€ 3.09

Samenvatting 'Sociale psychologie'

Samenvatting 'Sociale psychologie'

Duidelijke, uitgebreide samenvatting van het boek 'sociale psychologie' voor het vak sociale psychologie 1


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 16 pages)
Preview: Samenvatting 'Sociale psychologie' Preview: Samenvatting 'Sociale psychologie'

Download all 16 pages for € 3,09

Add document to cart

SOCIALE PSYCHOLOGIE HOOFDSTUK 1
Inleiding in de sociale psychologie
Sociale psychologie: de wetenschappelijke studie naar de manier waarop de gedachten, gevoelens,
en gedragingen van mensen worden benvloed door de werkelijke of gefantaseerde aanwezigheid
van andere mensen.
Sociale invloed: het effect dat de woorden, daden of alleen al de aanwezigheid van andere mensen
heeft op onze gedachten, gevoelens, attitudes of gedrag
Mensen kunnen elkaar benvloeden door directe pogingen ons over te halen en ons gedrag te
veranderen, of meer indirect door hun aanwezigheid en de overdracht van culturele waarden.
Construct (perceptie): de manier waarop mensen de sociale wereld waarnemen, begrijpen en
interpreteren


Niet objectief, maar subjectief
Hier ligt een relatie met het cognitieve perspectief

Een groot deel van het sociaalpsychologisch onderzoek richt zich op determinanten (bepalende
factor in een ontwikkeling of toestand)
Sociale psychologie onderscheidt zich van filosofie doordat het een empirische wetenschap is. Sociaal
psychologen voeren experimenten uit.
Sociale psychologie vergeleken met persoonlijkheidspsychologie:


Individuele verschillen (die aspecten van de persoonlijkheid van mensen die hen
onderscheiden van andere mensen)
Persoonlijkheidstrekken
Persoonlijkheid is leidend
Kijkt dus niet naar de rol van sociale invloed!

Sociale psychologie vs. sociologie


(sociale) psychologie nadruk op individu
Sociologie nadruk op samenleving als geheel (sociale klasse, structuur, instituties)

Voor sociaal psychologen is het analyseniveau het individu in de context van een sociale situatie
De kracht van sociale invloed begrijpen:


Mensen zijn geneigd de fundamentele attributiefout te maken:
We overschatten de rol van persoonlijkheidstrekken (intern, dis-positioneel)
We onderschatten of negeren de macht van sociale invloed (extern, situationeel)
Schept (schijn)veiligheid (slechte mensen slechte dingen)

Sociologie
Verschaft algemene
wetten en theorieen over
samenlevingen, niet over
individuen

Sociale psychologie
Onderzoekt de psychologische
processen die mensen met elkaar
gemeenschappelijk hebben die
maken dat ze gevoelig zijn voor
sociale invloed

Persoonlijkheidspsychologie
Onderzoekt de kenmerken die
maken dat individuen uniek
zijn en van elkaar verschillen

Behaviorisme (en de sociale situatie)


Klassieke/operante conditionering
Alleen aandacht voor observeerbaar gedrag
Verklaart echter niet alles

Gestalt psychologie


Het geheel is anders dan de som der delen
Perceptie
Constructen sociale perceptie

Naef realisme: de overtuiging dat ieder van ons dingen waarneemt zoals ze echt zijn
Waar komen constructen vandaan
Fundamentele menselijke behoeften:
1. Zelfachting positief zelfbeeld (de mate waarin je jezelf beschouwt als goed, competent en
beschaafd)
2. Accuraat waarnemen zorgvuldig en nauwkeurig waarnemen van de wereld om ons heen
- Spreken elkaar vaak tegen; vaak kiezen mensen dan voor een positief zelfbeeld
Natuurlijk ook nog andere motieven (bv. behoeftehierarchie van Maslow, drijfveren, behoefte aan
controle etc.)
Mensen zijn gemotiveerd om een positief zelfbeeld van zichzelf in stand te houden, deels door hun
gedrag in het verleden te rechtvaardigen en dat dit hen er onder bepaalde specificeerbare
omstandigheden toe brengt dingen te doen die in eerste instantie verrassend of paradoxaal lijken. Zo
kunnen ze de voorkeur geven aan mensen en dingen waarvoor ze hebben geleden boven mensen en
dingen die ze associeren met gemak en plezier (bv. ontgroening)
Motivatie sociaal psychologen:


Nieuwsgierigheid naar sociaal gedrag
Bijdrage leveren aan het oplossen van sociale problemen zoals:
Conflicten
Vooroordelen
Mensen helpen bij ingrijpende veranderingen

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,09

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Evi Kroef
Evi Kroef

Number of documents: 9

Recommended documents
Aanbevolen studiehulp
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!