• Kaat De Smedt

    Hulp met Other study problems

    Kaat De Smedt - € 7.00 / per piece
    Een deftige voorbereiding is wat een goed uiteengezette presentatie nodig heeft. Stuur me je Powerpoints, uitgeschreven teksten, dialogen etc. om na te kijken en te verbeteren. A.d.h.v. feedback kunnen we zo ontdekken hoe je best je presentatie aanpakt en voorbrengt. Samen zorgen we voor een goede, ...
    Locatie Knoowy Messages, Facebook Messenger, E-Mail,
There are no followers

There are no followers

Follow students and stay informed about new documents.

No one is followed

No one is followed

Follow students and stay informed about new documents.

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more items!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more items!