€ 3.99

Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en Rechtsstraat HAVO

Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en Rechtsstraat HAVO

Op zoek naar een nette samenvatting over Criminaliteit en Rechtsstaat Deze samenvatting bevat alle hoofdstukken (1 t/m 7) inclusief schema's en aantekeningen.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 15 pages)
Preview: Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en Rechtsstraat HAVO Preview: Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en Rechtsstraat HAVO

Download all 15 pages for € 3,99

Add document to cart

MAW 1.1

Crimineel gedrag = gedrag waarbij rechtsregels worden overtreden

Waarden = principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven (eindigt vaak op -heid)

Normen = gedragsregels

Rechtsnormen = belangrijke waarden in de samenleving die staan vastgelegd in de wet

Criminaliteit= elk door de overheid bij wet strafbaar gesteld gedrag vastgesteld in het Wetboek
van Strafrecht. Het is een relatief en cultureel begrip.

Misdrijven = de meer ernstige strafbare feiten (diefstal, mishandeling, moord, fraude, rijden onder
invloed en vernieling), maximaal 30 jaar of levenslang, wel strafblad
Overtredingen = de minder ernstige strafbare feiten (rijden onder invloed en onbevoegd betreden
van iemands terrein), maximaal 1 jaar hechtenis, alleen strafblad als er een vrijheidsstraf of
taakstraf word opgelegd

Als je een strafblad hebt krijg je geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en dit kan ertoe leiden
dat je niet word aangenomen

Strafwaardig = gedrag dat volgens mensen strafbaar zou moeten zijn

Criminalisering = het strafbaar worden van bepaald gedrag. We krijgen met nieuwe strafwaardige
gedragingen te maken krijgen, zoals cybercriminaliteit

Decriminalisering = een strafbare gedraging word uit het strafrecht gehaald en is daardoor niet
langer meer verboden, zoals homoseksualiteit

Strafbaarheid is afhankelijk van:

- Maatschappelijke context

- Ernst van de gevolgen

- Morele opvattingen van mensen met politieke macht

MAW 1.2

Criminaliteit is een maatschappelijk/sociaal probleem als:

- Ongewenste gevolgen voor grote groepen in de samenleving

- Verband tussen criminaliteit en maatschappelijke ontwikkelingen

- Bij de aanpak van criminaliteit spelen tegengestelde belangen een rol

- Criminaliteit vraagt om een gemeenschappelijke oplossing

Gevolgen criminaliteit:

1) Materiele schade:

- Directe financiele schade

- Indirecte financiele schade (bijvoorbeeld gestegen verzekeringspremies)

- Kosten van criminaliteitsbestrijding

2) Immateriele schade:

- Gevoelens van onveiligheid

- Vermijdingsgedrag

- Emotionele en psychische problemen

- Morele verontwaardiging (boosheid en verbazing)

- Verlies aan vertrouwen

- Aantasting van het rechtsgevoel van mensen als ze zien dat daders lang niet altijd gepakt en
bestraft worden

- Eigenrichting (= mensen die voor eigen rechter gaan spelen)

Toe- en afname van criminaliteit houd verband met:

- Afnemend gezag van de overheid

- Afnemende betekenis van maatschappelijk middenveld als gevolg van individualisering

- Minder sociale controle

- Veranderde normen en waarden (waarden zoals gehoorzaamheid en fatsoen gelden minder
sterk als vroeger door o.a ontzuiling)

- Toename welvaart (dit heeft geleid tot meer diefstal omdat er meer te halen valt)


Afgenomen pak- en straf kans

Werkeloosheid

Technologische ontwikkelingen (digitalisering heeft tot cybercriminaliteit geleid)

Internationalisering (open grenzen bieden meer mogelijkheden voor criminelen)


Belangenafwegingen worden bepaald door heersende normen en waarden en door de
tegenstelling collectief belang versus individueel belang

Tegenstrijdigheden:

- Veiligheidsparadox = hoe meer veiligheid we hebben hoe erger we de inbreuk daarop ervaren

- Veiligheidsutopie = onhaalbare verlangen naar het samenvallen van maximale vrijheid en
maximale veiligheid

Criminaliteit vraagt voor een maatschappelijke oplossing:

- Particuliere initiatieven (buurtwachten, alarminstallaties op deuren)

- Bedrijven (cameras, dure software om computernetwerken te beschermen)

- Maatschappelijke instellingen (hulp bieden aan slachtoers, reclassering)

Criminaliteit is ook een politiek probleem, omdat:

- Handhaven openbare orde is een basisfunctie van de overheid

- Bestrijding van criminaliteit staat hoog op de politieke agenda

- Politieke partijen zijn het vaak niet eens over hoe criminaliteit bestreden moet worden (links is
voornamelijk voor preventie, rechts voor repressie)


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
nous
nous

Number of documents: 3

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!