€ 5.99

Samenvatting aansprakelijkheidsrecht

Samenvatting aansprakelijkheidsrecht

Stuur me gerust een berichtje op facebook om het te verkopen met 1 euro korting!
Omschrijving begrip aansprakelijkheid 1
Verschil aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid? 1
Aansprakelijkheid 1
Verantwoordelijkheid 1
Strafrechtelijke aansprakelijkheid 2
Kenmerken strafrechtelijke aansprakelijkheid 2
Gevolgen van strafrechtelijke aansprakelijkheid 2
Soorten misdrijven en bijhorende straffen (art. 1 Sw.) 2
Strafrechtelijke aansprakelijkheid in verkeerszaken 2
Overzicht van de meest voorkomende verkeersmisdrijven: 2
Bijzonder herhalingsregime voor bepaalde ernstige verkeersmisdrijven: 3
Strafrechtelijke aansprakelijkheid - rechtspraakvoorbeeld 3
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 3
Kenmerken burgerrechtelijke aansprakelijkheid 3
Contractuele aansprakelijkheid (art.5.69 Bw) 4
Bewijslast 4
Voorwaarden 4
Gevolgen contractuele aansprakelijkheid (art.5.83 BW) 5
Casussen: bespreek de contractuele aansprakelijkheid in onderstaande overeenkomsten 5
Specifieke vormen 6
Buitencontractuele/burgerlijke aansprakelijkheid 6
Voorwaarden 7
Soorten burgerlijke aansprakelijkheid 8
Enkelvoudige of persoonlijke aansprakelijkheid 9
Persoonlijke aansprakelijkheid voor een foutieve daad (art.1382) 9
Pers. aansprakelijkheid voor foutieve nalatigheid of onvoorzichtigheid (art.1383) 9
Rechtspraakvoorbeelden 9
Besluit art. 1382-1383 Oud BW 10
Persoonlijke aansprakelijkheid van krankzinnigen (art.1386bis) 10
Samengestelde of kwalitatieve aansprakelijkheid 10
Kenmerken 10
Aansprakelijkheid van ouders voor hun minderjarige kinderen 11
Vader en moeder= 11
Minderjarige kinderen 11
Verblijfplaats kinderen? 11
Onrechtmatige daad van de minderjarige 12
Fout in toezicht en/of opvoeding 12
Bewijslast 12
Weerleggen vermoeden van aansprakelijkheid (art. 1384, lid 5 Oud BW) 12
Aansprakelijkheid van leerkrachten voor hun leerlingen en van ambachtslieden voor hun leerjongens (art. 1384, lid 4 Oud BW) 13
Wie is onderwijzer/ambachtsman? 13
Wat is onderwijs? 13
Wie is leerling? 13
Wie is leerjongen? 13
Aansprakelijkheid van aanstellers voor hun aangestelden en van meesters voor hun dienstboden (art. 1384, lid 3 Oud BW) 14
Voorwaarden: 14
Wie is aansteller/meester? 15
Wie is aangestelde? 15
Onrechtmatige daad 15
Bijzondere gevallen van aanstelling 15
Verweermiddelen 16
Art. 18 WAO => immuniteit = “onverantwoordelijkheid” van werknemers 16
Persoonlijke aansprakelijkheid van overheidspersoneel 17
Bijzondere regeling inzake aansprakelijkheid van stagiairs 17
Aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken (art. 1384, lid 1 Oud BW) 18
Wat is een gebrek? 18
Wie is bewaarder van een zaak? 19
Aansprakelijkheid voor dieren (art. 1385 Oud BW) 19
Wie is juridische bewaker? 20
Welke dieren? 20
Slachtoffer moet bewijs leveren van: 20
risicoaanvaarding in de paardensport 21
Aansprakelijkheid voor ingestorte gebouwen (art. 1386 Oud BW) 21
Voorwaarden: 21
Eigenaar 21
Gebouw 21
Wat is instorting? 21
Aansprakelijkheid in de bouwsector 22
Aanvang 10-jarige periode 23
Aansprakelijkheid 23
Voorlopige en definitieve oplevering 23
Voorlopige oplevering 23
Definitieve oplevering 24
Draagwijdte art. 1792 Oud BW 24
Aansprakelijkheidscriteria 25
Opvattingsfouten 25
Architect 25
Aannemer 25
Uitvoeringsfouten 25
Aannemer 25
Architect 25
Ingenieurs 25
Samenloop contractuele en burgerlijke aansprakelijkheid 26
Principe 26
Twee uitzonderingen op het samenloopverbod 26
Eerste uitzondering: 26
Tweede uitzondering 26
Verschillen tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid 27
Samenloop strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid 27
Samenloop 27
Procedureel 27
Art. 1641 - 1648 Oud BW 28
Vrijwaring voor verborgen gebreken 28
Art.1641 BW 28
Art.1643 BW 28
art. 1645 BW 28
Rechtsvordering (art.1648 Bw) 29
Vordering door art. 1641…BW VS vordering door art.1382-1383 29
Wet van 20 maart 2022 inzake verkopen aan consumenten 30
