€ 3.49

MiOO Samenvatting alle toetsen Deeltentamen 1

MiOO Samenvatting alle toetsen Deeltentamen 1

In dit document staan alle statistische toetsen die gebruikt worden bij deeltentamen 1 van MiOO.

Inclusief voorbeelden, uitleg van assumpties, een overzichtelijk en handig schema. Ook zijn alle toetsen nog uitgebreid toegelicht paddigrammen. Dit is allemaal gebaseerd op het boen van Field ( Discovering Statistics IBM SPSS) en de hoor- en werkcolleges van MiOO.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 22 pages)
Preview: MiOO Samenvatting alle toetsen Deeltentamen 1 Preview: MiOO Samenvatting alle toetsen Deeltentamen 1

Download all 22 pages for € 3,49

Add document to cart

Methoden in Onderwijskundig Onderzoek: MiOO

Samenvatting:

Alle toetsen uitgebreid uitgelegd, voorbeelden, pad-diagram

Bachelor & Premaster:

Onderwijskunde

Universiteit:

Universiteit Utrecht

Mi
Overzicht toetsen MSSOO
Toets
Soort toets
Multipele
regressie

Doel

Assumpties
Voorwaarden

Voorspellen van
n
afhankelijke
variabele m.b.v.
meerdere
onafhankelijke
variabelen
d.m.v. lineair
model


Lineair model


Onafhankelijkheid van
errors


Homogeniteit residuals


Normaalverdeelde errors


Predictoren niet
gecorreleerd met externe
variabelen
Geen (sterke) correlatie
tussen predictoren


Meer weg
ANOVA

Vergelijking van
gemiddelden
met meerdere
onafhankelijke
variabelen


Meetniveau

Onafhankelijkheid van
observaties


Minimaal meetniveau X
en Y


Geen outliers

Wanneer
significant

Statistische
notatie
F(2, 44) = 10.33, p
= .020, R2 = .13

Schending

Afhankelijk

Onafhankelijk

Geen valide
model
Geen
betrouwbaar
onderzoek
Mogelijk niet
generalis
eerbaar

Interval/ratio

Interval, ratio of
nominaal (
omzetten in
dummyvariabelen)

Hypothese 1
H0: B1 = 0
H1:B1 > 0
Hypothese 2
H0: B2 = 0
H1: B2 >0

F > Fcrit

Nominaal/
ordinaal
(omzetten in
dummy
variabelen)

H0: Geen
hoofdeffect van
X1/X2
H0: Model
verklaart niks in

H0: geen
interactie effect
X1 en X2
Etc.

F > Fcrit

of p <

Niet duidelijk
waar het effect
vandaan komt
Niet duidelijk
waar het effect
vandaan komt

Geen 0-variantie van
predictoren
Normale verdeling


Hypotheses

Interval/ratio
Vertekend
effect mogelijk,
kans op bias
ANOVA niet
bruikbaar
Aangetoond
effect kan ook
komen door
outlier

of p <

F(2, 44) = 10.33, p
= .020, 2 = .13

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,49

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
doma
doma

Number of documents: 3

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!