$ 5.48

Samenvatting fiscaal beheer van vastgoed

Samenvatting fiscaal beheer van vastgoed

Stuur me gerust een berichtje via facebook voor 1 euro korting!
STANDPUNT NATUURLIJK PERSOON
Eigen woning in Belgie 1
Verwerving (aankoop eigen woning) 1
Gebruik 1
Eigen woning 2
Verkoop (art.93bis + 90..WIB) 2
Meerwaardebelasting op onroerende goederen 3
Meerwaardebelasting op ongebouwde onroerende goederen (art.90,8° + 101 WIB) 5
Vererving 5
2de verblijf in belgie 6
Verwerving 6
Gebruik 6
Verkoop 6
Vererving 6
Buitenlandsonroerend goed 7
verwerving 7
gebruik 7
Vrijstelling met progressie-voorbehoud 8
Wat aangeven? 9
Het goed aangeven 9
verkoop 9
vererving 9
Welke erfbelasting is van toepassing? 9
2.7.5.0.4 VCF (belastingvermindering - oud artikel 17 Vl.W.Succ.): 9
PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
verwerving 10
Gebruik 10
Voordeel alle aard (art.18,§3,2 WIB) 10
Verkoop 12
vererving 13
VRUCHTGEBRUIK
Aankoop 2de verblijf ouders (BE)/ kinderen (VG) 14
Geen gesplitste aankoop (2de verblijf) 14
Wel gesplitste aankoop (2de verblijf) 14
Voordeel gesplitste aankoop 15
Nadelen 15
Aankoop woning bedrijfsleider (BE)/ management vennootschap (VG) 15
1.BV koopt woning aan 16
Niet-fiscale gevolgen ? 16
Fiscale gevolgen ? 16
Discussie rechtspraak: kosten aankoop en onderhoud aftrekbaar in hoofde Bv? 16
2.Gesplitste aankoop 16
Niet fiscale gevolgen ? 17
Opsplitsing van de aankoopprijs : Waardering vruchtgebruik 17
Fiscale gevolgen ? 17
BTW
BTW-plichtige 20
Aankoop van vastgoed 20
Registratierechten 20
Beroepsverkoper 20
Overdracht van een tijdelijk zakelijk recht 21
Een nieuw gebouw dat wordt verkocht door een beroepsverkoper of toevallige BP 21
Verbouwde gebouwen kunnen ook als nieuw beschouwd worden. 22
21% btw op nieuwbouw 22
Gesplitste verkoop bij residentiële ontwikkeling 23
Verplichtingen voor particulieren met een nieuwbouw 23
Het formulier 24
Bouwheer/particulier moet volgende documenten bijhouden 24
Hoeveel BTW? 24
Afbraak en wederopbouw van een woning tegen 6% 24
Tegen 6% voor 32 steden en gemeentes in België 24
De steden waar de 6% van toepassing is 25
Hoe genieten van het verlaagd BTW tarief? 25
Ook voor de afwerking van een heropgericht gebouw? 25
Tegen 6% voor woning die max 200m² zijn (dit geldt maar tot eind 2023!) 25
Is van toepassing op 3 situaties: 25
Wat bij renovatie/verbouwing (en dus niet afbraak & heropbouw)? 26
Voorwaarden om van 6% te genieten bij renovatie/verbouwing van de privewoning: 26
Voor welke werken geldt de 6%? 26
Voor welke werken geldt de 21% 26
Wat als je na 10 jaar je woning grondig uitbereidt 27
bestaande muren vervangen bij grondige verbouwing voor woning ouder dan 10 jaar 27
Een woning gebruikt voor beroep of bijberoep 27
Verkoop door bouwpromotor met aannemingscontract aan particulier van woning -> 3% RR en 6% BTW? 27
Conclusie 28
Nieuwe initatieven van bouwpromotoren 28
Tussen BTW-Plichtigen 28
Bouwen – Werk in onroerende staat – verlegging van heffing 28
Kopen en verkopen van onroerend goed 29
Recht op aftrek en herziening 30
Berekening van de BTW-herziening : 31
BTW EN ONROERENDE VERHUUR
Onroerende verhuur is in principe vrijgesteld van BTW 32
Sommige verhuren toch onderworpen aan BTW 32
Optioneel aan BTW onderworpen NIEUW sinds 2019 33
Optioneel aan BTW onderworpen 33
Verplicht onderworpen aan BTW korte termijnverhuur 34
Nieuw vanaf 1 januari 2019 34
ONROERENDE LEASING
Tussen BTW-Plichtigen : 35
Burgerrechtelijke aspecten 35
onderliggende rechtsfiguren 35
Burgerrechtelijke aspecten 36
Wetgeving 2012 36
Fiscale aspecten onroerende leasing : 36
onderscheid BTW lease en niet-BTW lease 36
Voordelen onroerende leasing 38
voorbeeld van in de les 38
ERFBELASTING EN VASTGOED
Wie is er erfbelasting verschuldigd? 38
SUCCESIEPLANNING: ONROERENDE SCHENKING
Wat is een onroerende schenking ? 40
De tarieven van de schenkbelasting voor onroerend goederen 40
Opgelet met het Progressievoorbehoud binnen het Schenkbelasting : 41
Tarief van de schenkbelasting verschuldigd op waarde van het onroerend goed. 42
Kunnen we beter doen en ook deze schenkingsrechten vermijden ? 42
SUCCESIEPLANNING: GESPLITSTE AANKOOP
Fictiebepaling : art. 2.7.1.0.7 VCF 43
SUCCESIEPLANNING: DOORGEEFSCHENKING
GOEKOPER VASTGOED VERWERVEN VIA ERFPACHT
Wat is erfpacht ? 45
Registratierechten en erfpacht ? 46
voorbeeld (sowieso examenvraag!) 47
VERHUUR GEMEUBELDE VAKANTIEWONING OF B&B
Verhuur van een gemeubelde vakantiewoning zonder bijkomende diensten 48
B&B (niet beroepsmatig) 49
Verhuur van een vakantiewoning via een online platform 49

Preview document (3 of 49 pages)

Unlock document

Download all 49 pages for $ 5,48

Add document to cart
Report document Report document

Knoowy benefits

$ 5,48

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
  • check $0.50 discount when paying with balance
  • check Receive free quiz questions with document

Specifications

Seller

Eline V.M.

20 documents uploaded

54 documents sold

Earn from your summaries?

icon 2

Do you make summaries or do you have any completed assignments? Upload your documents to Knoowy and earn money.

Upload document
Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more items!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more items!

[Inviter] gives you € 2.50 to purchase summaries

At Knoowy you buy and sell the best studies documents directly from students. <br> Upload at least one item, please help other students and get € 2.50 credit.

Register now and claim your credit