€ 7.99

Samenvatting Psychodiagnostiek 1 2016-2017

Volledige samenvatting van het vak psychodiagnostiek 1. Bestaande uit slides en notities vanuit de les met bijbehorende visuele ondersteuning. Maakt de structuur en inhoud van het vak helemaal duidelijk en bespaart je veel tijd tijdens het studeren, maar nog steeds uitgebreid en gedetailleerd genoeg. Heel veel succes!


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (5 of 139 pages)
Preview: Samenvatting Psychodiagnostiek 1 2016-2017 Preview: Samenvatting Psychodiagnostiek 1 2016-2017 Preview: Samenvatting Psychodiagnostiek 1 2016-2017 Preview: Samenvatting Psychodiagnostiek 1 2016-2017 Preview: Samenvatting Psychodiagnostiek 1 2016-2017

Download all 139 pages for € 7,99

Add document to cart

Joyce Stroeckx

2016-2017

1. Inleiding tot de psychodiagnostiek

1.1.

Omschrijving en belang van psychodiagnostiek
Intro: meest emotioneel beladen antwoorden worden het vaakst gekozen in vragen met
prevalenties worden beter herinnerd
Bv vliegtuig wordt door de media gevaarlijker beschouwd dan de auto

1.1.1.

Impliciet diagnosticeren
= toekennen van oorzaken aan verschijnselen of gedragingen (attributietheorie)


Iedereen doet het, elke dag, vooral als er een afwijking is van een verwacht gedrag
Bv: sociaal experiment: zakenman valt vs dakloze valt
Tijdschriften en magazines als entertainment
Bv: flair test
Televisie en documentaires: extremer (on)gewenst gedrag

Mensen proberen een impliciete diagnose te maken van de situatie bv: helpen o f niet

1.1.2.

Probleem met impliciet diagnosticeren
Het ongewapende oordeel (vanuit je instinct handelen) of impliciet diagnosticeren

foutenbronnen = tekorten en vertekeningen (zorgt voor geen gepaste reactie)
(een ongewapend oordeel geeft problemen in complexe situaties goede analyse moet
gemaakt worden om achteraf goed advies te kunnen geven of gepast te reageren)
Onderzoek naar foutenbronnen:
a) Hoe gaan mensen om met kansen en waarschijnlijkheden
Voorbeeld 1: Welk type woorden zijn het meest frequent in het Engels
a. woorden die beginnen met een 'r' of
b. woorden die 'r' als derde letter hebben
De meeste mensen vinden (a) waarschijnlijker dan (b). [Gigerenzer (2008)]
Voorbeeld 2: "Mijn vriend is professor. Hij schrijft graag gedichten, is nogal verlegen en
klein van gestalte. Op welk terrein is hij werkzaam: Chinese literatuur of psychologie
mensen zijn slecht in het schatten, afwegen en herzien van kansen


Joyce Stroeckx

2016-2017

b) Wat is de oorzaak van dit impliciet diagnosticeren

HEURISTIEK (vuistregel) (niet gelijk aan een algoritme)
= (vuist)regel om sneller tot de oplossing van een probleem te komen (vaak impliciet of
onbewust)
hoe meer ervaring, hoe beter de heuristiek ontwikkeld is


informele, intutieve en speculatieve oplossingsstrategieen
In tegenstelling tot algoritmen, die altijd en overal werken, zijn heuristieken specifieke
strategieen die we leren gebruiken in specifieke situaties en die niet al tijd een oplossing
garanderen.
hoe meer ervaring met een taak hoe beter ontwikkeling van heuristieken

vaak oorzaak van foutenbron


representativiteitsheuristiek
= als je ergens bepaalt aan moet denken, denk je meestal aan een typisch voorbeeld of
stereotiep
beschikbaarheidsheuristiek
= hoe makkelijker je iets uit je geheugen kan ophalen, hoe meer je denkt dat dit waar is

Hoe statistisch redeneren mensen :
Experiment I van Tversky & Kahneman


Bart is 34 jaar, intelligent maar weinig creatief. Hij is dwangmatig en maakt een saaie
indruk. Hij was altijd sterk in wiskunde maar zwak in taal
Rangschik naar waarschijnlijkheid:

a) Bart is accountant
b) Bart speelt in een hardrockband
c) Bart is een accountant die in een hardrockband speelt
Uitkomst: a >c > b
in strijd met P(accountant & hardrocker) P(hardrocker)
Verklaring T & K: representativiteitsheuristiek
Beschrijving Bart voldoet absoluut niet aan beeld van hardrocker, meer aan beeld van
hardrockende accountant


