€ 3.09

Samenvatting Crossculturele psychologie 2015-2016

Dit is een samenvatting van het vak crossculturele psychologie van de slides en lessen.


Ask questions about the document or view comments (0)
Preview (3 of 43 pages)
Preview: Samenvatting Crossculturele psychologie 2015-2016 Preview: Samenvatting Crossculturele psychologie 2015-2016 Preview: Samenvatting Crossculturele psychologie 2015-2016

Download all 43 pages for € 3,09

Buy this documentAdd document to cart

Examen: 20 MPC, 1 open vraag (Welke benadering is dit Welke onderzoeksmethoden Hoe is onderzoeksgroep gekozen )

Cross-culturele psychologie: Samenvatting
Deel 1: Kennismaking, begripsbepaling, theorie crossculturele psychologie en onderzoeksmethoden
1. Cross-culturele psychologie begrijpen

= Bepalend hoe je ergens naar kijkt want je gaat een eigen invulling geven voor wat je ziet!

1.1 Confirmation bias
Voorkeur voor bevestiging (verwachtingspatroon invullen)
Zoeken naar wat de eigen overtuiging bevestigt, negeren naar wat de eigen overtuiging tegenspreekt
o Vb. Leren over ADHD zorgt ervoor dat je overal ADHD ziet
We horen en zien enkel wat we al een beetje weten
o Op zoek naar bevestigende informatie!
Diversiteit = verrijking = bedreiging
o Beeld van de wereld klopt niet altijd

1.2 Gebiedsomschrijving: Waar gaat cross-culturele psychologie over





Cultuurverschillen en psychologische verschillen
Besef eigen cultuur en waardering andere culturen
Verschillen en gelijkenissen
Cultuur benvloedt anderen, maar eigen cultuur onzichtbaar
o Door naar andere culturen te kijken, merk je je eigen cultuur op
o Vb.: Baby in hokjes in sneeuw Goed voor ontwikkeling longen

A. Definities van cross-culturele psychologie
Cultuur: OV die effect heeft op individuen!
Veel verschillende definities:
o Wisselwerking: Cultuur is dynamisch
o Kritisch en vergelijkbaar (wetenschap)
o Psychologische diversiteit: Mensen verschillen van elkaar
o Wat zijn verschillen en waarom zijn er verschillen
o Culturele context speelt een rol
Historie
o A long past, but only a short history
Culturele verschillen zijn niet ineens ontstaan, maar stilletjes ingegroeid
o Sterke groei na WOII
Migratiestromen namen toe, waardoor diversiteit
Vb. Wat is eigenlijk eigen aan een cultuur
o Vanaf jaren 60 specifieke wetenschappelijke tijdschriften (stabiliteit)
o Methodologische moeilijkheden (Hoe cultuur meten)
Vissen hebben water ook niet uitgevonden
Het is voor cultuur heel moeilijk om er vanop een afstandelijke
wetenschappelijke manier naar te kijken!
Psychology = WEIRD
o Western
o Educated
Onderzoek uit psychologie is vooral bij
o Industrialized
WEIRD-populatie. In hoeverre kunnen we
o Rich
onderzoek generaliseren
o Democratic


Examen: 20 MPC, 1 open vraag (Welke benadering is dit Welke onderzoeksmethoden Hoe is onderzoeksgroep gekozen )

B. Verwevenheid psychologie en cultuur
People are the same wherever you go Zijn mensen wel/niet hetzelfde
Human universals (Brown)
o Zaken die universeel opgaan voor alle culturen
o Vb. Rituelen (bijgeloof, dansen, )

