€ 3.99

Bachelorproef Toegepaste Psychologie: Dating in HR: Wat kan de rol van persoonlijkheid binnen koppels ons leren omtrent team prestaties. 14/20

Literatuurstudie. Score 14/20
Samenvatting:

Persoonlijkheid heeft zijn vaste waarden binnen de arbeidssector, het is voornamelijk terug te vinden in de selectie van werknemers. Bijdrage hieromtrent wordt met dit onderzoek geleverd, door te kijken naar de invloed van persoonlijkheid op team prestaties, startend vanuit verworven inzicht uit dating. Een team bestaat uit twee of meer individuen die onderling streven naar een bepaald doel, waarbij ieder zijn bijdrage en taak heeft. De prestaties van dat team staan voor het resultaat van de ondernomen acties. Uit dating kwam naar voren dat voornamelijk neuroticisme, altruïsme en consciëntieusheid een rol spelen op relatie tevredenheid. Homogeniteit op vlak van persoonlijkheid had geen effect. Op basis van recent onderzoek, trachtte huidige literatuurstudie eerder gevonden relaties binnen dating, te analyseren binnen teams. Voornaamste conclusies zijn: dat net zoals bij dating neuroticisme een negatieve invloed had, waarbij er best homogeen met de scores van de andere leden wordt geselecteerd op optimale prestaties te bekomen. Altruïsme vertoonde geen directe, significante relatie. Wel significant, was de positieve, mediërende rol van altruïsme in de relatie tussen team satisfactie en team prestaties, bij een laag gemiddelde teamscore. Consciëntieusheid correleerde positief met team prestaties, gelijkaardige positieve invloed werd gevonden binnen dating voor relatie tevredenheid. Tot slot, bleek homogeniteit voor hoge score in openheid positief te correleren met team prestaties. Deze conclusies kunnen niet zwart-wit geïnterpreteerd worden, voor vaste regels binnen werving en selectie is vervolgonderzoek noodzakelijk. Dergelijk onderzoek moet zich meer focussen op mediatoren in deze relatie (zoals communicatie) of de mediërende rol van persoonlijkheid zelf.

Preview document (1 of 47 pages)

Unlock document

Download all 47 pages for € 3,99

Add document to cart

€ 3,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
  • check € 0,50 discount when paying with balance

Specifications

Seller

SterckxJo

1 documents uploaded

Earn from your summaries?

icon 2

Do you make summaries or do you have any completed assignments? Upload your documents to Knoowy and earn money.

Upload document
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more items!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more items!