveau van human nature
o Aparte onderwerpen waardoor kennis fragmentarisch is
o Meestal vertrekken vanuit vijf-factoren model kader

4.1 Persoonlijkheidstheorieen
Een goede theorie
o Voorziet richtlijnen voor verder onderzoek
o Verklaart en organiseert reeds bestaande bevindingen
o Maakt voorspellingen over gedrag en psychologische fenomenen
Onderscheid tussen theorie en overtuiging (vb. astrologie)

4.2 Evaluatie van theorieen
Wetenschappelijke evaluatiecriteria
o Volledigheid: Zoveel mogelijk verklaren met een theorie
o Heuristische waarde: Nieuwe voorspellingen maken zodat wetenschap vooruit blijft gaan
o Testbaarheid: Toetsen van een theorie
o Spaarzaamheid: Theorie niet nodeloos complex maken, maar dit mag niet ten kostte van de
volledigheid van de theorie gaan (zoveel mogelijk simpel proberen te verklaren)
o Compatibiliteit: In overeenstemming die vaststaan in andere domeinen (integratie)
Ultieme theorie
o Voorlopig onbestaande
o Meest verdienstelijke poging: Psychoanalytische visie van Freud

5. Zes kennisdomeinen


Dispositionele domein: Welke basistrekken zijn er (psychologische trekken, georganiseerd, stabiel)
Biologische domein: Invloed van genen, neurotransmitters,
Intrapsychische domein: Freudiaans denken (intrapsychische)
Cognitief-experimentele domein: Cognities, ervaringen,
Sociale en culturele domein: Wij bepalen de omgeving en de omgeving bepaalt ons (interacties)
Aanpassingsdomein: Trekken en belangrijke levensdomeinen (aanpassingen)

H2: Onderzoeksopzet
1. Waar halen we onze informatie
1.1 Zelfrapportage (S-data)
Meest gebruikte methode om persoonlijkheid te meten
Ervaringen, gevoelens, gedachten, verlangens, meningen,
Verschillende vormen:
o Vragenlijst, interview, dagboek, special format (vb. projectieve technieken),

A. Ongestructureerd: Geen antwoord alternatieven
Open vragen
Twenty Statements Test (Kuhn & McPartland, 1954)
o 20 vragen over wie ze zijn om het zelfconcept te meten
o Vrije invulling
o Scoring
Coderen en classificeren van antwoorden
Objectiviteit
Cultuur heeft sterke invloed! (-)
Interpretatie van lijst kan anders zijn

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 5,99

Buy this documentAdd document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
LiesbethV
LiesbethV

Number of documents: 9

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders Pyschologische Counseling Forensic Psychologie Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie Gezondheidspsychologie 2016-2017 Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO II MPO1 MPO2 Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2015-2016 Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 PSD 2 psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 Psychodiagnostiek 1 (PSD 1) psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren recht Recht 2e jaar Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) Religie, zingeving, levensbeschouwing RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II TP Werkt!

Log in via Facebook
Log in via e-mail
New password
Subscribe via Facebook
Subscribe via e-mail
Aanmelden via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

[Inviter] gives you € 2.50 to purchase summaries

At Knoowy you buy and sell the best studies documents directly from students.
Upload at least one item, please help other students and get € 2.50 credit.

Register now and claim your credit