€ 3.09

Maatschappijwetenschappen Massamedia HAVO

Maatschappijwetenschappen Massamedia HAVO

Op zoek naar een nette samenvatting over Massamedia Deze samenvatting bevat alle hoofdstukken (1 t/m 7), inclusief schema's en aantekeningen.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 13 pages)
Preview: Maatschappijwetenschappen Massamedia HAVO Preview: Maatschappijwetenschappen Massamedia HAVO

Download all 13 pages for € 3,09

Add document to cart

Maatschappijwetenschap massamedia

Hoofdstuk 1

Communicatie = proces waarbij een zender bedoelt/onbedoeld een boodschap (informatie)
overbrengt aan een ontvanger en waarbij mensen de onderlinge relaties vorm van inhoud geven.

Kenmerken communicatie:

1) Boodschap, inhoudelijke informatie die word overgebracht (feiten, beelden, gedachten,
plannen, gevoelens)

2) Zender, start communicatieproces door een boodschap te versturen (persoon, organisatie,
bedrijf)

3) Medium, technisch hulpmiddel waarmee de boodschap word overgedragen (telefoon, internet)

4) Ontvanger, degene bij wie de boodschap overkomt (n persoon, groep of massa mensen)

5) Feedback, reactie die de ontvanger op de boodschap geeft. Ook als er geen inhoudelijke
boodschap wordt teruggestuurd kan dit betekenisvol zijn en is er feedback (geen nieuws is
goed nieuws)


Zender

Ruis

Boods
chap

Ruis

Medium


Boods
chap

Ontvanger

Feedback

Referentiekader = verzameling van je persoonlijke waarden, normen, standpunten, kennis en
ervaringen. Doordat zender en ontvanger de inhoud verschillend interpreteren word een
boodschap nooit objectief overgenomen/begrepen en kan voor mensen andere betekenis
hebben.

Ruis = verstoring of misvorming van het communicatieproces. De ontvanger interpreteert een
boodschap anders dan de zender bedoelt heeft, er is dus een communicatiestoornis.

Soorten communicatie

Toelichting

Directe communicatie

Persoonlijk contact tussen zender en ontvanger.

Indirecte communicatie

Communicatie via een medium (langere afstand)

Eenzijdige communicatie

Ontvanger stuurt geen boodschap terug naar de zender.

Meerzijdige communicatie

Deelnemers zijn afwisselend zender n ontvanger, er is spake van
interactie en feedback (wel wederkerigheid in communicatie)

Verbale communicatie

Spreken of schrijven.

Non-verbale communicatie

Communicatie zonder woorden, door symboliek, tekeningen, gebaren
en lichaamstaal. Verschilt vaak per cultuur en kan tot miscommunicatie
leiden.

Interpersoonlijke
communicatie

Directe, meerzijdige, verbale/non-verbale communicatie (Face-to-face).

Massacommunicatie

Verbaal/non-verbaal en meestal eenzijdige communicatie gericht op
een groot en grotendeels onbekend publiek.

Kenmerken massacommunicatie:

1) Richten op een breed, heterogeen en relatief onbekend publiek.

2) Informatie is beschikbaar voor iedereen.

3) Verzenden en bepalen van inhoud van een publieke boodschap gaat meestal via een
omvangrijke organisatie met veel betrokkenen (krantenredacties, omroeporganisaties).

4) Gebruik maken van technische hulpmiddelen.

5) Communicatie verloopt meestal eenzijdig, ontvanger kan reageren maar indirect en achteraf.

6) Uit eenzijdigheid kan de zender niet controleren of de boodschap bij alle ontvanger is
aangekomen en begrepen. Er is wel feedback mogelijk, maar die komt hooguit van een klein
deel van de ontvangers.

7) De ontvanger bepaald zelf hoe hij of zij het medium gebruikt (kranten weggooien, alleen
bepaalde websites bezoeken, televisie uitzetten)

De structuur van massacommunicatie is veranderd, de opkomst van internet heeft
massacommunicatie meerzijdig gemaakt (er is sprake van feedback)

Massamedia = middelen die massacommunicatie mogelijk maken

Soorten media

Toelichting

Gedrukte media

De pers = verzamelnaam voor gedrukte massamedia (kranten, tijdschriften)

Audiovisuele media

Radio- en televisieomroepen (publieke omroepen en commerciele zenders)

Digitale massamedia

Internet

Functies voor het individu:

1) Informatieve en educatieve functie: media voorziet ons van nieuws en informatie waardoor wij
op de hoogte blijven van actuele gebeurtenissen en nieuwe dingen leren (NOS en nu.nl).

2) Opinierende functie: media geven vaak kritisch commentaar, daardoor helpen zij ons een
mening te vormen (talkshow).

3) Sociale functie: media verbinden ons met andere mensen (samen tv kijken en hierover praten).

4) Recreatieve functie: media bieden ontspanning en tijdverdrijf (films, tv-series en muziek).

Welke functie media op een moment vervuld is mede afhankelijk van behoefte van de ontvanger.

Functies voor de samenleving:

1) Informerende en educatieve functie: praktische informatie is van belang voor het dagelijkse
leven (weerbericht, filejournaal) en door educatieve informatie groeit de kenniseconomie.

Politiek-informerende functies:

- Opinierende functie: informeren over politieke en maatschappelijke onderwerpen waardoor wij
een eigen mening kunnen vormen. Media spelen een belangrijke rol bij vorming van publieke
opinie (= de mening van de meeste burgers over een bepaalde kwestie).

- Spreekbuisfunctie: de media brengen opvattingen onder de aandacht en zijn daarmee een
platvorm voor het publieke debat.

- Commentaarfunctie: media bieden iedereen de mogelijkheid om zijn mening te geven.

- Controle- of waakhondfunctie: media controleren publieke organisaties en zo komen
misstanden aan het licht.

- Agendafunctie: de media zorgen dat maatschappelijke problemen onder publieke en politieke
aandacht komen, en problemen kunnen zo op de politieke agenda komen.

2) Socialiserende functie: socialisatie = het proces waarbij iemand de waarden, normen en
andere cultuurkenmerken van zijn samenleving of groep aanleert. De media zorgt dat
belangrijke cultuurelementen worden overgedragen.

3) Amuserende functie: recreatie en ontspanning voor de vrijetijdsindustrie

Infotainment/Entertainment-Education = programmas met zowel een informerende als een
amuserende functie (de wereld draait door).

4) Bindende functie: met deze functie bevorderen ze sociale cohesie (= de onderlinge
verbondenheid tussen mensen binnen de samenleving).

Hoofdstuk 2


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,09

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
nous
nous

Number of documents: 3

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!