C. Een multicultureel perspectief
Groeiende belangstelling voor de culturele context
o Verregaande internationalisering
o Migratie: Meer diversiteit
o Visie algemene psychologie
Hoe omgaan met culturele diversiteit
o Color blindness: Verschillen negeren tussen mensen met een verschillende culturele
achtergrond.
Verdwijnen van discriminatie van ras
Steun
Ingroup-outgroup (Tajfel)
Vb. Brown-eyed & blue eyed experiment, Apple reclamecampagnes,
o Multicultureel perspectief: Aandacht voor culturele verschillen tussen mensen
Mensen identificeren zich sterk met ingroup, zeker wanneer dit minderheid is
Verschillen negeren laten ze niet weggaan
Steun
Onderzoek bij kinderen (1)
Onderzoek naar diversiteit bij werknemers (2)
(1) In blind persuit of racial activity
Inleiding: Kom je tot een vermindering in raciale onrechtvaardigheid als je niet kijkt naar ras
Color blindness: Hoe meer verschillen je ziet, hoe groter de kans dat je vooroordelen hebt.
o Leidt dit echt tot minder ongelijkheid
Methode: Kinderen van 8-11 jaar
o PL1:
Color blindness verhaal
Multicultureel perspectief verhaal
o PL 2:
Neutraal verhaal
Ambigu verhaal (onduidelijk verhaal)
Discriminatie
Resultaten:
o X: 3 condities
o Y: In hoeverre wordt er discriminatie herkend
o Zowel in de ambigue als in de expliciete conditie zie je dat color blind benadering minder
vaker iets als discriminatie zal zien omdat ze verschillen gaan negeren

Implicaties:
o Kinderen zien discriminatie minder bij color blindness (minder alert en bewust)
o Omgekeerd effect


Examen: 20 MPC, 1 open vraag (Welke benadering is dit Welke onderzoeksmethoden Hoe is onderzoeksgroep gekozen )

(2) Is multiculturalism or color blindness better for minorities
Inleiding: Is het net beter om groepsverschillen te negeren of te erkennen Wat zijn voor beide
benaderingen de gevolgen voor minderheidsgroepen
Multiculturalisme: Voospellen van lagere bias (n andersom!)
Hypothese: Multiculturalisme van witte werknemers is geassocieerd met een hoger psychologisch
engagement van de etnische minderheidsgroep en de color blind benadering met een lager
psychologisch engagement.
Methode: Diversiteitsvragenlijst
o Verschillende variabelen worden gemeten
o In hoeverre heeft bedrijf een multiculturele benadering of color blind benadering
Resultaten: Hoe meer multiculturalisme, hoe meer psychologisch engagement (n andersom!)
Discussie: Attitude van de meerderheid van groep bepaalt hoe minderheidsgroepen zich voelden. Dit
was beter wanneer er aandacht was voor verschillen!

D. Definities van cultuur
Heel veel definities van cultuur
Herkomst: Cultura, colere (bouwen, versieren, )
Brede zin: Natuur vs. cultuur
o Alles wat niet door natuur wordt gemaakt, maar door de mensen
Enge zin: Kunstuitingen, bedrijfscultuur (vb. chocolade)


Taylor (1817): Brede definitie


Herkovits (1948): Alles wat de mens gemaakt heeft
Immaterie (subjectief): Overtuigingen, meningen,
Materie (objectief): Gebouwen, eten & drinken,


Van Oudenhove (2012):
Voor cultuur is een groep nodig Verschillend
Cultuur wordt verdeeld, maar de mate waarin varieert (vb. voetbalkleuren)
Cultuur benvloedt gedrag en andersom
Vb. Vergadering waar baas altijd te laat komt, zorgt ervoor dat werknemers
ook altijd later gaan komen dan normaal
Cultuur is adaptief
Cultuur wordt overgebracht door socialisatie en acculturatie
Socialisatie: Individu past zichzelf aan
Acculturatie: Meerdere culturen


Hofstede: Culturele dimensies

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,09

Buy this documentAdd document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
LiesbethV
LiesbethV

Number of documents: 9

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders Pyschologische Counseling Forensic Psychologie Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie Gezondheidspsychologie 2016-2017 Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO II MPO1 MPO2 Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2015-2016 Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 PSD 2 psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 Psychodiagnostiek 1 (PSD 1) psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren recht Recht 2e jaar Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) Religie, zingeving, levensbeschouwing RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II TP Werkt!

Log in via Facebook
Log in via e-mail
New password
Subscribe via Facebook
Subscribe via e-mail
Aanmelden via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

[Inviter] gives you € 2.50 to purchase summaries

At Knoowy you buy and sell the best studies documents directly from students.
Upload at least one item, please help other students and get € 2.50 credit.

Register now and claim your credit