€ 2.99

Samenvating tekst studie-en beroepskeuzeprocessen School-en pedagogische psychologie

Volledige samenvatting van de cursustekst onderwijsloopbaanbegeleiding: studie-en beroepskeuzeprocessen van het vak School-en pedagogische psychologie. Bespaart je veel tijd tijdens het studeren doordat je hierdoor deze tekst zelf niet meer hoeft door te nemen. Heel veel succes!


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (1 of 5 pages)
Preview: Samenvating tekst studie-en beroepskeuzeprocessen School-en pedagogische psychologie

Download all 5 pages for € 2,99

Add document to cart

Joyce Stroeckx

2016-2017

SPP: studie- en beroepskeuzeprocessen
1. Woord vooraf
2. Belang van onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)
Decreet centra voor leerlingbegeleiding (1998)
Bijdragen aan welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst
Begeleiden in de totale ontwikkeling van leerlingen als individu in de samenleving
actief zijn op 4 domeinen:


Leren en studeren
Onderwijsloopbaan
Preventieve gezondheidszorg
Psychisch en sociaal functioneren

3. Visie op studie-en beroepskeuzeprocessen
Een proces:


Structurele overgangsmomenten: eigen aan onderwijs
Niet-structurele overgangsmomenten: niet eigen aan onderwijs, keuze die voor
verandering zorgt

Actoren: leerlingen, ouders (actief ondersteunend), school, CLB
Opdracht school en CLB: (school)loopbaanbegeleiding

4. Theoretische benaderingen van studie en beroepskeuzes (SBK)
A) Besliskundige benadering
Loopbaankeuzes = dynamisch besluitvormingsproces
Besluitvormingsproces = het psychologisch proces van het verzamelen van info, het
vergelijken van alternatieven en het maken van een bepaalde keuze
Besluitvormingsproces wordt beoordeelt adhv 6 keuzetaken (Germeijs en
Verschueren)
1) Orientatie op keuze: bewustwording, motivatie om beslissing te kunnen maken
(inzet)
Problemen:
- Ontkennen of negeren keuze
- Ontkennen bestaan van alternatieven
- Gebrek aan motivatie keuzeproces
2) Exploratie zichzelf: info interesses, vaardigheden; doel is jezelf beter te leren
kennen, sterktes en zwaktes; matchingsbenadering sluit hierbij aan
Problemen:
- Onrealistisch zelfbeeld werkt belemmerend in het maken en realiseren van
een keuze capaciteiten te laag of te hoog inschatten
- .


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,99

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
JoyceStroeckx
JoyceStroeckx

Number of documents: 17

Recommended documents

More subjects of Toegepaste Psychologie

A&O Algemene Psycholgie Algemene Psychologie Algemene psychologie Basis Algemene psychologie, basis Algemene psychologie, specialisatie Arbeids- & Organisatiepsychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) Arbeidsrecht Bedrijfsbeheer Bedrijfsbeheer in de social profit en de nonprofit Capita Selecta Kinderen & Jongeren Capita selecta kinderen en jongeren Capita Selecta volwassenen Consumentenpsychologie Counseling & Coaching Counseling & coaching SPP Crossculturele Psychologie Denkkaders psychologische Counseling Denkkaders Pyschologische Counseling Eetstoornissen, Depressie, Angst, KOPP, Klinische Ontwikkelingspsychologie Expeditie TP Forensic Psychology Gedragneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen Gedragsneurowetenschappen 1 Geen Gerontopsychologie Gezondheidspsychologie HRM Human Resource Management intra-familiaal geweld Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld (IFG) Klinische Neuropsychologie Klinische psychologie Klinische psychologie (KLP) klinische psychologie gastcolleges MPO 1 MPO II MPO1 MPO2 Onderwijsloopbaanbegeleiding Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie basis Ontwikkelingspsychologie specialisatie Opvoedingsinterventies Opvoedingsondersteuning Pedagogie Persoonlijkheidspsychologie Persoonlijkheidspsychologie 2016 persoonlijkheidspsychologie, personality psychology Practicum Practicum 1 Practicum 2: A&O Practicum KLP psychodiagnostiek Psychodiagnostiek 1 psychodiagnostiek 2 Psychodiagnostiek 3 Psychodiagnostiek 3 KLP psychofarmacologie Psychofarmacology Psychologie van Organisatie en Samenleving Psychologie van organisatie en samenleving (POS) Psychologische Gespreksvoering Psychologische interventies kinderen en jongeren Psychosociale rehabilitatie recht Recht 2e jaar Religie, zingeving, levensbeschouwing RZL : Religie, zingeving & levensbeschouwing Samenvatting arbeids- en organisatiepsychologie Samenvatting klinische psychologie (KLP) Samenvatting school- en pedagogische psychologie School en Pedagogische Psychologie School- en pedagogische psychologie School- en pedagogische psychologie (SPP) School- en pedagogische psychologie SPP School-en pedagogische psychologie Sociale Psychologie Specialisatie Algemene psychologie SPP Statistiek Statistiek 1 Statistiek 2 Statistiek II toegepaste psychologie specialisatie TP Werkt!

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!