€ 2.99

Vertering, absorptie en transport van voedingsstoffen

Universiteit Hasselt
Blok Metabolisme
ZSO 2


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 20 pages)
Preview: Vertering, absorptie en transport van voedingsstoffen Preview: Vertering, absorptie en transport van voedingsstoffen

Download all 20 pages for € 2,99

Add document to cartZSO 2: Vertering, absorptie en transport van voedingsstoffen
Achtergrond
1ste fase afbraak v voedingsstoffen extracellulair in spijsverteringsstelsel
(beperkte afbraak v macromoleculen in mond, slokdarm en maag)
Eigenlijke vertering v voedsel dunne darm
enzymen afkomstig van pancreas: herleiden v dieetsuikers, -vetten en eiwitten tot
bouwstenen
na vertering : bouwstenen opgenomen dr cellen in darmwand
Chylomicron transportvehikels vr apolaire lipiden in een overwegend waterig milieu
VLDL, LDL en HDL vetmetabolisme

Samenvatting
vertering, absorptie en transport van voedselkoolhydraten
Hoofdstuk 7 : Introductie tot koolhydraten
7.I Overzicht
Carbohydraten (sacchariden)
meest overvloedige organische moleculen id natuur
veel functies
Significante fractie voorzien v dieetcalorien vr meeste organismen
Opslag van energie
Celmembraancomponenten die vorm v intracellulaire communicatie uitoefenen
structurele component v vele organismen
Celwanden v bacteria
Exoskelet v vele insecten
Vezelachtige cellulose v planten
(CH2O)n met n 3 : hydraat van koolstof
7.II Classificatie en structuur (herhaling)
Monosacchariden (simpele suikers)
geklasseerd volgens # koolstofatomen
3 Cs : triosen
4 Cs : tetrosen
geklasseerd volgens carbonyl groep
Aldehyde groep : aldosen
Keto groep : ketosen
carbohydraten met vrije carbonylgroep : -ose
ketoses hebben additioneel -ul (vb. xyulose) UITZONDERING : fructose
gelinkt via glycosidische bindingen (grotere structuren creeren)


Disacchariden
2 monosacchariden
Oligosacchariden
3 tot 10 monosaccharide eenheden
Polysacchariden
meer dan 10 monosacchariden
kunnen 100en suiker eenheden lang zijn
7.II.A Isomeren en epimeren
Isomeren = componenten met dezelfde chemische formule maar een andere structuur
vb. fructose, glucose, mannose, galactose ( allemaal C6H12O6)
Epimeren = carbohydrate isomeren die verschillen in configuratie rond 1 specifiek koolstofatoom
vb. glucose en galactose (C4 epimeren)
vb. glucose en mannose (C2 epimeren)
7.II.B Enatiomeren
= structuren die elkaars spiegelbeeld zijn D- en L-suiker
meeste suikers in mensen = D-suikers (-OH groep op asymmetrische koolstof verste weg v
carbonyl koolstof is rechts)(L-suiker : links)
meeste enzymen : specifiek vr oftewel D- of L)vorm
racemasen : enzymen die kunnen wisselen tussen D- en L-vorm
7.II.C Cyclisatie v monosacchariden
< 1% : monosacchariden met 5 of meer Cs in open keten (acyclisch)
dominant gevonden in ring (cyclisch)
Aldehyde-/ketogroep reageert met alcoholgroep op zelfde suiker
Carbonyl koolstof asymmetrisch gemaakt = anomerische koolstof
7.II.C.1 Anomeren
Creatie v anomerische koolstof
nieuw paar isomeren : - (-OH groep zelfde kant als de richting waarin de ring is
gemodificeerd (Fischer) en trans in Haworth) en -configuratie (omgekeerde v )
- en -vorm : geen spiegelbeelden, maar diastereomeren
enzymes kunnen hun onderscheiden tss deze 2 structuren
spontaan evenwichtsmengsel tss de 2 : mutarotatie
Glucose = uitzondering : 36%
7.II.C.2 Reducerende suikers
Hydroxyl groep v anomere koolstof v cyclisch suiker : niet gelinkt met ander component dr glycosidische
binding ring kan open gaan
suiker gedraagt zich dan als reducerende component
= reducerend suiker (kunnen reageren met chromogene agenten)
alle monosacchariden (niet alle dissachariden) zijn reducerende suikers

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,99

Add document to cart

1 student were before you!


  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Anouk Achten
Anouk Achten

Number of documents: 39

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!