Voorwaarden 30
1. Consumptiegoederen (art.1649bis BW) 30
2. Gebreken (art. 1649ter Oud BW) 30
3. Garantietermijn (art. 1649quater, §1 BW) 30
4. Bewijslast (art. 1649quater, §4 Oud BW) 30
5. Procedure (art. 1649quater, §2 Oud BW) 31
6. Garantie 31
Wet van 20 maart 2022 inzake verkopen aan consumenten versus artikel 1641… BW verborgen gebreken 31
Verschil wettelijke garantie en commerciële garantie 31
De wettelijke garantie 31
De commerciële garantie 31
Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken 32
Voorwaarden 32
Gebrek 32
Product 32
Producent 32
Schade die in aanmerking komt: 32
Aansprakelijkheid 32
Objectieve aansprakelijkheid 32
Verweer producent 33
Verweermiddelen 33
Voorbeelden uit de rechtspraak 33
contractuele Beroepsaansprakelijkheid 34
buitencontractuele beroepsaansprakelijkheid 34
Artsen en zorgverleners kunnen aansprakelijk gesteld worden wegens buitencontractuele fouten 34
Strafrechtelijke aansprakelijkheid 35
Artsen en zorgverleners kunnen strafrechtelijk aansprakelijk gesteld 35
Productaansprakelijkheid 35
Onveilige producten 35
Disciplinaire aansprakelijkheid 36
Orde der Artsen 36
Wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg 36
Fonds voor Medische ongevallen : wet 31/03/2010 36
Afwenteling 37
Wat is de waarde van een exoneratiebeding? 37
Afwentelen van contractuele aansprakelijkheid 37
Afwentelen van buitencontractuele aansprakelijkheid 38
Geldigheid 38
Geldigheidsvoorwaarden voor elk exoneratiebeding 38
Vormvereisten 38
Het exoneratiebeding moet op een duidelijk zichtbare plaats zijn aangebracht en in duidelijke bewoordingen zijn opgesteld 38
Disciplinaire aansprakelijkheid 39
Aansprakelijkheid van personen die deel uitmaken van een beroepsgroep met een deontologische code 39
Hoofdelijke aansprakelijkheid 39
2 soorten 39
Actieve hoofdelijkheid art. 1197…BW (art. 5.170…BW) 39
Passieve hoofdelijkheid: artikel 1200…Oud BW (art. 5.160 BW) 39
Afstand van (passieve) hoofdelijkheid 39
Uitdrukkelijk 39
Stilzwijgend 40
Aansprakelijkheid in solidum 40
Ontstaan in de rechtspraak en rechtsleer voor gevallen waarin noch de wet, noch een overeenkomst in passieve hoofdelijkheid voorziet 40
Door de rechtspraak erkend in volgende gevallen 40
Gedeelde aansprakelijkheid 40
Objectieve/foutloze aansprakelijkheid 41
Burenhinderleer 41
Artikel 3.101 BW 41
Voorwaarden 41
Objectieve aansprakelijkheid 42
Aansprakelijkheid geldt ook zonder fout 42
Vennootschap in moeilijkheden, maar geen faillissement 43
Buitencontractuele aansprakelijkheid artikel 1382-1383 Oud BW 43
Buitencontractuele aansprakelijkheid o.b.v. artikel 2:56 WVV 43
Contractuele aansprakelijkheid van bestuurders o.b.v. artikel 2:56 WVV 43
Vennootschap in moeilijkheden, inclusief een faillissement 44
Aansprakelijkheidsgronden 44
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders 44
Bestuurder kan strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden als het misdrijf hem kan toegerekend worden 44
Toerekening 44
Aansprakelijkheid en verzekeringen 45
Burgerlijke aansprakelijkheid 45
Strafrechtelijke aansprakelijkheid 45
Verzekeringsplicht 46

Preview document (3 of 46 pages)

Unlock document

Download all 46 pages for € 5,99

Add document to cart
Report document Report document

€ 5,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
  • check € 0,50 discount when paying with balance

Specifications

Seller

Eline V.M.

17 documents uploaded

26 documents sold

Earn from your summaries?

icon 2

Do you make summaries or do you have any completed assignments? Upload your documents to Knoowy and earn money.

Upload document
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more items!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more items!

[Inviter] gives you € 2.50 to purchase summaries

At Knoowy you buy and sell the best studies documents directly from students. <br> Upload at least one item, please help other students and get € 2.50 credit.

Register now and claim your credit