€ 2.99

Inleiding tot het intermediaire metabolisme

Universiteit Hasselt
Blok Metabolisme
ZSO 1


Ask questions about the document or view comments (0)
Preview (2 of 17 pages)
Preview: Inleiding tot het intermediaire metabolisme Preview: Inleiding tot het intermediaire metabolisme

Download all 17 pages for € 2,99

Add document to cart

ZSO 1: Inleiding tot het intermediaire metabolisme
Achtergrond
Intermediair metabolisme stofwisseling
onderdeel celbiochemie
sythese- en afbraakreacties v laagmoleculaire metabolieten ( enzymen en signaalmoleculen die reacites katalyseren resp. regelen
metabolisme van suikers, vetten, AZ, nucleotiden + afgeleide metabolieten + processen
gericht op energieproductie
niet alleenstaand
netwerk v chemische processen die op elkaar afgestemd zijn + gentegreerd
w op cel-, weefsel- en orgaanniveau
optimaal functioneren ve organisme verzekeren onder wisselnde
fysiologische omstandigheden (voedingsstatus, activiteit)

Samenvatting syllabus
1. Metabolisme: katabolisme en anabolisme
Biochemische reactieweg (metabole pad, pathway) : meerdere biochemische reacties (= substraat
enzym product)
startmetaboliet omgevormd via versch tussenmetabolieten in eindproduct
vb glycolyse: 10 biochemische reacties : hexosesuiker glucose (glyco) gesplitst (lyse) in
twee triosen
2 groepen
1. anabole reactiewegen : synthese organische verbindingen + voorraden
aangevuld (=anabolisme) verbruiken energie
2. katabole ractiewegen : afbraak macromoleculen tot bouwstenen waaruit ze
zijn opgebouwd (vb. glucose uit glycogeen) + energie halen uit verbruik
bouwstenen (=katabolisme) en energie w gebruikt vr mechanische arbeid
(spiercontractie), actief transport, biosythese (anabolisme), warmteproductie
(thermogenese)
2. ATP is een universeel bruikbare vorm van energie in biologische systemen
- ATP : adenineribonucleotide met 2 energierijke fosfoanhydridebindingen (chemische bindingen die
net als deze anhydriden een energieinhoud hebben van minstens 7,3 kcal/mol worden energierijk
genoemd) en 1 niet-energijrijke esterbinding


- Enzymatische hydrolyse ATP met vorming van ADP = exergoon (levert bruikbare energie)
Omzetting ADP naar adenylaat AMP : 1 reactie gekatalyseerd dr enzym adenylaatkinase (AK)
2 ADP AMP + ATP
AK koppelt exergone reactie (AMP vorming uit ADP) aan endergone racctie (ATP vorming uit ADP)
ATP productie
regelfunctie in het energiemetabolisme
ADP + AMP signaleren ATP verbruik
activeren energiemetabolisme dmv interactie met specifieke sensoren

Energiemetabolisme van AMP
Cofactoren NAD+ en co-enzym A (CoA) vergelijkbaar activerend effect op energiemtabolisme
NADH en acetylCoA + ATP
energieproductie afremmen wanneer energiehuishouding
weer op orde komt + verbruik opnieuw basaal
toestand = energierijk
Graad activiteit energiemetabolisme = afh v verhoudingen waarin stimulerende en remmende
factoren zullen voorkomen
vb. bij energieverbruik (spiercontracties) : verhoudingen nemen toe (ADP/ATP, AMP/ATP,
NAD+/NADH en CoA/acetyl-CoA) (teller groter, noemer kleiner)
stimulering energiemetabolisme
energieproductie gelijke tred aanhouden met verbruik op dat ogenblik
energieverbruik neemt af verhoudingen nemen af met toenemend remmend effect op
de energieproductie tot basaal niveau (=verbruik in rust) bereikt wordt
- ATP AMP + 2 Pi (rechtstreeks)
levert 15 kcal/mol aan energie
energieopbrengst vergelijkbaar = 2ATP 2ADP + 2Pi (2 x 7,3 kcal)
De omzetting van ATP AMP tellen we daarom vanaf nu als het verbruik van twee ATP
3. Ribonucleotiden als metabole (aan)dragers
ATP drager van energierijke fosfaten belangrijke metabole drager
Adenineribonucleotiden ook belangrijke rol als metabole drager
co-enzymen NADH, NADPH en FADH2 dragen energierijke eco-enzyme A draagt acetylgroepen
SAM (S-adnenosylmethionine) en PAPS (3-fosfoadenoisne 5-fofsosulfaat) : donor in
methylerings- resp. sulfateringsreacties


Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,99

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Anouk Achten
Anouk Achten

Number of documents: 39

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!