€ 5.02

Samenvatting GZW1021 Een leven lang gezond

Uitgebreide samenvatting van het blok, met name de taken met de bijhorende colleges, verdieping in de biologie en training levensloop en gezondheid.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (8 of 270 pages)
Preview: Samenvatting GZW1021 Een leven lang gezond Preview: Samenvatting GZW1021 Een leven lang gezond Preview: Samenvatting GZW1021 Een leven lang gezond Preview: Samenvatting GZW1021 Een leven lang gezond Preview: Samenvatting GZW1021 Een leven lang gezond Preview: Samenvatting GZW1021 Een leven lang gezond Preview: Samenvatting GZW1021 Een leven lang gezond Preview: Samenvatting GZW1021 Een leven lang gezond

Download all 270 pages for € 5,02

Add document to cart

GZW1021

Een leven lang gezond
Taken + colleges
Verdieping in biologie
Training levensloop en gezondheid
2016-2017

Inhoudsopgave
Taak 1: Wie is gezond ........................................................................................................................... 2
Taak 2: Een nieuw leven begint in Maastricht ........................................................................................ 4
College 1: Gezond oud worden begint in de baarmoeder ................................................................. 16
Taak 3: Ouder en kind: een levenslange band ....................................................................................... 18
College 2: Hechting en ontwikkeling van kinderen .......................................................................... 24
Taak 4: Consultatiebureaus of consternatiebureaus............................................................................. 27
College 3: Kijk een kind! .......................................................................................................... 33
College 4: Biologie van groei ............................................................................................................ 35
Taak 5: Stress en de HPA-as ................................................................................................................. 57
College 5: Stress ................................................................................................................................ 63
College 6: Hersenen & ontwikkeling ................................................................................................ 66
Taak 6: Rebel without a cause ............................................................................................................... 76
Taak 7: (Volksgezondheids)beleid: een kwestie van perspectief ........................................................ 82
College 7: Publieke Gezondheid in de praktijk ................................................................................. 90
Taak 8: Meer kennis, dus gezonder ..................................................................................................... 95
Taak 9: Healthy workplaces ................................................................................................................ 106
College 8: Inleiding op theorieen over gezondheid in relatie tot arbeid.......................................... 112
Taak 10: Wie goed doet, goed ontmoet ............................................................................................... 123
Taak 11: Lang zullen ze leven... .......................................................................................................... 127
College 9: Veroudering ................................................................................................................... 131
Taak 12: Smart home. Ouderen langer thuis met een robot in huis .................................................... 141
College 10: Zorginnovaties voor ouderen ....................................................................................... 143
Verdieping in de biologie .................................................................................................................... 147
Inleiding in de (cel)biologie en de fysiologie .................................................................................. 147
Signaaltransductie en regulatie ........................................................................................................ 186
DNA eiwit en epigenetica .......................................................................................................... 241
Training levensloop en gezondheid ..................................................................................................... 263
Bijeenkomst 1 .................................................................................................................................. 263
Bijeenkomst 2 .................................................................................................................................. 267
Bijeenkomst 4 .................................................................................................................................. 269


Taak 1: Wie is gezond
Positieve gezondheid (Huber):
Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van
de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven
Voor het bevorderen van veerkrachtig en betekenisvol leven in een gezondheidsbevorderende
omgeving.

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek:
Onderscheid de smalle opvatting, nl. gezondheid als afwezigheid van ziekte van de brede opvatting
over gezondheid. Eigen beoordeling van de persoonlijke situatie. Er ontstaat een
gezondheidsoppervlak De score, het gezondheidsoppervlak, zou dan zo kunnen veranderen
MOTIVATIONAL INTERVIEWING:
Leefstijlverandering bij mensen met lage SES lukt, als ze contact maken met wat voor hen cht
Belangrijk is.
Overwinnen van een verslaving lukt alleen bij degene die contact maakt met voor hem/haar cht
belangrijk is. (Machteld Huber)
Zingeving, dwz leven vanuit wat voor een mens cht belangrijk is, is de kracht waarop mensen een
concentratiekamp overleven.
Conclusie: Zingeving is de sterkste gezondmakende factor!


