€ 3.99

Grondslagen Macro economie samenvatting H1 tm H7 en H10 tm H13

Samenvatting van het boek ''Macroeconomics'' H1-H7 en H10-H13. De informatie en grafieken van de colleges zijn hierin verwerkt.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (3 of 32 pages)
Preview: Grondslagen Macro economie samenvatting H1 tm H7 en H10 tm H13 Preview: Grondslagen Macro economie samenvatting H1 tm H7 en H10 tm H13 Preview: Grondslagen Macro economie samenvatting H1 tm H7 en H10 tm H13

Download all 32 pages for € 3,99

Add document to cart

Macro-economie
Hoofdstuk 1 & Hoofdstuk 2


Onderscheid tussen:
Endogene variabelen worden binnen het model bepaald
Exogene variabelen worden buiten het model bepaald
Een economisch model is oplosbaar als er voor iedere endogene variabele een
vergelijking is.Onderscheid tussen:
Nominale variabelen uitgedrukt in een bedrag (zegt niet zoveel)
Reele variabelen gecorrigeerd voor prijsveranderingen (zegt meer dan nominaal)Onderscheid tussen korte en lange termijn:
Op korte termijn zijn prijzen vaak star
Op lange termijn zijn prijzen flexibel en zorgen voor evenwicht
Op korte termijn kan de starheid leiden tot recessie en werkloosheid doordat de vraag
niet altijd gelijk is aan het aanbod. Op lange termijn is dat niet het geval want de prijzen
zijn flexibel.Onderscheid tussen open en gesloten economie:
Open economie rente wordt bepaald op internationale kapitaalmarkt (wisselkoers)
Gesloten economie geen handel met buitenland, geen internationale kapitaalstromenBruto Binnenlands Product (BBP) is de waarde van alles wat in een gebied/land wordt geproduceerd
in 1 jaar. Dit is een stroomgrootheid.
Er zijn 3 methodes om het bbp te bepalen:
Finale bestedingen methode
Hierbij wordt de totale waarde van de verkoop van alle finale goederen en diensten
gemaakt in het buitenland in een bepaalde periode (exclusief invoer).
Let op! Exclusief halffabrikaten en grondstoffen in verband met dubbeltelling.
Toegevoegde waarde methode
Hierbij wordt de waarde van de productie verminderd met de waarde van de
grondstoffen en halffabrikaten.
Productiemethode
Dit is de som van alle inkomens verdiend door ingezette productiefactoren binnen de
landsgrenzen (ongeacht nationaliteit). Denk hierbij aan lonen, huur, belastingen etc.


Let op! Tweedehands producten worden niet meegenomen bij de berekening van het bbp.
Een variant op het bbp is het Bruto Nationaal Product (BNP/BNI). Dit is het totale inkomen dat wordt
verdient door Nederlanders (ook in het buitenland).
Nationaal inkomen = bbp - afschrijvingen
In het bbp zijn niet alle productieve activiteiten meegenomen (denk hierbij aan zwart werken) en er
wordt geen rekening gehouden met welzijn (denk hierbij aan milieu, sterfte, ziekte etc.)
Inkomensidentiteit: Y = C + I + G + E x I m = bbp
Onderscheid tussen nominaal en reeel bbp:


Nominaal bbp op basis van actuele prijzen, wordt benvloed door prijsveranderingen en
productievolume.
Reeel bbp bbp ten opzichte van een bepaald jaar, wordt benvloed door productievolume.

Het meten van inflatie kan op 2 manieren:
bbp-deflator
nominaal bbp/reeel bbp

CPI

Nominaal bbp = op basis van huidige prijzen en huidige productie
Reeel bbp = op basis van oude prijzen en huidige productie
De inflatie is hierbij de procentuele stijging van de bbp-deflator ten opzichte van het
vorige jaar.

CP I =prijzen 2017 productie 2010

Dus CPI in het jaar 2017 t.o.v. 2010 is C P I 2017 = prijzen 2010 productie 2010
Geeft de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud weer.
Gaat uit van een vaste hoeveelheid goederen.
De inflatie is dan de procentuele stijging van de CPI ten opzichte van het vorige jaar.
Verschillen tussen de bbp-deflator en CPI:
Prijzen van investeringsgoederen
WEL in bbp-deflator, NIET in CPI
Prijzen van gemporteerde consumptiegoederen
NIET in bbp-deflator, WEL in CPI
Pakket van goederen
Telkens anders bij bbp-deflator, steeds hetzelfde bij CPI
Veelal wordt verondersteld dat de CPI de inflatie overschat.
huidige prijzen oude productie
oude prijzen oude productie


Hoofdstuk 3: Klassiek model van de gesloten economie op lange termijn
Aanbodzijde bestaat uit:
Determinanten van productie/inkomen
Factormarkten (aanbod, vraag, prijs)
Verdeling van inkomen
Vraagzijde bestaat uit:
Determinanten van C, I en G
Het evenwicht tussen vraag en aanbod komt tot stand op de goederenmarkt
Productiefunctie: Y = A F (K, L)
Y = reele bbp
A = stand van technologie (gegeven, A=1)
Schaalvoordelen:
Constante schaalvoordelen z Y (K, L) = Y (zK, z L)Toenemende schaalvoordelen z Y (K, L) < Y (zK, z L)
Afnemende meeropbrengsten z Y (K, L) > Y (zK, z L)Aannames van het model:
K en L zijn exogeen
K en L worden volledig benut
De productie (Y) hangt af van de stand van de techniek en de productiefactorenVerdeling van inkomen hangt af van factorprijzen:
W (nominale loon) beloning van arbeid (L)
R (nominale huurprijs) beloning van kapitaal (K)
Marginaal product (MP) geeft aan hoeveel extra productie er wordt gerealiseerd als L of K met 1
toeneemt.
Een afnemend MPL als L toeneemt duidt op een lagere arbeidsproductiviteit per
werknemer/steeds minder machines per werknemer

De vraag naar arbeid
Wordt bepaald door M P


= W /P

De MPL-curve geeft de vraag naar arbeid weer.
Het aanbod van arbeid
Hangt niet af van het reele loon, dus de grafiek is een verticale lijn.
De vraag naar kapitaal
Wordt bepaald door M P= R/P

De MPK-curve geeft de vraag naar kapitaal weer.Reeel arbeidsinkomen: (W /P ) L = M P

L
Reeel kapitaalinkomen: (R/P ) K = M P K K


Reele overwinst = output - reele kosten productiefactoren = Y (M P
L) ( M P


K)

Algemeen geldt dus: Y = arbeidsinkomen + kapitaalinkomen + overwinst
Bij constante meeropbrengsten, volledige mededinging en winstmaximalisatie geldt:
Y = (M P L L) + (M P K K ) , hierbij is er dus geen overwinst.


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
victor427
victor427

Number of documents: 2

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!