€ 6.49

Samenvatting crossculturele psychologie 2016-2017

Volledige samenvatting van het vak crossculturele psychologie. Geeft een duidelijke en overzichtelijke structuur aan de vakinhoud en is uitgebreid genoeg om je hierop te baseren ter voorbereiding van je examen. Ik heb zelf door middel van deze samenvatting een 15 gehaald op dit vak. Heel veel succes!


Ask questions about the document or view comments (0)
Preview (4 of 80 pages)
Preview: Samenvatting crossculturele psychologie 2016-2017 Preview: Samenvatting crossculturele psychologie 2016-2017 Preview: Samenvatting crossculturele psychologie 2016-2017 Preview: Samenvatting crossculturele psychologie 2016-2017

Download all 80 pages for € 6,49

Add document to cart

Joyce Stroeckx

2016-2017

Deel 1: kennismaking, begripsbepaling, theorie. Crossculturele psychologie (be)grijpen,
onderzoeksmethoden
Praktisch:


4 ECTS: alle praktische info van het vak staat op de ECTS fiche
Geen basisboek of cursusboek
Al het materiaal aangeboden via Toledo

Studiemateriaal:


Slides en notities
Literatuur hoe artikels te bestuderen
bij studeren vertrek vanuit de lessen, maar wel veel uitgebreider kennen
Statistieken en details zullen nooit bevraagd worden
Weblectures

Examen:


Kennis en toepassing
o Kennis: kunnen uitleggen wat is dit
o Toepassing: andere dingen aan leerstof kunnen linken
Combinatie multiple choice en open vragen
o Multiple choice met giscorrectie
o Open vragen soms vragen die in de les behandelt zijn!
Meer info in de loop van de lessen
Jullie input gevraagd!

Culturele verschillen:


Kan gevoelig onderwerp zijn, bijvoorbeeld:
o Zwarte piet
o Met velen in lift beleefd in China
Voorkom taboe, maak bespreekbaar

1. Crossculturele psychologie (be)grijpen
Confirmation bias:


Voorkeur voor bevestiging.
Zoeken naar wat de eigen overtuiging bevestigt, negeren naar wat de eigen overtuiging
tegenspreekt.
'We hear and apprehend only what we already half know. The truism, I'll believe it when
I see it might be better stated I'll see it when I believe it. (Henry D. Thoreau)
Diversiteit = verrijking = bedreiging.
Bedreiging de dingen passen soms niet helemaal of allemaal in het beeld dat je hebt


Joyce Stroeckx

2016-2017

Wat doen we in dit OPO


Met crossculturele blik kijken naar de psychologische processen waarover je leerde in
andere OPOs
Analyseren in hoeverre deze psychologische processen universeel terug te zien zijn

1.1. Gebiedsomschrijving


1.1.1.


Cultuurverschillen, psychologische verschillen.
Besef eigen cultu(u)r(en) en waardering andere culturen.
Verschillen n gelijkenissen.
Cultuur benvloedt nderen, eigen cultuur onzichtbaar
Definities van crossculturele psychologie
Crossculturele psychologie bestudeert het gedrag van het individu in wisselwerking met
zijn culturele omgeving (van Oudenhoven, 2012).
Crossculturele psychologie is de kritische en vergelijkende studie van culturele effecten
op het menselijke gedrag (Shiraev, 2013).
Crossculturele psychologie bestudeert psychologische diversiteit en de onderliggende
redenen voor deze diversiteit (Shiraev, 2013).
Crossculturele psychologie is de wetenschappelijke studie van de variatie in het
menselijke gedrag, daarbij rekening houdend met het feit dat het gedrag benvloed
wordt door een culturele context (Berry, 2011).
Andere mogelijke definities

Historie:


A long past, but only a short history
Sterke groei na WOII: het werkveld ontwikkelt heel sterk
Vanaf jaren 60 vorige eeuw specifieke wetenschappelijke tijdschriften
Methodologische moeilijkheden
heel moeilijk cultuur te bestuderen op een neutrale manier als je zelf ook vanuit een
eigen culturele visie kijkt!

Psychology = WEIRD


Western
Educated
Industrialized
Rich
Democratic

Veel psychologisch onderzoek is WEIRD! vaak blanke psychologie studenten


Joyce Stroeckx
1.1.2.


1.1.3.


2016-2017

Verwevenheid psychologie en cultuur
People are the same where ever you go
People are not the same where ever you go!
List of human universals, Brown (1991) people are the same wherever you go

Een multicultureel perspectief

= in plaats van te kijken naar het universele, gaan kijken naar de verschillen
Groeiende belangstelling voor de culturele context
o Verregaande internationalisering
o Migratie
o Visie van de algemene psychologie
Hoe omgaan met culturele diversiteit
o Color blindness | verschillen negeren
Verschillen negeren tussen mensen met een verschillende culturele
achtergrond
The way to stop discrimination on the basis of race is to stop
discriminating on the basis of race (Advocates for racial equality, 2007)
Steun Ingroup-outgroup (Tajfel, 1974)
ingroup ontstaat snel, splitst zich af
o Multicultureel perspectief | aandacht voor verschillen
Aandacht hebben voor culturele verschillen
Mensen identificeren zich immers sterk met de (in)groep, zeker
wanneer dit een minderheid is.
Shutting our eyes to the complexities of race does not make them
disappear (Apfelbaum, 2010)
Steun
Onderzoek bij kinderen (2010)
Onderzoek naar diversiteit bij werknemers (2009)

