€ 3.99

Samenvatting Histologie (Biomedische Wetenschappen)

Samenvatting Histologie (Biomedische Wetenschappen)

Uitgebreide samenvatting van de Hoorcolleges Histologie en de stof uit het boek (Martini). Veel afbeeldingen toegevoegd. Dit is een samenvatting voor het eerste deeltentamen van het vak Celbiologie/ Histologie van de studie Biomedische wetenschappen (jaar 1).


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (4 of 41 pages)
Preview: Samenvatting Histologie (Biomedische Wetenschappen) Preview: Samenvatting Histologie (Biomedische Wetenschappen) Preview: Samenvatting Histologie (Biomedische Wetenschappen) Preview: Samenvatting Histologie (Biomedische Wetenschappen)

Download all 41 pages for € 3,99

Add document to cart

Hoorcolleges Histologie
Hoorcollege 1 Epitheel & Klierweefsel

Vorm en functie zijn vaak gerelateerd aan elkaar.
Voorbeeld: Sikkelcelanemie gemuteerde hemoglobine moleculen vormen lange ketens
met spikes die ervoor zorgen dat ze vast komen te zitten in de capillaire vaten.
Gebruik microscopie
Lichtmicroscoop oplossend vermogen: 0.2 micrometer
Elektronenmicroscoop transmissie EM: 0.2 nanometer
Microscopische preparaten
1) Fixatie: stabilisatie van structuur
Formaline
2) Inbedden in paraffine
3) Snijden van coupes 50 nm 7 micrometer
4) Cytologische kleuring
Overzichtskleuring: overzichtsbeeld
Cytochemisch: aantonen van specifieke stoffen in cel (eiwitten, DNA, suikers,
etc.)
Grondweefsels
Er bestaan ongeveer 200 verschillende typen cellen, deze zijn georganiseerd in weefsels en
voeren een beperkt aantal functies uit.
Deze weefsels kunnen worden onderverdeeld in 4 grondweefsels:
1) Epitheelweefsel
2) Bindweefsel
3) Spierweefsel
4) Zenuwweefsel
Deze grondweefsel zijn functioneel georganiseerd in organen (bijv. lever, hart, darmen).
Afbeeldingen dia 14-17 voor voorbeelden grondweefsels.
Epitheelweefsel is bedekkend weefsel.
Bindweefsel rode kernen zijn de bindweefselcellen en verbind cellen met elkaar.
Bloed valt onder de categorie bindweefsel, het is een verbindingsweefsel. Het verbind
zuurstof en brengt het via de bloedvaten naar de spieren.

Embryonale oorsprong
Elk van deze grondweefsels omvat een aantal verschillende celtypen, die gezien kunnen
worden als een variatie op een basistype.
Wat deze celtypen gemeen hebben is hun embryologische oorsprong, dit is echter op het
eerste gezicht niet altijd duidelijk!
Embryologie en kiembladen

Er zijn 3 kiembladen, maar maar 4 grondweefsel.
Zenuwweefsel afkomstig van ectoderm.
Spierweefsel afkomstig van mesoderm
Bindweefsel afkomstig van mesenchym (embryonaal bindweefsel)
Epitheel kan afkomstig zijn van alle drie de kiembladen.
Epitheelweefsel
Epitheel is een weefsel dat bestaat uit aaneensluitende cellen zonder tussenstof en dat
rechtstreeks afkomstig is van een van de drie primaire kiembladen (ecto, endo of
mesoderm).
Er zijn twee vormen:
Bekledingsepitheel (bijv. huid)
o Werk afsluitend en bedekt elke doorgang met de buitenwereld (darmen,
longen, bloedvaten, ruimte in de hersenen)
Klieren (insnoering van epitheellagen)
Karakteristieken epitheel
Cellulariteit bijna geheel bestaand uit cellen dicht tegen elkaar aan door
interconnecties genaamd cel juncties.
Polariteit structurele en functionele verschillen tussen de blootgestelde (apicaal
oppervlak) en bevestiging (basaalmembraan)
Bevestiging de base van het epitheel is bevestigd aan een dunne laag die niet
bestaat uit cellen, de basale lamina.
Avasculariteit er lopen geen bloedvaten door epitheel.
Regeneratie beschadigde epitheelcellen worden vervangen door deling van
stamcellen (sneller dan in andere weefsel).
Functies van epitheel
Fysieke bescherming: tegen schuring, uitdroging en destructuratie door chemische of
biologische middelen.


Permeabiliteit controleren: elke stof die je lichaam in komt of verlaat moet door het
epitheel.
Zorgen voor sensatie: meeste epitheelweefsel zijn gevoelig voor stimulaties door de
grote hoeveelheid sensorische zenuwen in het weefsel.
Produceren van gespecialiseerde secretie: epitheelcellen die zorgen voor secretie
zijn de klieren en zitten meestal tussen andere celtypen in epitheelweefsel.

Indeling epithelia
Epitheel wordt op grond van embryonale afkomst, morfologie en celorganisatie
geclassificeerd
Ecto-, endo-, of mesodermaal
De vorm van de cellen
Aantal cellagen
Epitheel: celvormen
Plaveisel (squamous epitheel)
Plekken waar absorptie en diffusie
plaats vindt of waar wrijving moet
worden verminderd.
Bijv. longen, hart, abdominale
organen.
Kubisch
Aanwezig waar secretie en
absorptie plaats vindt.
Bijv. niertubuli.
Meerlagig ducts van de
zweetklieren.
Transitioneel
Het voorkomen van het
epitheelweefsel veranderd door rek.
Bijv. urinair systeem.

Cilindrisch
Langere cellen
Bijv. dunne darm, maag, dikke darm.

Epitheel: cellagen
Eenlagig (simple)
Meerlagig (stratified)
o Pseudo gelaagd
Lijkt meerlagig maar is het niet


Bijv. nasale ruimte, bronchien.
Gelaagd
Bijv. pharynx, epiglottis, urethra, speekselklieren.

Kenmerken epitheelweefsel
Niet doorbloed
o Ze krijgen zuurstof door diffusie.
Gepolariseerd (apicaal en basolateraal)
o Ze hebben een duidelijke bovenkant (apicaal), zijkant en onderkant
(basolateraal)
Oppervlakte specialisaties
Aanwezigheid van een basaalmembraan
Apicaal domein
Microvilli: oppervlakte vergroting
Cilien: beweging, sensorisch

Microvili:

Cilien (trilharen)

Cytoskelet van microtubuli (tubiline)
zijn 5 keer zo groot als microvilli.

Cytoskelet van actine (microfilamenten).


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 3,99

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
MariekevansChie
MariekevansChie

Number of documents: 5

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!