Taak 2: Een nieuw leven begint in Maastricht
Wat hebben hormonen te maken met de menstruatiecyclus
De cyclische rijping en vrijmaking van eicellen: gestuurd door cyclische veranderingen in de secretie
van gonadotrope hypofysehormonen, het FSH en het LH. (Mannen nodig voor de vorming van
zaadcellen).
De afgifte door de hypofyse van FSH en LH wordt geregeld door het GnRH (gonadotrophin releasing
hormone), een polypeptideketen van 10 aminozuren uit de hypothalamus. De GnRH-afgifte wordt
geremd: door oestradiol en inhibine de FSH- en LH-spiegel in het bloed bij de vrouw onder invloed
staat van een negatieve terugkoppeling. Afgifte: pulsatiel (pulserend) en een schommelend effect op
de LH-vorming. De pulsgenerator in de hypothalamus is onbekend.
FSH: Follikelstimulerend hormoon
Klein glycoprotene (afgescheiden door chromaffiene cellen van de adenohypofyse)
Bevordert de groei en rijping van de follikels in de ovaria (eierstok)
LH: Luteniseringshormoon
Klein glycoprotene (afgescheiden door chromaffiene cellen van de adenohypofyse)
Bevordert de rijping van de follikel en de productie van oestrogene hormonen
Na de ovulatie: vorming corpus luteum (uit resten van de Graafse follikel)
Onder- of overproductie van FSH en LH veroorzaakt het uitblijven van de menstruatie. Elke stoornis
in de functie van de hypothalamus-hypofyse-ovarium-as kan een amenorroe1 tot gevolg hebben.
Inhibine:
Glycoprotenen die de FSH- en LH-afgifte tegengaan
Gevormd in ovarium door granulosacellen (afhankelijk van concentratie aan FSH houdt de
concentratie van FSH en LH in balans)


Er vindt geen menstruatie plaats.


Endocriene klieren
Hypothalamus
Hypofyse
Eierstok

Hormoon
GRH: Gonadotrophine Releasing Hormone
Gonadotrope hormonen:
FSH en LH
Geslachtshormonen
Oestrogeen en progesteron

Doelwitorgaan
Hypofyse
Ovarium/eierstok
Baarmoeder

De menstruatiecyclus gaat gepaard met een aantal cyclische veranderingen in de concentraties van de
eiwithormonen uit de adenohypofyse (FSH en LH) en van de folliculaire sterodhormonen.
De afwerking gebeurt in de hypothalamus: interacties van de hormonen van hypofyse en ovarium
bepalen het verloop.

Hormonale sturing van de endocriene
activiteit van het ovarium en de
embryogenese in de uterus door het
hypothalamus-hypofyse systeem.


De menstruatiecyclus bestaat uit 2 fasen:
Folliculaire fase
Bij het begin van de menstruatie
Het endometrium van de uterus komt tot ontwikkeling door invloed van oestradiol=
proliferatiefase
Lage concentratie oestrogeen en progesteron hypothalamus produceert GnRH hypofyse
maakt FSH en LH aan follikels zullen groeien en rijpen.
1 follikel Graafse follikel bereikt een volledige rijping
de andere follikels in rijping worden afgeremd door de Graafse follikel en zullen uiteenvallen.
Laatste dagen van de vorige cyclus: laagste waarden van FSH en LH.
Eerst kortdurende stijging van de bloedspiegel van FSH: +/- 2 dagen voor het begin van de
menstruatie, daarna volgt de stijging van LH door de verandering van het pulspatroon van
de GnRH-afgifte (hypothalamus)
Concentratie FSH daalt en concentratie LH stijgt verhouding LH/FSH stijgt geleidelijk
Enkele dagen voor de ovulatie: grote veranderingen concentratie FSH en LH stijgen fel:
top wordt bereikt op het moment van de ovulatie Graafse follikel barst open vorming
van oestrogeen stijgt (5/9x) (Progesteron blijft laag door de bijnierschors)
Luteale fase
Bij de hormoongolf (piek van FSH en LH op het moment van de ovulatie)
In het ovarium (eierstok) treedt de ovulatie (eisprong) op en verlaat de ocyt (eicel omgeven
door granulosacellen) het ovarium. In de eierstok wordt de eicel het gele lichaampje (corpus
luteum).
Ovariele hormonen (oestrogeen en progesteron worden in deze fase gevormd) gedragen zich
anders dan de gonadotrope (FSH en LH). Oestrogeen piekte tot dan met de hypofysehormonen
mee, na daling is er terug een stijging en blijft de concentratie verhoogt.
Progesteron in actie, gevormd door de luteale cellen, voormalige granulosacellen van de
opengebarsten follikel, waarin een gele substantie heeft opgehoopt (corpus luteum).
Progesteron piekt in het midden van deze fase.
Klieren in het endometrium komt in actie door progesteron= secretiefase (uterus is rijp voor
ontvangst van een bevruchte eicel)
Naast oestrogeen en progesteron geeft het geel lichaampje ook inhibine af afremming van
de productie van oestrogeen en progesteron in de adenohypofyse
Concentraties van FSH en LH dalen geen innesteling van een bevruchte eicel geen
bevruchting endometrium wordt afgestoten corpus luteum in regressie en verbindt het
weefsel tot het corpus albicans.


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 5,02

Add document to cart

2 students were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
celinevanheel
celinevanheel

Number of documents: 4

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!