Joyce Stroeckx


2016-2017

Andere statistische fouten
o Velen denken dat vliegen gevaarlijker is dan autorijden
o Lijst van 19 beroemde vrouwen en 20 gewone mannen: meeste mensen
denken dat er meer vrouwen dan mannen op lijst
Verklaring T & K: beschikbaardheidsheuristiek
Hoe gemakkelijker voorbeelden van een fenomeen te binnen schieten, des te
frequenter is dat fenomeen


Mijn ouders slagen mij regelmatig, dit gebeurt toch in elk gezin
Beschikbaarheidsheuristiek


Voorbeeld uit sociale psychologie: Een man en zijn zoon hebben een zwaar
verkeersongeval. De man overlijdt en de zoon wordt met zware ve rwondingen naar het
ziekenhuis gebracht. De chirurg van dienst stelt echter: ik kan niet opereren, want dit is
mijn zoon. Hoe kan dit
representativiteitsheuristiek

c) Impact op kwaliteit van de psychodiagnostiek
Casus Jolanta (25j) - Werkzoekend - Geen Nederlands Sociaal
Casus Dounia (40j) - Werkverlies - Lusteloos - Negatieve gedachten
Casus Rik (9 j): Concentratiemoeilijkheden Moeilijk stil zitten Impulsief Snel boos
casussen waarbij heel veel aan de hand kan zijn maar waarbij we direct een impliciete
diagnose stellen
Extra aandachtspunt: confirmation bias = ze gaan info zoeken om 1e gevoel te bevestigen
en weinig zoeken naar factoren die weerstand kunnen bieden
Mogelijke foutenbronnen in psychodiagnostiek


Vaak geen systematische en consistente werkwijze
Informatie zoeken die idee bevestigt (confirmation bias)
Te vlug adviezen formuleren
Gebrekkige betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksmiddelen en ongeschikte
normen (niet representatief, oude normen)
Voor de hand liggende diagnosen en interventies over het hoofd zien
Diagnostisch proces onvoldoende afgestemd op de hulpvragen van de client
Besluitvorming onvoldoende gebaseerd op beschikbare gegevens; geen objectieve
criteria hanteren (= verhoging van de subjectiviteit)
Besluitvorming onvoldoende geexpliciteerd en daardoor onvoldoende duidelijk voor
collegas en clienten
Eigen persoon als foutenbron (eigen ervaringen als advies)
Onvoldoende samenwerking met client en zijn omgeving
Teveel vakjargon in de communicatie


Joyce Stroeckx

2016-2017

Impliciete diagnostiek in psychodiagnostiek:
Fouten en vertekeningen mogelijk in elke fase van de psychodiagnostische besluitvorming

De invloed van foutenbronnen kan verminderd worden door gebruik van een duidelijk
psychodiagnostisch procesmodel

1.1.3.


Expliciet diagnosticeren als oplossing
wetenschappelijk verantwoorde vormgeving van het proces
valide & betrouwbare producten (instrumenten /methodieken)

= prescriptief kader of model
= PSYCHODIAGNOSTISCH PROCESMODEL

Empirische cyclus = basis van het PSD procesmodel

hypothesetoetsend denken = kern empirische cyclus


Joyce Stroeckx

2016-2017

Empirische cyclus in statistiek

Empirische cyclus: casus Marie

Wat betekent expliciete psychodiagnostiek


Explicieter werken met (gevalideerde) theorieen
Bewust rekenschap geven van de keuze van bepaalde theorie
Praktijkkennis gebaseerd op gesystematiseerde praktijkervaringen
Praktijkkennis zowel evidence based als ervaringen die je opgedaan hebt
Duidelijk de denkstappen vastleggen die geleid hebben tot het advies
Onderzoek doen naar de waarde van theorieen en de effecten van interventies
Resultaten (durven) uitwisselen met collegas

Conclusie:
Alledaags impliciet diagnosticeren

Expliciete diagnosticeren door wetenschappelijk opgeleide psychodiagnostici
= schatten, afwegen en herzien van kansen obv psychodiagnostisch procesmodel (empirische cyclus)


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 7,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
JoyceStroeckx
JoyceStroeckx

Number of documents: 17

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Algemene psychologie Basis Algemene psychologie, basis Algemene psychologie, specialisatie Arbeids- & Organisatiepsychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Arbeidsrecht Bedrijfsbeheer Bedrijfsbeheer in de social profit en de nonprofit Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Capita Selecta volwassenen Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders psychologische Counseling Denkkaders Pyschologische Counseling Eetstoornissen, Depressie, Angst, KOPP, Klinische Ontwikkelingspsychologie Expeditie TP Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie HRM Human Resource Management intra-familiaal geweld Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO II MPO1 MPO2 Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 Practicum 2: A&O Practicum KLP psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP psychofarmacologie Psychofarmacology Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren Psychosociale rehabilitatie recht Recht 2e jaar Religie, zingeving, levensbeschouwing RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II toegepaste psychologie specialisatie TP Werkt!

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!