€ 2.99

Samenvatting Pedagogische basis

Samenvatting Pedagogische basis

Dit document is de samenvatting van pedagogische basis. Hierin worden volgende zaken besproken.
- DE SOCIAAL-EMOTIONELE NODEN EN ONDERWIJSBEHOEFTEN VAN LEERLINGEN BESCHRIJVEN EN AANPAKSTRATEGIEËN FORMULEREN.
- STRATEGIEËN INZETTEN OM EEN VEILIG KLASKLIMAAT TE CREËREN EN EEN POSITIEVE RELATIE OP TE BOUWEN.
- ZORGEN VOOR EEN GOEDE START IN CONTACT MET EEN NIEUWE GROEP OF SCHOOL.
- STRATEGIEËN INZETTEN OM OP EEN POSITIEVE MANIER IN INTERACTIE TE TREDEN MET LEERLINGEN.
- TIJDENS INTERACTIEMOMENTEN AANTONEN DAT HIJ BESCHIKT OVER DE NODIGE SOCIAAL-EMOTIONELE COMPETENTIES.
- AANGEVEN HOE DE DIVERSITEIT IN EEN KLAS HET ONDERWIJSLEERPROCES KAN BEÏNVLOEDEN
- ILLUSTREREN WELKE DIDACTISCHE AANPAK KAN INSPELEN OP DE DIVERSITEIT VAN LEERLINGEN
- STRATEGIEËN INZETTEN OM OP EEN POSITIEVE MANIER IN INTERACTIE TE TREDEN MET LEERLINGEN UIT EEN DIVERSE ACHTERGROND.
- TIJDENS INTERACTIEMOMENTEN AANTONEN DAT HIJ BESCHIKT OVER DE NODIGE SOCIAAL-EMOTIONELE COMPETENTIES OM DIVERSITEIT OP EEN POSITIEVE MANIER TE BENADEREN.
...

Preview document (2 of 8 pages)

Unlock document

Download all 8 pages for € 2,99

Add document to cart
Report document Report document

€ 2,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
  • check € 0,50 discount when paying with balance

Specifications

Seller

Alex E.

17 documents uploaded

Earn from your summaries?

icon 2

Do you make summaries or do you have any completed assignments? Upload your documents to Knoowy and earn money.

Upload document
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more items!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more items!

[Inviter] gives you € 2.50 to purchase summaries

At Knoowy you buy and sell the best studies documents directly from students. <br> Upload at least one item, please help other students and get € 2.50 credit.

Register now and claim your credit