€ 2.99

De glycolyse

Universiteit Hasselt
Blok Metabolisme
ZSO 3


Ask questions about the document or view comments (0)

New: Earn money by giving tutoring, checking theses, delivering translation work, or help students in a different way. Offer study services ›

Preview (2 of 16 pages)
Preview: De glycolyse Preview: De glycolyse

Download all 16 pages for € 2,99

Add document to cart

HET INTERMEDIAIR METABOLISME
THEMA 1: Het energie metabolisme
DEEL 3: De glycolyse
Glycolyse =

Een metabole reactie weg in het cytoplasma
-> Splitst D-glucose tot 2 moleculen pyruvaat

Hoofdstuk 1: Aerobe en anaerobe glycolyse
De glycosidische pathway w gebruikt door alle weefsels voor de oxidatie van glucose om energie (ATP) en
intermediaire( voor andere metabolische pathways) te vormen
-> Alle suikers kunnen omgezet worden in glucose (A)
Er is Aerobe en Anaerobe glycolyse
1. Aerobe glycolyse
-> In cellen met mitochondrium en een geschikte hoeveelheid zuurstof
-> Zuurstof nodig voor de reoxidatie van NADH gevormd tijdens de oxidatie van glyceraldehyde 3fosfaat
-> Serie van 10 reacties
-> Pyruvaat is het eindproduct vd glycolyse
-> Pyruvaat kan gedecarboxyleerd w tot acetyl co-enzym A in de mitochondrien
Acetyl~CoA is het startproduct vd citroenzuurcyclus
-> 7 maal meer ATP vormen door oxidatieve fosforylering


Anaerobe glycolyse
-> In cellen zonder mitochondrium (rode bloedcellen en delen vh oog) of cellen zonder zuurstof
-> Pyruvaat w omgezet tot lactaat wanneer NADH w geoxideert tot NAD +
Melkzuurgisting of Melkzuurfermentatie
-> Productie van ATP zonder zuurstof
-> Uit 1 mol glucose w netto 2 mol ATP gevormd door substraatniveaufosforylering
opm. Gebeurt ook in melkzuurbacterien

Hoofdstuk 2: Reacties vd glycolyse
De omzetting van glucose naar pyruvaat gebeurt in 2 fases
1. Energie investment fase
-> De Eerste 5 reacties vd glycolyse
-> De gefosforyleerde vormen vd intermediaire w vervormd
-> ATP nodig


Energie generatie fase
-> Vormen netto 2 moleculen ATP per glucose molecule dat gemetaboliseerd w
-> Gevormd voor substraat-level fosforylatie

2.1 Fosforylatie van glucose
Gefosforyleerde suikers kunnen niet gemakkelijk doorheen het celmembraan
-> Er zijn geen specifieke transmembranaire carriers
-> Zijn te polair om via diffusie door de lipide porien te gaan
De irreversibele fosforylatie van glucose sluit het suiker op als een cytosolisch glucose-6fosfosfaat
-> Kan zo verder gemetaboliseerd worden in de cel
Hexokinase katalyseert de fosforylatie van glucose naar glucose-6-fosfaat
-> Er zijn 4 verschillende isovormen (I-IV)
Hexokinase I-III
-> Hebben weide substraat specificiteit
-> Kunnen verschillende hexosen fosforyleren
-> Worden genhibeerd door het reactieproduct (glucose-6-fosfaat)
-> Hebben lage Michaelis Menten constante (Km) voor glucose
-> Hoge affiniteit voor glucose
-> Efficiente fosforylatie
-> Hebben lage maximale snelheid (Vmax) voor glucose
-> Fosforyleren niet meer suikers dan de cel kan gebruiken


Hexokinase IV of Glucokinase
-> In lever parenchym cellen en cellen vd pancreas
-> In cellen functioneert het als een sensor voor insuline secretie
-> In de lever faciliteert het glucose fosforylatie tijdens hyperglycemie (te hoge
bloedsuikerspiegel)
KINETICA
-> Heeft een hoge Km
-> Hogere glucose concentratie nodig
-> Glucokinase werkt enkel na een maaltijd met veel suikers
-> Heeft een hoge Vmax
-> De lever kan zo efficient glucose verwijderen

Show preview as text ▼
Comments (0)

Be the first to comment on this document.

€ 2,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
Specifications
Seller
Anouk Achten
Anouk Achten

Number of documents: 39

Recommended documents
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more documents!