Onderzoek: APFELBAUM ET AL. (2010) IN BLIND PURSUIT OF RACIAL EQUALITY


Inleiding | Kom je tot een vermindering in raciale onrechtvaardigheid wanneer je niet
kijkt naar het ras
Color blindness: hoe meer je raciale verschillen ziet, hoe groter de kans dat je
vooroordelen hebt; dus hoe meer je de verschillen bagatelliseert, hoe minder groot de
kans dat er zich vooringenomenheid voordoet.
Leidt het echt tot minder ongelijkheid


Joyce Stroeckx


2016-2017

Methode | Kinderen van 8-11 jaar
o Eerste proefleider | twee benaderingen
o Tweede proefleider | drie scenarios
Resultaten:
Color blind group ziet discriminatie veel minder
als discriminatie als deze zich voordoet
Praktische implicaties

Onderzoek: PLAUT ET AL. (2009) IS MULTICULTURALISM OR COLOR BLINDNESS BETTER FOR
MINORITIES


1.1.4.


Inleiding | Is het beter om groepsverschillen te negeren of net te erkennen
Wat zijn van beide invalshoeken color blindness en multiculturalisme de ware
gevolgen voor minderheidsgroepen
Multiculturalisme voorspelt een lagere bias, terwijl color blindness een grotere bias
voorspelt.
Hypothese | Het multiculturalisme van de witte werknemers is geassocieerd met een
hoger psychologisch engagement van de etnische minderheidsgroep en de color blind
benadering met een lager psychologisch engagement.
Methode | Diversiteitsvragenlijst Vier multiculturele items Twee color blindness items
Vijf items voor engagement
Resultaten | Hoe meer multiculturalisme, hoe meer psychologisch engagement (.57).
Hoe meer color blindness, hoe minder psychologisch engagement ( -.54).
hypothese bevestigd!
Discussie | De attitude van de meerderheidsgroep over diversiteit heeft implicaties voor
het engagement van de minderheidsgroep.
Correlationale studie, causaal

Definities van cultuur
Als we over cultuur spreken denken we heel vaak aan eten, belangrijke
gebouwen/beelden of beschrijvingen van de bevolking
Honderden definities van cultuur
Herkomst: cultura, colere bebouwen, versieren, veredelen,
Brede zin
o Natuur tegenover cultuur
o Alles wat niet natuurlijk ontstaat bekijken als cultuur
Enge zin
o Kunstuitingen, bedrijfscultuur
o Bijvoorbeeld: toneel, musea,


Joyce Stroeckx


2016-2017

Tylor (1871): that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, laws,
customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.
Herskovits (1948): the man-made part of the human environment
immaterie (subjectief aspect) : bv NL: vriendelijk, extravert
materie (objectief aspect): bv NL: kaas, windmolen

eerste definities over cultuur komen vanuit de antropologie


Cultuur definieren (Van Oudenhoven, 2012)
o Voor cultuur is een groep nodig (deze groep hoeft niet perse groot te zijn)
o Cultuur wordt gedeeld, maar de mate waarin varieert
o Cultuur benvloedt gedrag en vice versa
o Cultuur is adaptief (cultuur is in staat zich aan te passen aan veranderingen
o Cultuur wordt overgebracht door socialisatie en acculturatie
Socialisatie: opgroeien in een cultuur
Acculturatie: als iemand opgegroeid is in een bepaalde cultuur en in een
nieuwe cultuur terechtkomt


De culturele dimensies volgens Hofstede
o Mentale programmering! (belangrijk begrip)


Definitie(s) van cultuur


Cultuur wordt vaak als een ajuin weergegeven verschillende lagen met een
verschillende zichtbaarheid.
o Buitenste laag: materiele cultuur bv kaas, chocolade
o Midden: sociale cultuur bv bescheidenheid
o Binnenste laag: subjectieve cultuur bv waarden, normen,
minst zichtbaar, kern van een cultuur


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 6,49

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
JoyceStroeckx
JoyceStroeckx

Number of documents: 17

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Algemene psychologie Basis Algemene psychologie, basis Algemene psychologie, specialisatie Arbeids- & Organisatiepsychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Arbeidsrecht Bedrijfsbeheer Bedrijfsbeheer in de social profit en de nonprofit Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Capita Selecta volwassenen Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders psychologische Counseling Denkkaders Pyschologische Counseling Eetstoornissen, Depressie, Angst, KOPP, Klinische Ontwikkelingspsychologie Expeditie TP Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie HRM Human Resource Management intra-familiaal geweld Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO II MPO1 MPO2 Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 Practicum 2: A&O Practicum KLP psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP psychofarmacologie Psychofarmacology Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren Psychosociale rehabilitatie recht Recht 2e jaar Religie, zingeving, levensbeschouwing RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II toegepaste psychologie specialisatie TP Werkt!

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!