€ 2.49

tentamen project management.

volledig tentamen (40 vragen) van het vak project management / project matig werken.
MET ANTWOORDEN!


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (1 of 8 pages)
Preview: tentamen project management.

Download all 8 pages for € 2,49

Add document to cart

1) Een groot project kent over het algemeen 6 verschillende fasen. In welke fase wordt het
Plan van aanpak opgeleverd
a) Ontwerpfase
b) Definitiefase
c) Voorbereidingsfase
d) Initiatieffase
2. Alles wat binnen een project valt, wordt in het Engels wel de scope van het project
genoemd. Wat betekent scope letterlijk
a) Tijd, geld en bereik
b) Omvang, draagwijdte en domein
c) Kwaliteit, domein en geld
d) Draagwijdte, informatie en kwaliteit
3. Het eindproduct van het nieuwbouwproject van het Instituut voor Sportstudies is:
a) Een nieuw gebouw
b) Het gebruik van de nieuwbouw
c) Het evaluatierapport
d) Een onderdeel van het gebouw


Stelling 1: Het beginpunt van het project wordt een project start-up genoemd.
Stelling 2: Gemengde projecten hebben geen duidelijk beginpunt.
a) Stelling 1 is juist en stelling 2 is onjuist
b) Stelling 1 is onjuist en stelling 2 is juist
c) Beide stellingen zijn juist
d) Beide stellingen zijn onjuist
5. Uitspraak: Laten we de sfeer goed houden, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten.
Dit is volgens Belbin een uitspraak behorende bij de teamrol:
a) Monitor
b) Afmaker/zorgdrager
c) Groepswerker
d) Bedrijfsman
6. Voordat je een project kunt aanvangen moet het budget vastgesteld worden. Een project
zonder een financieel budget heeft in elk geval een:
a) Communicatiebudget
b) Marketingbudget
c) Kwaliteitsbudget
d) Urenbudget


Stelling 1: Onvoldoende tijd voor de besluitvorming is een extern risico
Stelling 2: De haalbaarheid van het project is een intern risico
a) Stelling 1 is juist en stelling 2 is onjuist
b) Stelling 1 is onjuist en stelling 2 is juist
c) Beide stellingen zijn juist
d) Beide stellingen zijn onjuist

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,49

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
HBOstudent.
HBOstudent.

Number of documents: 18

Recommended documents
Aanbevolen studiehulp
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!