€ 2.99

Meldcode kindermishandeling

Samenvatting voor van de lessen meldcode kindermishandeling. kan gebruikt worden om de toets voor het certificaat voor te bereiden.


Ask questions about the document or view comments (0)
Preview (1 of 2 pages)
Preview: Meldcode kindermishandeling

Download all 2 pages for € 2,99

Add document to cart

Meldcode
Wat is huiselijk geweld
- geweld/verwaarlozing door iemand uit de huishoudelijke kring
- kan overal gebeurden (tuin/straat/thuis)
- het geweld/verwaarlozing kan zich tot een kind richten, maar ook tot een partner of
ouder.
Wat is kindermishandeling
Elke vorm van, voor de minderjarige, bedreigende of gewelddadige interactie van
fysieke, psychische of seksuele aard. Wordt het passies of actief toegebracht vind
vaak en structureel plaats en heeft schade tot gevolg.
Vormen van kindermishandeling
- Lichamelijke mishandeling:
Al het lichamelijke geweld tegen kinderen. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, schudden
of het toebrengen van brand- en bijtwonden.
- Psychische mishandeling:
Al het psychische geweld tegen kinderen, waardoor ze zich waardeloos, ongeliefd of
ongewenst voelen. Bijvoorbeeld uitschelden, bang maken, zeggen dat het kind niet
gewenst is of te hoge eisen stellen.
- Lichamelijke verwaarlozing
Onvoldoende zorg voor de noodzakelijke lichamelijke basisbehoeften van het kind.
Bijvoorbeeld voeding, huisvestiging of medische zorg.
- Psychische verwaarlozing
Onvoldoende aandacht of genegenheid naar het kind. Het kind krijgt onvoldoende
liefde, warmte, geborgenheid en steun.
- Pedagogische verwaarlozing
Pedagogische verwaarlozing is het kind niet regelmatig naar school laten gaan
- Seksueel misbruik
Alle seksuele handelingen of pogingen daartoe van een volwassene bij een kind.
- Getuige van partner geweld
Het op n of andere manier opmerken van geweld tussen ouders
Signalen van kindermishandeling
- lichamelijke signalen van het kind
- gedrag van het kind
- gedrag van ouders/verzorgers
- signalen uit de leeromgeving
Je moet goed opletten of je je zorgen moet maken of een beetje zorgen of juist heel
veel, want hier kan je je makkelijk in vergissen.
Als je je zorgen maakt moet je ook gelijk kijken om welke vorm van
kindermishandeling het gaat.
Risico factoren
Factoren waarvan uit onderzoek blijkt dat deze kans op kindermishandeling
vergroten.

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Esmée
Esmée

Number of documents: 4

Recommended documents

More subjects of Onderwijsassistent

Meldcode Meldcode kindermishandeling

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!