€ 5.89

Samenvatting basisboek transport modaliteiten

Samenvatting basisboek transport modaliteiten

Dit is een samenvatting van het basisboek transport modaliteiten van Gerrit Nieuwenhuis, 2e druk (2015). In deze samenvatting staan alle belangrijke dingen verwerkt uit dit boek die je moet weten voor je tentamen.


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (3 of 27 pages)
Preview: Samenvatting basisboek transport modaliteiten Preview: Samenvatting basisboek transport modaliteiten Preview: Samenvatting basisboek transport modaliteiten

Download all 27 pages for € 5,89

Add document to cart

Transport modaliteiten
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1: De markt van goederenvervoer ....................................................................................... 3
1.1 Begrippen verkeer en vervoer ..................................................................................................... 3
1.2 Waarom worden goederen vervoerd ........................................................................................ 4
1.3 Marktpartijen in goederenvervoer .............................................................................................. 4
1.4 Enkele begrippen .......................................................................................................................... 5
1.5 Infrastructuur ............................................................................................................................... 5
1.6 Modaliteitskeuze .......................................................................................................................... 6
Hoofstuk 2: intercontinentaal vervoer .................................................................................................. 6
2.1 Zeevaart ........................................................................................................................................ 6
2.1.2 Kenmerken zeevaart ............................................................................................................. 7
2.1.3 Partijen in de zeevaartketen ................................................................................................. 9
2.1.4 Tariefvorming ........................................................................................................................ 9
2.2 Luchtvaart ................................................................................................................................... 10
2.2.1 Kenmerken .......................................................................................................................... 10
2.2.2 Vrijheden en open skies .................................................................................................... 10
2.2.3 Partijen in luchtvrachtmarkt ............................................................................................... 11
2.3 Kostenstructuur .......................................................................................................................... 12
Hoofdstuk 3 Continentaal vervoer ...................................................................................................... 12
3.1 Wegvervoer ................................................................................................................................ 12
3.1.1. Kenmerken ......................................................................................................................... 12
3.1.2 Kostenstructuur ................................................................................................................... 14
3.2 Binnenvaart ................................................................................................................................ 14
3.2.1. Kenmerken ......................................................................................................................... 14
3.2.2. Scheepstypen ..................................................................................................................... 15
3.2.3. Kosterstructuur .................................................................................................................. 16
3.3 Spoorwegen ................................................................................................................................ 16
3.3.1 Kenmerken .......................................................................................................................... 16
3.3.2. Marktorganisatie ................................................................................................................ 17
3.3.3. Operationele systeem ........................................................................................................ 17
3.3.4. Kostenstructuur.................................................................................................................. 18
3.3 Pijpleidingen ............................................................................................................................... 18
Hoofdstuk 4: Intermodaal vervoer ...................................................................................................... 18
4.1 Marktbeschrijving ...................................................................................................................... 19


4.2 Operationele systemen .............................................................................................................. 20
4.3 Kostenstructuur .......................................................................................................................... 20
Hoofdstuk 5 Havens en netwerken ..................................................................................................... 21
5.1 Begrip haven ............................................................................................................................... 21
5.2 Functies en concurrentiepositie ................................................................................................ 21
5.3 Actoren ....................................................................................................................................... 22
5.4 Achterlandverbindingen ............................................................................................................ 22
Hoofstuk 6: Kosten en prijsvorming in het vervoer ............................................................................ 23
Hoofdstuk 7: van transport naar logistiek ........................................................................................... 24
7.2 Argumenten voor uitbesteding ................................................................................................. 24
Hoofdstuk 8 Economisch belang goederen vervoer ........................................................................... 25


Hoofdstuk 1: De markt van goederenvervoer
1.1 Begrippen verkeer en vervoer
Vervoer en transport hebben dezelfde betekenis.
Vervoer van goederen = het verplaatsen van goederen van de ene plaats naar de andere plaats.
Vervoer maakt het mogelijk dat goederen afstand overbruggen.
Het transport verhoogt het consumentensurplus: door goederen vervoer kunnen we over meer
goederen beschikken dan ons eigen land voortbrengt waardoor onze persoonlijke welvaart wordt
verhoogd.
Dankzij het goederenvervoer zijn handelstransacties mogelijk die wel eens wat vreemd overkomen:
varkens van NL naar IT --> in IT geslacht --> terug naar NL als parmaham.
Vervoer = verplaatsing van goederen of personen, is een economische activiteit.
Verkeer = beweging van verplaatsingsmiddelen (vrachtauto, trein, schip, vliegtuig, pijpleiding)
De verzameling van alle vrachtautos of alle treinen is een modaliteit.
Infrastructuur = de weg waarover de goederen worden vervoert.
De elementen van het vervoerssysteem:
- Lading
- Infrastructuur
- Verplaatsingsmiddelen
Verschillende modaliteiten:
- Over de weg: de vrachtauto
- Over het water: het schip (deepsea, shortsea en binnenvaart)
- Per spoor: trein
- Door de lucht: vliegtuig
- Door een pijpleiding
Intermodaal of gecombineerd vervoer = combinaties van vervoersmodaliteiten.
Vormen van goederenvervoer:
Gebied
Intercontinentaal
Shortsea, langs de kust van
een continent
Over een continent

Infrastructuur
Zee, lucht
Zee

Verplaatsingsmiddel
Zeeschepen
Vliegtuig

Rivieren en kanalen,
autowegen, spoorwegen,
buisleidingen

(ferry) schip, (vracht) auto,
(goederen) trein, pijpleidingen


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 5,89

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
saskiasl
saskiasl

Number of documents: 2

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!